Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Vàng có tạo đáy chu kỳ chính (MB) quanh ngày 14.11.2023 +/-3 TD

CHU KỲ DÀI HẠN


Chu kỳ 50 tuần được hình thành vào tháng thứ 11 sau khi hoàn thành chu kỳ 7.83 năm và 23.5 năm dài hạn vào ngày 3 tháng 11 năm 2022, ở mức 1,618.30. Chu kỳ 50 tuần đã tạo thành một mức đáy cao hơn, ở mức 1,823.50 vào ngày 6 tháng 10, mang lại niềm tin hơn vào triển vọng của chúng tôi về một giai đoạn tăng giá sau khi kết thúc một chu kỳ dài hạn. Các chu kỳ trung hạn của vàng có thể là bất cứ thứ gì từ chu kỳ 50 tuần đến chu kỳ 16.5 hoặc 31.33 tháng. Do đó, vẫn nên thận trọng trong giai đoạn địa chính trị căng thẳng này vì chúng ta có thể thấy một sự đảo chiều mạnh mẽ, với vàng quay trở lại để tạo thành đáy 16.5 tháng vào khoảng tháng 3 năm 2024 +/- 3 tháng.

Xu hướng chỉ báo trung bình động trung hạn được nâng cấp lên tăng giá, với giá giao dịch trên các MA nhanh và chậm. Triển vọng sẽ được hạ cấp xuống tăng giá-trung lập nếu giá giảm xuống dưới MA tuần thứ 33 nhanh (hiện ở mức 1,965.30). Ngoài ra, triển vọng sẽ được hạ cấp xuống trung lập nếu giá đóng cửa dưới MA tuần thứ 68 chậm (hiện ở mức 1,877.70).

CHU KỲ SƠ CẤP 


Đây là tuần thứ 5 của chu kỳ sơ cấp dài 15–21 tuần bắt đầu vào ngày 6 tháng 10 ở mức 1,823.50. Mức đáy đi kèm với sự phân kỳ RSI tăng giá mạnh mẽ trong CCI và nằm trong phạm vi các dải băng thời gian và mục tiêu giá được cung cấp trong báo cáo MMA. Chúng tôi có những dấu hiệu về bản chất tăng giá của chu kỳ này, với giá vượt lên trên đường xu hướng giảm dần và vượt qua đỉnh của chu kỳ trước đó là 2,010.90 vào ngày 31 tháng 7.

Mặc dù chúng tôi đã đáp ứng một số điều kiện, nhưng vẫn còn quá sớm để dán nhãn chu kỳ sơ cáp này là tăng giá, do những rủi ro được nêu bật trong phần mở đầu của báo cáo này. Xác nhận về nhãn tăng giá sẽ đến nếu chúng ta tiếp tục thấy các mức cao mới được hình thành sau thứ Ba của tuần 9. Trong lúc chờ đợi, đỉnh chu kỳ chỉnh (MT) dường như đã được hình thành ở mức 2,019.70 vào ngày 27 tháng 10 và tôi dự kiến ​​đáy chu kỳ chính (MB) sẽ hình thành bất cứ lúc nào trong 3 tuần tới. Vùng điều chỉnh Fibonacci cho đáy chu kỳ chính là 1,921.60 +/- 23.


Mục tiêu giá MCP cho động thái tăng này là 2,069.40 +/- 29.00 trên hợp đồng tháng 12 và 2,098.10 +/- 33.90 trên hợp đồng lân cận, điều này sẽ tạo thành một mức ATH mới. Chúng tôi có một vùng kháng cự xung quanh 2,028-2,042 trong hợp đồng tháng 12; phá vỡ mức này sẽ dẫn đến các mục tiêu tăng giá này.

Xét đến bản chất tăng giá của chu kỳ, giá có thể không giảm xuống 1,944.80 và một đáy dưới MA 15 ngày xung quanh 1,968 – 1,980 có thể là đủ.

Nếu chúng ta có một chu kỳ 3 pha, đáy chu kỳ chính lớn (MB) đầu tiên sẽ đến hạn vào ngày 6 - 24 tháng 11. Chúng tôi muốn thấy giá kiểm tra đường trung bình động 15 ngày và xảy ra trong quỹ đạo của CRD ngày 3-6 tháng 11. Tuy nhiên, nếu chu kỳ chia thành hai giai đoạn, đáy sẽ đến hạn vào ngày 27 tháng 11 - 22 tháng 12 và có thể hình thành trong biên độ thời gian ảnh hưởng của CRD ngày 17-20 tháng 11.

Trên Twitter, MMA Cycles bình luận tiếp:

💥Vùng hỗ trợ của vàng hiện tại là 1944 +/- 6.
💥Sao Hỏa vẫn ở trong cung Bọ Cạp. Sao Thủy Heli trong cung Nhân Mã đã không đạt được mức tăng giá trong những ngày 4-12 sau khi bắt đầu vào cung, từ mức thấp xảy ra trong vòng 5 ngày trước đó. Đã có được mức thấp ở mức 1964 trong vòng 5 ngày trước đó, nhưng mức tăng đã kết thúc ở mức 2017,70 vào ngày thứ 3, ngắn hơn một chút so với vùng thời gian lịch sử của nó là 4-12 ngày.
💥Vì vậy, có, mối tương quan đã hoạt động trong hơn 70% thời gian trong 40 năm qua đã thất bại trong việc lặp lại quy luật lịch sử của nó lần này một ngày. Sai lầm khi cho rằng tín hiệu này kéo dài trong toàn bộ 12 ngày của chu kỳ mỗi lần. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét