Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Phải chăng sự sụp đổ đang đến?

LTS: Sir John Templeton từng nói: "Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển nhờ sự lạc quan và chết bởi sự thỏa mãn". Khi thị trường tỏ ra rất lạc quan thì cũng là lúc nhà đầu tư cần phải giữ “cái đầu  lạnh” để bình tâm suy xét. Từ góc nhìn chiêm tinh tài chính, chúng tôi cho rằng, TTCK Việt Nam và thế giới đang đứng ở trên một vách đá cao đầy nguy hiểm.