Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

DOW JONES VÀ S&P500 TIẾP TỤC TĂNG GIÁ SAU KHI TẠO ĐÁY LỚN

 Kể từ bài viết tháng trước, cả chỉ số DJIA và SP500 đang tăng giá lên đỉnh chu kỳ mới, sau khi đáy chu kỳ sơ cấp (PB) và đáy chu kỳ 23 tháng, lần lượt ở mức 29,654 và 3,639 vào ngày 16-17 tháng 6.

Nếu đáy chu kỳ 23 tháng thực sự đã xuất hiện vào tháng 6, thì các chỉ số vẫn tiếp tục bullish, tức chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá. Thiên kiến (bias) của tôi là chu kỳ 23 tháng mới hiện nay sẽ bearish và không thiết lập đỉnh cao mọi thời đại mới, hoặc nếu có thì đây là đỉnh cao mới không cao lắm so với đỉnh cũ. Đây là chu kỳ 23 tháng thứ hai trong chu kỳ dài hạn 4 năm (hoặc có thể là chu kỳ 24 tháng trong chu kỳ 6 năm).

Chu kỳ 23 tháng mới này sẽ là bullish hay bearish phụ thuộc vào đỉnh ngày 5 tháng 1 năm 2022, có phải là đỉnh chu kỳ 18 năm hay không. Nếu có, đợt tăng giá này chỉ tạo ra đỉnh thứ cấp, trước khi tiếp tục giảm giá mạnh trong nhiều năm tới.

Một lý do để nghi ngờ đỉnh 36,952 điểm mọi thời đại được đề cập trong Forecast 2022: "Có xác suất 80% DJIA sẽ tăng ít nhất 50% từ đáy chu kỳ 4 năm phần lớn các đợt hồi phục từ đáy chu kỳ 4 năm sẽ tăng 70%-189%.  Vùng giá mục tiêu đỉnh chu kỳ 4 năm của DJIA là 30,962-52,635. Mức tăng giá trung bình 103.9%, hoặc tương ứng là 37,136 điểm". Đỉnh cao ngày 5 tháng 1 đã tăng 103%, đúng vào ở giữa mục tiêu của đỉnh chu kỳ 4 năm.

Ngay cả khi triển vọng chu kỳ 23 tháng mới này là bearish, chúng tôi vẫn nhìn thấy xu hướng tăng giá mạnh đáng kể và đạt đỉnh đâu đó từ giữa tháng 8-tháng 12 năm 2022. Trong lịch sử, các chu kỳ 23 tháng bearish sẽ tăng 2-6 tháng và sau đó giảm về thấp hơn điểm bắt đầu của chu kỳ, là 29,653 điểm của DJIA vào ngày 17 tháng 6. Dựa trên hành vi thị trường chứng khoán năm ngoái dưới ảnh hưởng của cặp góc vuông Saturn/Uranus, sẽ trở lại vào tháng 9 năm 2022. Điều đó, khiến chúng tôi nghĩ tới kịch bản sẽ tạo đỉnh thứ cấp (hoặc may mắn là đỉnh cao mọi thời đại), trước khi kết thúc năm nay, và sau đó quay trở lại phá thủng đáy ngày 17 tháng 6.


Giá dầu thô thế giới có thể đã tạo đáy

 Giá dầu thô tiếp tục điều chỉnh hơn một tháng qua, nhưng đáy chu kỳ sơ cấp (PB) có thể đã xuất hiện ở tuần trước, tại đáy ngày 5 tháng 8, tại mức giá 87.01 đôla, tức một ngày trước khi Venus tạo góc tam hợp (trine) với Neptune. Nếu đây vẫn chưa phải là đáy PB, thì vẫn còn thời gian để đáy này xuất hiện bất cứ lúc nào. 

Yếu tố cơ bản đang ủng hộ cho giá dầu tăng bởi sự thiếu hụt nguồn cung. Ngay cả khi Tổng Thống Biden mở kho Dự Trữ Chiến Lược trong vài tháng qua, thì nó cũng chỉ chế ngự được sự tăng giá của dầu trong ngắn hạn.

Tuần bắt đầu ngày 15 tháng 8 là tuần thứ 18 trong chu kỳ sơ cấp, được đo lường từ ngày 11 tháng 4 (một ngày trước khi Jupiter giao hội với Neptune ở cung Pisces), hoặc là tuần thứ hai kể từ đáy chu kỳ sơ cấp (PB) mới tính từ ngày 5 tháng 8 tại mức giá 87.01 đôla. Chu kỳ sơ cấp của dầu thô thường tồn tại từ 16-22 tuần. Nếu dầu thô đã tham gia vào chu kỳ sơ cấp mới, thì giá sẽ rất bullish từ bây giờ. Chúng tôi yêu thích trước thời điểm ngày 10 tháng 8, khi mà Venus tạo góc tam hợp (trine) với Neptune vào ngày 7 tháng 8.