Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Triển Vọng TTCK Việt Nam 2021 dưới góc nhìn chu kỳ và chiêm tinh tài chính

*NOTE: Bài viết thể hiện sự "forecast" không phải "prediction" về tương lai. Theo đinh nghĩa, Forecast là xác suất về điều diễn ra trong tương lai dựa trên các hiện tượng có tương quan với nhau trong quá khứ. PHƯƠNG PHÁP CHU KỲ VÀ CHIÊM TINH  TÀI CHÍNH không thay thế cho phương pháp giao dịch chính của chúng tôi là TREND FOLLOWING DỰA TRÊN NỀN TẢNG CANSLIM. MỤC TIÊU CỦA BÀI VIẾT LÀ PHÁC HỌA BỔI CÁNH, ĐÁNH GIÁ CÁC KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA DỰA TRÊN YẾU TỐ CHU KỲ ĐÊ TRADER CÓ KẾ HOẠCH PHẢN ỨNG VỚI NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG.

"TÔI CHƯA THẤY AI GIÀU CÓ BẰNG CÁCH ĐƯA RA CÁC DỰ ĐOÁN"- KHUYẾT DANH

Preview (Xem lại bài viết năm 2020 tại đây): 

Thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới khởi đầu năm 2020 bằng một sự kiện không ai ngờ tới: "ĐẠI DỊCH COVID-19". Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không có một roadmap về tương lai. Tôi viết vào năm ngoái

NĂM 2020, Saturn (Thổ Tinh) và Pluto (Diêm Vương Tinh) sẽ giao hôi ở cung Ma Kết. Trong khi đó, Hỏa Tinh sẽ bắt đầu rời từ cung Bọ Cạp sang Nhân Mã. Theo nghiên cứu của Jack Gillen (một nhà chiêm tinh tài chính ở Mỹ), điều này thường trùng với các cú Crash, Depression…như sau: Khi Thổ Tinh ở cung Ma Kết, Hỏa Tinh ở cung Nhân Mã. Năm 1873, Thổ Tinh ở Ma Kết, Hỏa Tinh nghịch hành ở Nhân Mã. Điều này tạo nên đợt hoảng loạn năm 1873 với việc đầu cơ hạn chế vào lĩnh vực đường sắt đã bùng nổ trước đó. Trường hợp tiếp theo là vào năm 1901, khi Thổ Tinh ở cung Ma Kết, Hỏa Tinh ở cung Nhân Mã. 20 năm tiếp theo là vào năm 1929, bắt đầu đại khủng hoảng với đỉnh vào tháng 10. Giai đoạn tiếp theo là 1960-1961, có đợt hoảng loạn vào năm 1962. Chúng ta sẽ lặp lại mẫu hình này vào năm 1990 và năm 2020.

 

Vâng đó chính là Theme (bối cảnh chính) của năm 2020 và chúng ta đã có một sụp đỗ vào tháng 2 và tháng 3, khi Mars rời từ cung Bọ Cạp sang Nhân Mã.

Các ngày đảo chiều chiêm tinh cũng bắt được nhiều ngày đảo chiều lớn của thị trường như 1/4/2020 và 6/6/2020 và 30/7/2020. Tôi đánh nhãn các ngày đảo chiều lên đồ thị dưới để bạn đọc đánh giá lại. Các màu xanh cho thấy các ngày đảo chiều đã hoạt động tốt trong khi  màu đỏ thất bại trong việc tạo ra điểm đảo chiều.

