Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

Kiến Thức Tarot- Lá số 5- THE HIEROPHANT (Đại Tư Tế)

Vị thầy tế lễ, một người đàn ông thánh thiện, ngồi giữa hai trụ đá của Hermes và Solomon. Trước mặt ông là hai thầy tu, một người mặc áo choàng đỏ hồng và một người mặc áo choàng hoa lily trắng. Dưới chân vị thầy tế lễ là hai chìa khóa bắt chéo, mỗi chìa đều có biểu tượng của bốn nguyên tố. Vị thầy tế lễ mặc áo choàng đỏ và mang cây thánh giá ba thanh của giáo hoàng.


Lá bài Hierophant gợi ý rằng sự tuân thủ là một động lực phổ biến. Để tuân thủ, người ta phải kìm nén những khía cạnh nhất định của bản thân mà khác với những người khác. Do đó, lá bài Hierophant cũng là về sự che giấu. Nó có thể đại diện cho sự lừa dối, che giấu hoặc bóp méo sự thật. Nó có thể gợi ý về ý định tốt để bảo vệ, nhưng kết quả tiêu cực từ những ý định tốt đó, bởi vì một người không bao giờ nên cho rằng anh ta hoặc cô ta biết rõ hơn người khác và do đó cố gắng "bảo vệ" hoặc che chắn người khác khỏi tri thức. Chúng ta không phải là người giữ của người khác. Hoặc là Người Tìm Kiếm, vì ý định tốt, đang che giấu sự thật khỏi người khác vì Người Tìm Kiếm muốn bảo vệ người đó, hoặc ai đó đang che giấu sự thật khỏi Người Tìm Kiếm, mặc dù vì ý định tốt, để bảo vệ Người Tìm Kiếm. Trong cả hai trường hợp, kết quả sẽ là tiêu cực và sẽ làm tổn thương Người Tìm Kiếm nhiều hơn là giúp ích. Kiến thức phải được tiếp cận với tất cả mọi người.

Lá bài Hierophant cũng nhắc nhở Người tìm kiếm áp lực phải tuân thủ có thể gây ra sự kỳ thị. Các cá nhân nên tự do là chính mình. Với áp lực phải tuân thủ đi kèm với việc ngược đãi, thường là sự ngược đãi không công bằng đối với những người đã chọn không tuân thủ. Do đó, có một bóng tối dưới The Hierophant. Giả thuyết đằng sau cách giải thích tối tăm hơn của The Hierophant là lá bài được lấy cảm hứng từ Giáo hoàng Clement V, người đã đàn áp Hiệp sĩ dòng đền vào những năm 1300 và cho phép họ bị xử tử. Nói chung, lá bài đại diện cho thể chế chính thống đang nắm quyền, và sự khuất phục hoặc thậm chí là áp bức những người đi chệch khỏi chính thống đó. Nó là về tư duy nhóm hơn là cá nhân. Cũng lưu ý rằng đôi khi The Hierophant có thể chỉ ra rằng các thể chế có liên quan đến vấn đề đang bàn. Người tìm kiếm có thể đang đối phó với các tổ chức được tổ chức, hoặc có thể là một nhà lãnh đạo trong một tổ chức được tổ chức như vậy. Nếu Người tìm kiếm là người lãnh đạo trong một tổ chức được tổ chức, thì lá bài là một thông điệp cảnh báo Người tìm kiếm không gây áp lực buộc các thành viên phải tuân thủ. 

Ý nghĩa truyền thống được gán cho The Hierophant là sanctum sanctorum ( Sanctum Sanctorum chỉ phần thiêng liêng nhất của một đền thờ. Sanctum Sanctorum là phiên dịch tiếng Latin của từ gốc tiếng Do thái), hoặc thứ đã được coi là thiêng liêng. Nếu Hoàng đế có nghĩa là có quyền lực từ chính phủ hoặc Người cha, thì The Hierophant có nghĩa là có quyền lực từ Thiên Chúa. LÁ SỐ 5 đại diện cho số năm thần học, số của tôn giáo và đức tin. Khi đứng thẳng, The Hierophant đại diện cho sự chính thống: tuân theo những gì là chuẩn mực hiện tại, thành viên của đa số và có sự chấp thuận của những người nắm quyền. Lưu ý rằng khi đảo ngược, The Hierophant đại diện cho dị giáo: thuộc về thiểu số, đi ngược lại chuẩn mực và không tuân thủ quy ước.

