Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

Liệu có khởi đầu cho một uptrend mới?

 CHU KỲ SƠ CẤP (PRIMARY CYCLE)

Chu kỳ lớn hơn đang chi phối chu kỳ giao dịch hiện tại là chu kỳ 23-24 tháng. Khi chu kỳ chi phối tạo đáy, nó thường dẫn tới hiện tượng bóp méo của các chu kỳ nhỏ hơn. Trong trường hợp này, chu kỳ sơ cấp có chiều dài 13-23 tuần, và khi bị bóp méo theo hướng thu hẹp, nó sẽ ít hơn 13 tuần, còn khi mở rộng, nó sẽ dài hơn 23 tuần. Có vẻ như trường hợp mở rộng đang diễn ra.

Chu kỳ sơ cấp hiện tại được xác nhận bắt đầu từ đáy vào ngày 24 tháng 2 ở cả DJIA và SP500 lần lượt tại 32,227 và 4101. Đáy mới của năm nay vào ngày 16-17 tháng sáu là tuần thứ 16 của chu kỳ sơ cấp, tức nằm trong khung thời gian cho phép để chu kỳ sơ cấp kết thúc. Tuy nhiên, chu kỳ sơ cấp này vẫn có thể được kéo dài đến 20 tuần. Các chỉ số đang kéo tăng đến sát MA45 ngày nhưng vẫn chưa vượt qua được.


Sự bóp méo trong các chu kỳ nhỏ hơn của chu kỳ sơ cấp cũng xảy ra. Chỉ số DJIA đã cho thấy hai chu kỳ chính (Major cycle) kéo dài từ 5-7 tuần, là đáy ngày 12 tháng 4 (ở tuần thứ 7, khi Jupiter giao hội với Neptune) và đáy ngày 20 tháng 5, tức năm tuần sau đó.. Nhưng đáy tiếp theo vào ngày 17 tháng 6 chỉ là tuần thứ tư, đó có thể là sự thu hẹp khi đáy chu kỳ sơ cấp xuất hiện. Trong đó, lưu ý đáy ngày 17 tháng 6 có thể là đáy chu kỳ sơ cấp (PB) kết thúc cả đáy chu kỳ 23-24 tháng. Nhưng hiện vẫn đang thiếu sự xác nhân. Đầu tiên, chỉ số này phải vượt MA45 ngày và đỉnh ngày 28 tháng 6. Sau đó chỉ số này phải tăng và lập đỉnh mới sau tuần thứ 8, cao hơn các đỉnh MT cũ vào ngày 1 tháng 6.


Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

GIÁ DẦU THÔ THẾ GIỚI CÓ THỂ ĐI NGANG TRONG VÀI THÁNG TỚI

 

Giá dầu giảm trong tháng vừa rồi nhưng nhìn chung, nó vẫn đang củng cố ở gần đỉnh cao nhiều năm. Đỉnh chu kỳ sơ cấp (primary top-PT) có khả năng đã xuất hiện vào ngày 14/6/2022, nhưng nên nhớ căng thẳng chính trị giữa Nga-Ukraine vẫn còn kéo dài. Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn gặp nhiều khó khăn là điểm tựa cho yếu tố cơ bản của nhiều loại hàng hóa. Trong tuần qua, giá dầu cố gắng đóng cửa tại  mức 104.79 đôla/thùng, và cố gắng tạo ra đáy cao hơn, bảo vệ MA200 ngày để giữ cho xu hướng tăng dài hạn.


 Tuần bắt đầu ngày 11 tháng 7 bắt đầu tuần thứ 13 của chu kỳ sơ cấp (primary cycle) đo từ đáy ngày 11 tháng 4 năm 2022. Chu kỳ sơ cấp đối với dầu thường kéo dài từ 16-22 tuần, mặc dù nửa chu kỳ sơ cấp thường kéo dài 8-11 tuần và chu kỳ chính (major cycle) thường kéo dài 5-8 tuần. Đỉnh ½ PT đã xuất hiện vào ngày 14 tháng 6 tại 123.68, và tạo đáy ½ PB vào ngày 22 tháng 6.