 FORECAST 2021

1. Thảo luận về chu kỳ dài hạn: 6 năm, 9 năm và 18 năm

Đồ thị tháng của VN-Index. Các đường trung bình di động 24 tháng, 36 tháng, và 54 tháng lần lượt để theo dõi các chu kỳ 4 năm, 6 năm, 9 năm. CÁC DẤU X LÀ ĐÁNH DẤU CHU KỲ 9 NĂMCú sập đổ đầu năm 2020 tạo nên sự kiện vô tiền khoáng hậu. Lần đầu tiên, các đường trung bình di động 24 tháng, 36 tháng và 54 tháng lần lượt bị phá thủng. Điều này đã xác nhận đỉnh vào tháng 4.2018 là đỉnh chu kỳ 4 năm, 6 năm và 9 năm.Năm 2020 là năm thứ 11 kể từ đáy thập kỷ tháng 2.2009. Chỉ số VN-Index vào năm 2009  giảm đến 80% từ đỉnh năm 2007. Theo Raymond Merriman, mức sụt giảm này thường tương ứng với các chu kỳ lớn như 72 năm hoặc 90 năm trở lên. Tôi cẩn trọng nghi vấn đây là đáy chu kỳ 72 năm hoặc 90 năm. Như vậy, tháng 2.2009 có thể là thời điểm bắt đầu quan sát chu kỳ 18 năm. Đây là một chu kỳ đầu tư lớn đối với các nhà đầu tư. (Đời người có mấy cái chục năm cơ chứ!). 

Chu kỳ 18 năm thường được co giãn từ 13-21 năm, ngoai trừ là chu kỳ cuối của các chu kỳ lớn như 36 năm, 54 năm, 72 năm hoặc 90 năm thì trở nên bóp méo khó dự đoán. Chúng ta có đỉnh năm 2007 bằng với đỉnh 2018, tạo nên đỉnh kép.Vì thế, tôi thận trọng theo dõi kịch bản đỉnh chu kỳ 18 năm, 72 năm hoặc 90 năm có thể đã xuất hiện vào năm 2018. 

THẬT THÚ VỊ KHI ĐƯỜNG MA 108 THÁNG DÙNG ĐỂ THEO DÕI CHU KỲ 18 NĂM LẠI TẠO NÊN ĐIỂM HỖ TRỢ VÀO ĐÁY THÁNG 3.2020. CÚ CHẠM (TOUCH) NÀY TẠO NÊN TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ VÌ CHÚNG TA KHÔNG BIẾT ĐÁY CHU KỲ 18 NĂM ĐÃ XUẤT HIỆN HAY CHƯA. TÔI TẠM CHƯA ĐẶT CƯỢC VÀO KỊCH BẢN NÀY VÌ KHOẢNG CÁCH 11 NĂM HƠI NGẮN SO VỚI KHOẢNG THỜI GIAN THÔNG THƯỜNG. 

Kịch bản ưa thích của tôi là chia tách chu kỳ 18 năm bắt đầu từ tháng 2.2009 thành hai chu kỳ 9 năm. Chu kỳ 9 năm thường biến động trong khoảng thời gian từ 7-11 năm. Điều này vừa khớp với khoảng thời gian hiện tại của chúng ta (11 năm). Việc giá vượt qua MA 54 tháng đã xác nhận đáy chu kỳ 9 năm vào tháng 3.2020, điều dẫn chúng ta đến với sự tăng trưởng của chu kỳ 9 năm tiếp theo... rất bullish. 

Chu kỳ 18 năm cũng có thể chia thành ba chu kỳ 6 năm. Đáy chu kỳ rơi vào tháng 1.2016 và kể từ đó, chúng ta có cơn sóng thần tiếp theo trong năm 2016-2017. 

Sự thú vị của chu kỳ là các chu kỳ mẹ có thể đồng thời được chia tách thành nhiều kiểu chu kỳ con theo nguyên tắc chia hai hoặc chia ba. Đây gọi là chu kỳ kết hợp (combination). Nói cách khác, chúng ta có thể đồng thời vừa có sự chia tách chu kỳ 18 năm thành hai hoặc ba chu kỳ con (lần lượt là chu kỳ 9 năm hoặc 6 năm).

NẾU NHƯ CHU KỲ KẾT HỢP DIỄN RA, CHU KỲ 6 NĂM THỨ HAI KỂ TỪ THÁNG 1.2016 CÓ THỂ BỊ THU HẸP THÀNH CHU KỲ 4 NĂM NHƯ CHÚNG TA ĐANG THẤY (2016-2020). TRONG NGUYÊN TẮC VỀ CHU KỲ, ĐỢT TĂNG GIÁ THỨ HAI Ở PHA THỨ HAI THƯỜNG RẤT BULLISH NẾU CHU KỲ MẸ LÀ MỘT CHU KỲ TĂNG GIÁ. 