Hierophant là một người đàn ông thánh thiện, một nhân vật quan trọng trong xã hội của mình, người thông dịch những bí ẩn thiêng liêng. Mọi người dựa vào anh ta để trở thành một kênh trung gian giữa trời và đất. Trong một trải bài, lá bài thường biểu thị mong muốn tuân theo các quy ước và chuẩn mực, một người theo chủ nghĩa truyền thống - người giữ các giá trị truyền thống. Có lẽ Người tìm kiếm đang coi trọng sự chấp thuận của xã hội và xã hội quá mức. Có một xu hướng về bản sắc nhóm. Có lẽ có sự ràng buộc với các quy ước của xã hội. Người tìm kiếm đang cố gắng tuân thủ những gì xã hội coi là "đúng đắn". 

So sánh: Lá số 2: Nữ tư tế tối cao có liên quan đến việc sở hữu trí tuệ và kiến ​​thức thần thánh một cách kỳ bí hoặc siêu hình. Lá số 5: Hierophant là về phương pháp sư phạm trí tuệ và kiến ​​thức thần thánh. Hierophant biểu thị uy quyền của giáo hội. Nếu Lá số 5 đại diện cho chính thống giáo, thì Lá số 2: Nữ tư tế tối cao đại diện cho dị giáo. Nữ tư tế tối cao được kết nối với Hierophant theo cách tương tự như mối liên hệ giữa Hoàng hậu và Hoàng đế.

Yếu tố Trái đất chi phối lá bài này; các thuộc tính liên quan đến Trái đất sẽ đại diện cho các lực lượng bên ngoài tác động đến tình huống của Người tìm kiếm. Năng lượng Yin (âm) là chủ đạo. Lá số 5: The Hierophant cũng có thể liên quan đến cung Kim Ngưu và, về thời gian, biểu thị khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5.

Ý Nghĩa lá bài ngược


Khi đảo ngược, The Hierophant chỉ ra sự không tuân thủ. Lá bài đảo ngược là về việc tìm kiếm sự tự do và giải phóng khỏi sự tuân thủ. Người tìm kiếm đi theo con đường không chính thống trong cuộc sống. Người tìm kiếm thường thấy mình ở trong số ít hơn là số đông. Tuy nhiên, The Hierophant đảo ngược được coi là một lá bài điềm tốt. Nó chỉ ra một tính cách theo chủ nghĩa hiện sinh, một người hoạt động kiên định bằng sự tự quyết. Tất cả những người vĩ đại trong lịch sử, đặc biệt là các nhà tiên tri, đều đại diện cho The Hierophant đảo ngược: những tinh thần dám đi ngược lại với số đông.

Khi The Hierophant xuất hiện đảo ngược, điều này có thể chỉ ra rằng một phần giải pháp cho Người tìm kiếm là ngừng đi theo các quy ước của xã hội. Đừng cố gắng đạt được sự chấp thuận của xã hội. Điều gì là "đúng" hoặc "công chính" nên được định nghĩa và hướng dẫn chỉ bởi Người tìm kiếm, không phải người khác và không phải xã hội. The Hierophant đảo ngược cũng có thể gợi ý rằng Người tìm kiếm đã có một nền giáo dục hoặc cách nuôi dạy phi truyền thống. Nhìn chung, có sự khác biệt rõ ràng so với chủ nghĩa truyền thống và sự tuân thủ khi The Hierophant xuất hiện đảo ngược.

Ở lá bài xuôi, The Hierophant nói về một Người tìm kiếm dựa vào người khác, một người có thẩm quyền hoặc một tổ chức, để định nghĩa cho Người tìm kiếm điều gì là đúng và sai, và Người tìm kiếm đang cố gắng tuân theo định nghĩa đó. Khi ở lá bài ngược, The Hierophant nói về một Người tìm kiếm tự định nghĩa đúng và sai.

Tham khảo từ  Holistic Tarot: An Integrative Approach to Using Tarot for Personal Growth

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét