Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

SỰ KIỆN CHIÊM TINH ĐỊA TÂM NỔI BẬT THÁNG 11.2013

Vào ngày 1.11.2013, chúng ta sẽ đón sự kiện đặc biệt  khi Thiên Vương Tinh vuông góc với Diêm Vương Tinh lần thứ tư từ năm 2012. Theo Raymond Merriman,  lần hợp góc thứ ba và thứ tư có vai trò hết sức quan trọng. Trong chuỗi hợp góc từ năm lần trở lên, lần thứ ba và thứ tư thường gắn với những thay đổi quan trọng của xu hướng thị trường[1].