ĐỂ GIỮ KỊCH BẢN BULLISH NÀY, CÁC ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG 24 THÁNG , 36 THÁNG VÀ 54 THÁNG NÊN ĐƯỢC GIỮ VỮNG. HIỆN TẠI CHÚNG ĐANG TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC MỐC ĐIỂM 930; 950 VÀ 880 ĐIỂM. KỊCH BẢN BEARISH CẦN TÌNH ĐẾN (VÍ DỤ NHƯ ĐỈNH CHU KỲ 18 NĂM ĐÃ KẾT THÚC VÀO THÁNG 3.2018) NẾU NHƯ CÁC ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG NÀY LẠI BỊ PHÁ THỦNG MỘT LẦN NỮA.  THEO NGUYÊN TẮC TREND FOLLOWING, VÌ HIỆN TẠI GIÁ ĐANG NẰM TRÊN CÁC ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG NÀY NÊN CHÚNG TA TIẾP TỤC ĐẶT CƯỢC VÀO KỊCH BẢN BULLISH CHO ĐẾN KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI.

2.THẢO LUẬN VÈ CHU KỲ 4 NĂM

Đồ thị tuần của VN-Index. Các ngôi sao là điểm đánh dấu đáy chu kỳ 3 hoặc 4 năm.

Chỉ số VN-Index đã tăng giá 67% kể từ đáy tháng 3.2020. Nếu quan sát các mục tiêu tăng giá của các chu kỳ 3 hoặc 4 năm trước, chúng ta thấy VN-Index chưa tạm tới mức tăng giá trung bình trong quá khứ. Trong các con sóng tăng thuộc các chu kỳ 4 năm trước, chỉ số VN-Index tăng giá tối thiểu là 90%, cao nhất là 875%. Các con sóng khác cũng tăng xấp xĩ gần 150%. Như vậy, mức tăng giá hiện tại của VN-Index so với mục tiêu giá của chu kỳ 4 năm là khá thấp. Nếu sử dụng các chu kỳ 4 năm cũ, chỉ số VN-Index có thể tiến tới mức 1,400 điểm (tăng 110%) hoặc 1800 điểm (tăng 170%), hoặc chí ít nên tái lập đỉnh cũ 1,200 điểm (tăng 90%).

Chỉ số VN-Index cũng đã tăng 9 tháng kể từ đáy tháng 3.2020. Trong các chu kỳ 4 năm hiện tại của VN-Index, đa số đều là chu kỳ tăng giá, chuyển dịch phải và ngoại trừ chu kỳ 2009-2012 là chu kỳ tăng giá, chuyển dịch trái nên thời gian tăng giá chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 tháng. Hai chu kỳ 2012-2016 và 2016-2020 có thời gian tăng giá đến đỉnh chu kỳ là 26-28 tháng, trong khi chu kỳ 2003-2009 có thời gian tăng giá đến 38 tháng (nhưng lưu ý đây là chu kỳ cuối của chu kỳ 18 năm, 72 năm nên bị mở rộng).

Thật thú vị, tôi thấy các số liệu này trùng khớp với nghiên cứu của Raymond Merriman (xem trang 114 sách Định Thời Điểm Thị Trường): "Thời gian tăng giá của nhóm có đột phá đỉnh là 36.7 tháng...còn nhóm không có đột phá đỉnh thời gian trùng bình là 19 tháng..."

Nếu chúng ta sử dụng mục tiêu thời gian thông thường là 26-28 tháng, đỉnh chu kỳ 4 năm nên rơi vào sau tháng 5.2022. Chúng ta bắt đầu cẩn trọng ở vùng thời gian tăng 19 tháng rơi vào tháng 12.2021.


