Wednesday, 26 October 2016

[Gold] Ngày 25-26.10.2016 +/-2 TD đảo chiều đỉnh, kịch bản đáy PB mở rộng.

Trong bài viết trước, tôi kỳ vọng đáy PB rơi vào ngày 25-26.10.2016 +/-2 ngày giao dịch. Tuy nhiên, thay vào đó, Gold tiếp tục tăng giá. Điều khiến tôi suy diễn một kịch bản khác. Theo đó, giá vào tạo lập đỉnh vào ngày 25-26.10.2016 +/-2 TD (ngày giao dịch) và đáy PB sẽ tiếp tục được mở rộng quá 21 tuần.

Trên đồ thị H1, tôi nhìn thấy kịch bản phân kỳ liên thị trường giữa Gold và Silver. Đồ thị của Gold xuất hiện phân kỳ âm với Stochastic Oscillator. Giá đang gặp phải đường trendline kháng cự.Monday, 24 October 2016

Ngày 25-26.10.2016 +/-3TD, Oil thiết lập đỉnh PT

Trong bài viết ngày 9.10.2016, tôi dự báo kịch bản đỉnh PT xuất hiện vào ngày 10.10.2016. Tuy nhiên, Gold đã tăng trở lai và thiết lập đỉnh mới tại mức giá 52 USD. Chiêm tinh học đề nghị khả năng đảo chiều của Oil vào ngày 25-26.10.2016 +/-3 ngày giao dịch. Dưới góc độ chu kỳ, đây có khả năng là đỉnh PT. Xuất hiện dấu hiệu phân kỳ âm giữa giá và Stochastic Oscillator củng cố kịch bản đỉnh PT.Vàng có khả năng còn một nhịp rơi, tạo đáy ngày 25-26.10 +/-2td cho đáy PB

Trong bài viết trước, tôi đặt ra kịch bản đáy chu kỳ PB vào ngày 7.10.2016. Giá vàng tăng từ 1258 đến 1270, giúp chúng ta thu lãi 12 USD/oz. Tuy nhiên, ngày 25 và 26.10 +/-2 ngày giao dịch là ngày đảo chiều mạnh hơn so với ngày 7.10.2016. Chúng ta thận trọng về khả năng giảm giá để tạo đáy PB thay cho ngày 7.10.2016.

Thực sự, dấu hiệu phân kỳ liên thị trường giữa vàng và bạc là không rõ ràng lắm trong ngày 7.10 và 16.10 vì nó dựa trên giá closed. Nếu tính theo giá Intraday, chúng ta chưa có một dấu hiệu phân kỳ nào giữa Gold và Silver.

Có thể giá vàng còn giảm đến cuối tuần này, trước khi tăng trở lại. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, tại đáy PB, giá vàng nên sớm có sự giao cắt giữa MA5 ngày và MA20 ngày. Nếu vài ngày tới, chúng ta thấy MA5 không cắt lên MA20 thì khả năng giá sẽ sụt giảm trở lại.

Lưu ý ngày 28 và 29.10, giờ Việt Nam, trước đêm Halowen, đó là điểm đảo chiều quan trọng cho Gold với Sun in Scorpio và Moon in Libra.Tuesday, 18 October 2016

[1.11.2016] KHAI GIẢNG KHÓA 11 LỚP ỨNG DỤNG CHIÊM TINH TRONG DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Mục tiêu khóa học:
Nhằm nâng cao một số kỹ năng cho các astro-trader
- Định thời điểm thị trường (Market Timing)
- Hiểu và nhận diện xu hướng thị trường (Market Trend)
- Nền tảng cơ bản về chiêm tinh tài chính.
-------------------------------
Hãy xem cách mà chúng tôi sử dụng chiêm tinh tài chính để dự báo các điểm đảo chiều trên thị trường tài chính. Các ngày khai giảng khóa học chiêm tinh tài chính, luôn trùng với các điểm đảo chiều trên các thị trường tài chính (TTCK Việt Nam, Forex). Ngày tổ chức khóa 11 LÀ 1.11.2016 

Ba khóa học gần nhất là: Khoa 8 (ngày 9.3.2016), khóa 9 (ngày 21.4.2016) và khóa 10 (ngày 3.6.2016). Hãy xem tác động đến từng thị trường.

VÀNG TẠO ĐÁY PB (TĂNG GIÁ)

Trong bài viết ra ngày 13.10.2016, tôi đề nghị quan sát ngày 5.10.2016, 7.10 và 18.10.2016 cho khả năng xuất hiện đáy chu kỳ sơ cấp (PB) đối với giá vàng. Đây là những ngày đảo chiều chiêm tinh học cho khả năng thay đổi xu hướng, trong đó có ảnh hưởng đến giá vàng. Trên đồ thị kỹ thuật, chúng ta có nhiều công cụ để xác nhận dần kịch bản này.

- Xuất hiện phân kỳ liên thị trường giữa vàng và bạc.
- Giá vàng có phân kỳ dương với STochastic Oscillator.
- Phân tích liên thị trường. USD Index giảm (đồng USD mất giá) là nguyên nhân khiến giá vàng tăng. Xem phân tích sóng Elliott của USD Index tại đây.

Thursday, 13 October 2016

Gold có tạo đáy PB chưa? Chứng khoán giảm giá?

Trong bài viết ngày 5.10.2016, tôi lưu ý ba ngày có thể tạo đáy PB

"Theo kịch bản phân tích chiêm tinh, có 3 ngày cần quan sát đó là 5.10 hoặc 7.10 hoặc 18.10.2016.. Bất cứ thời gian nào cũng có thể tạo đáy PB. Cần lưu ý, các mức giá mục tiêu quan trọng. 1258 là đường MA200 ngày và cũng là mục tiêu giá của mô hình tam giác.  Cũng là mức giá trước khi có sự kiện Brexit"
Hiện tại, giá vàng đang có dấu hiệu đảo chiều trên H1, với đáy thấp nhất vào ngày 7.10. Tôi đề nghị quan sát khả năng giá vàng tăng


Wednesday, 12 October 2016

[sp500, djia] MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI XUẤT HIỆN, KỊCH BẢN MÔ HÌNH THREE PEAK DOMED HOUSE (3PDH)

Thân chào các học viên của khóa học "ỨNG DỤNG CHIÊM TINH TRONG DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH' , tôi muốn minh họa một quy tắc quan trọng phân tích chu kỳ. Đó là tại cuối các chu kỳ, nơi xuất hiện đỉnh PT hoặc đáy PB, hoặc đỉnh, đáy chu kỳ trở lên, chúng ta cần phải quan sát sự xuất hiện của các mẫu hình đảo ngược như là dấu hiệu xác nhận cho các dự báo chiêm tinh học.

Now, mô hình vai đầu vai ở đỉnh đã xuất hiện trên chỉ số DJIA. Nó xác nhận những phân tích chu kỳ và chiêm tinh học của chúng ta. 

Biểu đồ sau được tôi "chôm chĩa" từ HSBC trên Business Insider.