3. CHU KỲ VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Ở Mỹ, chu kỳ 4 năm tương ứng với chu kỳ Tổng Thống. Raymond Merriman phát hiện thấy các đáy chu kỳ 4 năm ở Mỹ đều rơi vào trước tháng 10 của năm giữa nhiệm kỳ Tổng Thống.  90% các đáy chu kỳ 4 năm rời vào khoảng thời gian 16-25 tháng sau thời điểm bầu cử. Với mỗi quốc gia sự kiện chính trị có tác động đến TTCK theo cách khác nhau

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chu kỳ VN-index và đại hội đảng (chu kỳ 5 năm) tôi thấy có sự tương quan thú vị.
- Đại Hội IX tổ chức vào ngày 19-22/4/2001: Chỉ số VN-Index lập đỉnh vào tháng 6/2001. Đó là chu kỳ 4 năm trở lên (lưu ý vì VNIndex mới có giao dịch nên chưa xác định rõ đây là chu kỳ bao nhiêu năm nhưng ở mỹ đây là đỉnh chu kỳ 4 năm).
- Đại hội X tổ chức vào ngày 18-25/4/2006: Chỉ số VN-Index lập đỉnh chu kỳ 3 năm vào tháng 4.2006. Đáy chu kỳ 3 năm rơi vào tháng 8.2006.
- Đại hội XI tổ chức vào ngày 12.1-19.1.2011.  Chỉ số VN-Index có một đỉnh chu kỳ 1 năm rơi vào tháng 2.2011. Trong khi đỉnh chu kỳ 3 hoặc 4 năm đã rơi vào tháng 10.2009, tức trước đó 16 tháng.
- Đại hội XII tổ chức vào ngày 20/1-28/1/2016. Chỉ số VN-Index tạo đáy chu kỳ 4 năm vào tháng 1 năm đó.
Note: Đây là số liệu thực tế.

Như vậy, trong vòng +/-2 tháng, các ngày tổ chức đại hội đảng đều có tương quan với đỉnh hoặc đáy chu kỳ 1 năm trở lên của VN-Index. Trong phần lớn các trường hợp là đỉnh, chỉ có duy nhất một trường hợp trùng với đáy. CHỈ CÓ 1 TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN CHU KỲ 1 NĂM, CÒN LẠI ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỈNH HOẶC ĐÁY CỦA CHU KỲ 3-4 NĂM. ĐIỀU NÀY ĐỂ THẤY ĐƯỢC SỰ LIÊN QUAN CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG VỚI CÁC SỰ KIỆN ĐỈNH ĐÁY TRÊN TTCK VIỆT NAM.

 Theo Ban Tuyên giáo Trung ương công bố, Đại Hội XIII sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, chỉ số VN-Index đang tăng điểm đến mộc thời gian tháng 1.2020 +/- 2 tháng của khung thời gian này nên nhà đầu tư cần cẩn trọng.

4. CHU KỲ 50 TUẦN

Tôi sử dụng MA 25 tuần để theo dõi chu kỳ 50 tuần. Vì đây là chu kỳ đầu tư lớn hơn một cấp so với chu kỳ trading của chúng ta nên tôi trích đăng lại các thống kê của Raymond Merriman đối với chu kỳ 50 tuần
Phần lớn các chu kỳ 50 tuần khi tăng giá chuyển dịch phải sẽ có thời gian tăng giá từ 30-50 tuần kể từ đáy. Tương ứng thời gian từ tháng 9.2020- tháng 4.2021. Mục tiêu tăng giá tối thiểu 40% cũng đã đáp ứng.

Hiện tại VN-Index đã tăng giá 40 tuần kể từ đáy và đang nằm trong vùng thời gian có thể thiết lập đỉnh chu kỳ 1 năm. Lưu ý, sự kiện đại hội đảng có thể liên quan đến đỉnh hoặc đáy của chu kỳ 1 năm trong vòng +/-2 tháng và thường liên quan đến đỉnh nhiều hơn như phân tích số liệu quá khứ ở trên. DO ĐÓ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN HẾT SỨC CẨN TRỌNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN TẠI. CÁC GÓC NHÌN VỀ GEOCOSMIC (ĐỊA TÂM) SẼ ĐƯA RA MỘT SỐ DẤU HIỆU CỦNG CỐ QUAN ĐIỂM NÀY.
Biểu đồ tuần. Theo dõi MA25 tuần để đánh dáu chu kỳ 50 tuần của VN-Index


5. GEOCOSMIC (DẤU HIỆU ĐỊA TÂM)

Tôi có một sự nhầm lẫn khi khảo cứu sự giao hội Thổ Tinh và Mộc Tinh đến cái chết hoặc mối nguy hiểm tiềm ẩn của Tổng Thống Mỹ trong năm ngoái. (Thật ra không hẳn là sự nhầm lẫn). Theo đó, sự kiện giao hội Thổ Tinh và Mộc Tinh theo chu kỳ 20 năm sẽ diễn ra vào các cung thuộc yếu tố Đất sẽ ảnh hưởng đến cái chết hoặc mối nguy hiểm của Tổng Thống Mỹ hơn là các cung thuộc các yếu tố khác. Tại thời điểm đầu năm 2020, tôi đã không để ý kiểm tra kỹ sự giao hôi của hai hành tinh này diễn ra vào ngay thời điểm chuyển giao sang cung mới là Aquarius (Bảo Bình) thuộc nhóm khí.  

SAU 800 NĂM THÌ MỘC TINH VÀ THỔ TINH MỚI LẠI GIAO HỘI VỚI NHAU TẠI CUNG KHÍ LÀ AQUARIUS, VÀ CHÚNG TA ĐANG Ở TRONG THỜI ĐẠI AQUARIUS (DO SỰ TIẾN ĐỘNG CỦA ĐIỂM XUÂN PHÂN. Tức cứ mỗi 2160 năm, điểm xuân phân sẽ thay đổi cung một lần. Sự giao hội vào năm thứ 7 trước công nguyên đánh dấu "Thời đại Pisce". Còn  chúng ta đang ở thời đại Aquarius, tượng trưng cho công nghệ, hòa bình, sự tử tế, khoa học. Do đó, sự giao hội của Jupiter/Saturn được gọi là "The Great Chrnocrator", tức đánh dấu sự ra đời của KỶ NGUYÊN MỚI. TẤT NHIÊN ĐÓ LÀ CẤU CHUYỆN RẤT RẤT DÀI HẠN MÀ ĐẾN ĐỜI CHÁU, ĐỜI CHẮT CỦA CHÚNG TA MỚI PHẢI CHỨNG KIẾN VÀ TRIỂN NGHIỆM DẦN. ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY CÁI MẤY MƯƠI NĂM NÊN CHÚNG TA SẼ TẬP TRUNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ NGẮN HẠN KHÁC.

Đọc thêm: http://chiemtinhtaichinh.blogspot.com/2020/12/sau-800-nam-jupiter-va-saturn-hai-ngoi.html#more

BỐI CẢNH CHÍNH CỦA CHÚNG TA TRONG NĂM 2021 LÀ SỰ GIAO HỘI CỦA MỘC TINH VÀ THỔ TINH TẠI CUNG AQUARIUS VÀ VUÔNG GÓC VỚI URANUS (THIÊN VƯƠNG TINH)  ĐANG Ở CUNG TAURUS (KIM NGƯU). THỜI ĐIỂM DIỄN RA SỰ KIỆN CHÍNH XÁC LÀ 18.1.2020. THEO KIỂM TRA CỦA TÔI THÌ ĐÂY LÀ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA NĂM 2021. LƯU Ý, TRONG CHIÊM TINH TÀI CHÍNH LUÔN CÓ BIÊN ĐỘ +/- VÀ CÁCH DÙNG NHƯ THẾ NÀO THÌ ĐÓ LÀ MỘT SECRET (BÍ MẬT)Nếu bạn muốn hiểu ý nghĩa của nó thì hãy tua lại quá khứ, ngược trở về năm 2000, kỷ nguyên của bong bóng Dotcom, cũng tương đồng vơi sự bùng nổ của thế hệ bong bóng FAANG hiện tại. Vào tháng 5.2000, Mộc Tinh giao hội với Thổ Tinh Ở CUNG TAURUS và vuông góc với Thiên Vương Tinh Ở CUNG AQUARIUS. NÓ ĐÃ ĐẶT DẤU CHẤM HẾT CHO BONG BÓNG DOT.COM. SAU CÚ SẬP ĐỔ ĐÓ, TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI RƠI VÀO GIẢM PHÁT TRONG 2-3 NĂM SAU ĐÓ. 

Trong chiêm tinh học, Jupiter thể hiện cho sự bùng nổ và mở rộng còn Thiên Vương Tinh liên quan đến cuộc cách mạng, công nghệ, máy tính. Không ngạc nhiên khi nó liên quan đến cú đổ vỡ bong bóng Dot.com. BỐI CẢNH THÁNG 1.2021 LẶP LẠI CHỈ KHÁC LÀ SỰ ĐẢO NGƯỢC VỊ TRÍ (NHƯNG ĐIỀU NÀY KHÔNG HỀ CÓ NHIỀU Ý NGHĨA LẮM). GIỜ ĐÂY MỘC TINH GIAO HỘI VỚI THIÊN VƯƠNG TINH Ở CUNG AQUARIUS VÀ VUÔNG GÓC VỚI THIÊN VƯƠNG TINH Ở CUNG TAURUS. MỘT BỐI CẢNH CŨ LẶP LẠI. CHÚNG TÔI KHÔNG DỰ ĐOÁN  (PREDICTION) MÀ FORECAST (DỰA VÀO XÁC SUẤT). ÍT NHẤT THÌ QUÁ KHỨ ĐANG NHẮC NHỞ CHÚNG TA VỀ ĐIỀU NÀY.

TAURUS VỐN LÀ CUNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG. HÃY CẢNH GIÁC VỚI VẤN ĐỀ NỢ QUÁ MỨC, NỢ XẤU ĐƯỢC CHE DẤU VA CÁC CUỘC CHIẾN TRANH TIỀN TỆ. URANUS LÀ HÀNH TINH CỦA SỰ BẤT NGỜ NGOÀI KỲ VỌNG. CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÀO TIÊN ĐOÁN ĐƯỢC "CHÀNG KHỜ" URANUS SẼ LÀM ĐIỀU GÌ. ĐƠN GIẢN LÀ KHÔNG CÓ QUY TẮC. 

ĐIỀU NÀY CẢNH BÁO SỰ THAY ĐỔI BẤT NGỜ TRONG VẤN ĐỀ TIỀN TỆ, LẠM PHÁT, LÃI SUẤT, VÀNG. THẬM CHÍ LÀ SỰ THAY ĐỔI TRONG VỊ THẾ CỦA ĐỒNG USD. URANUS Ở CUNG TAURUS ỦNG HỘ CHO BITCOIN TĂNG GIÁ

MỘT SỐ NHÀ ĐẦU TƯ DANH TIẾNG MÀ TÔI THEO DÕI NHƯ JESSE STINE ĐANG CÓ QUAN ĐIỂM KHÔNG LẠC QUAN VỀ DJIA, NASDAQ VÀ BONG BONG CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ HIỆN TẠI. VUI LÒNG TRUY CẬP VÀO ROOM ZALO HỖ TRỢ SÁCH (ADD 0977.697.420) ĐỂ XEM.

CÂU CHUYỆN ĐẠI TRÙNG TỤ CỦA NĂM 2020 Ở CUNG CAPRICORN SẼ VẪN TIẾP DIỄN VÌ NÓ LÀ BỐI CẢNH DÀI HẠN. CÓ NHIỀU THỨ SẼ THAY ĐỔI MÃI MÃI KỂ TỪ SAU ĐẠI TRÙNG TỤ.

6. CÁC NGÀY ĐẢO CHIỀU CHIÊM TINH 2021 LIÊN QUAN ĐẾN CHU KỲ SƠ CẤP (PRIMARY) TRỞ LÊN

 Midpoint: 17.1.2021 +/-3 TD

àMidpoint: 27.4.2021 +/-3 TD

--. Midpoint: 5.7.2021 +/-3 TD

à Midpont: 10.9.2021 +/-3 TD

è Midpoint: 20.10.2021 +/-3 TD

L

LLƯU Ý,  NĂM 2021 TÔI KHÔNG SHOW ĐỦ CÁC NGÀY ĐẢO CHIỀU NHƯ NĂM 2020. TÔI SẼ UPDATE TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH.


1 nhận xét: