Wednesday, 18 May 2016

[EUR/USD Trend Following] Tạm giảm ngắn hạn, chờ cuối tháng 5 mua theo xu hướng tăng dài hạn, support 1.1141

Cuốn sách "TÌM KIẾM LỢI  NHUẬN TỪ CHIẾN LƯỢC THEO SAU XU HƯỚNG" là cẩm nang hướng dấn toàn diện cho bất cứ trader nào thực thi chiến lược trend following.


Chương 5 đưa ra những hướng dẫn về các chiến lược theo sau xu hướng. Chúng ta thấy rằng MA5 ngày đã cắt xuống MA20 ngày để hình thành tín hiệu bán. Giá cũng nằm thấp hơn MA20 ngày. Tiếp đó, giá đang kiểm tra MA50 ngày, nếu giảm thấp hơn sẽ cho thấy tín hiệu bán ra.

Monday, 16 May 2016

[DJIA Trend Following] Mô hình vai đầu vai lộ rõ- THE BIG SHORT 2016

Đúng như kỳ vọng của tôi trong bài viết "Vai phải đang xuất hiện", chỉ số DJIA đã gần hoàn tất mô hình đảo chiều vai đầu vai đảo chiều. Điểm phá vỡ (Break) đã xuất hiện vào phiên ngày thứ 6 khi giá lấn qua khỏi đường neckline và đồng thời thấp hơn MA 50 ngày.

Trên đồ thị H4, có vẻ như DJIA đã lấn qua đường viền cổ. Tuy nhiên, vẫn cần những phiên giảm điểm mạnh hơn nữa để xác nhận một cách chắc chắn về điểm phá vỡ thật.

Chương 4 của sách "TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ CHIẾN LƯỢC THEO SAU XU HƯỚNG", nói về mô hình sóng Elliott. Một khi sóng 3 xuất hiện sẽ là giai đoạn giảm mạnh và nhanh. Điều này có thể tương ứng với mô hinh đảo chiều vai-đầu-vai.


Biểu đồ sau mô tả DJIA trên daily theo đề cập tại Chương 5 sách Tìm Kiếm lợi nhuận từ chiến lược theo sau xu hướng. Lưu ý, MA5 ngày đang chạm MA50 ngày và giá đã đóng cửa dưới MA50 như lưu ý ở Chương 3.Vào ngày 2.6.2016, VFA sẽ khai giảng khóa 10 lớp ứng dụng chiêm tinh trong dự báo thị trường tài chính. ĐIều gì sẽ xảy ra với DJIA và các thị trường tài chính khác (bao gồm chứng khoán Việt Nam)

Friday, 13 May 2016

[USD/JPY Trend Following] UJ có khả năng giảm về 102.

Vào ngày 21.4.2016, chúng ta đã tiến hành cutloss đợt mua USD/JPY. Hiện nay, các phân tích về Trend Following cho thấy xu hướng giảm của USD/JPY vẫn tồn tai và có cơ hội để thực hiện tiếp vị thế bán.


Thursday, 12 May 2016

[Oil Trend Following] OIL có thể chạm 49-50 nếu như vượt đỉnh cũ 46.8-47

Trong bài viết gần nhất, tôi lưu ý quan sát kịch bản xuất hiện mô hình hai đỉnh cho Oil. Nếu như điều này xảy ra, Oil sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, còn có một kịch bản khác cho thấy khả năng Oil tăng giá.

Nếu như Oil vượt đỉnh cũ 46.8, khả năng Oil sẽ bứt phá và chạm tới vùng 49-50 USD/thùng. Tương ứng với sóng v (màu xanh). Tỷ lệ Fibonacci 100% của đoạn tăng từ tháng 2 đến tháng 3.2016. Kênh giá hướng lên (trong đó đường trên giống như đường xu hướng nội bộ).

[Oil Trend Following] Quan sát khả năng hình thành mẫu hình hai đỉnh

[Update 13.5.2016] Chuyển sang kịch bản bullish cho Oil. Xem thêm tại đây
---------------
Trong phiên ngày 11.5.2016, Oil đã không phá được đường viền cổ trong mẫu hình vai đầu vai. Do đó, tôi chuyển sang quan sát mẫu hình khác có thể xuất hiện đối với Oil.

Chương 7, sách "TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ CHIẾN LƯỢC THEO SAU XU HƯỚNG" cho thấy cách thức quan sát các tín hiệu sớm cảnh báo đảo chiều xu hướng. Trong đó, mô hình hai đỉnh kết hợp với quan sát dãi băng Bollinger Band đã được đề cập đến.


Wednesday, 11 May 2016

[DJIA Trend Following] VAI PHẢI CỦA DJIA ĐANG XUẤT HIỆN

Đúng như tôi kỳ vọng trong bài viết "chốt lãi lệnh sell" tại vùng 17,500-17,600 vào ngày 5.5.2016, chỉ số DJIA đã bật tăng mạnh trong các phiên gần đây để hình thành vai phải của mẫu hình vai đầu vai. Lưu ý, mẫu hình này vân chưa hoàn tất khi điểm phá vỡ chưa xuất hiện. Đây đơn thuần chỉ là sự quan sát và phỏng đoán kịch bản. Hiện tại, giá đang chạm vào đường MA20 ngày và đang gặp phải sự kháng cự.

Theo ngôn ngữ phân tích chu kỳ, đỉnh PT đã rơi vào ngày 20.4.2016 và đáy vào ngày 6.5.2016 được đánh nhãn là MB. (Để hiểu rõ hơn về các khái niệm PT và MB xem thêm tại đây)


Tuesday, 10 May 2016

[Gold Trend Following] Phân tích sự tam dừng xu hướng tăng của Gold. Khả năng đảo chiều tăng vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau


Trong chương 6, sách “Tìm Kiếm Lợi Nhuận từ Chiến lược theo sau xuhướng”, chúng ta đã có những hướng dẫn để phân tích các điểm tạm dừng trong xu hướng.


Đối với vàng, xu hướng tăng giá dài hạn được thiết lập với đáy vào tháng 12.2015. Đường Trendline từ tháng 1.2015 qua đáy tháng 4.2016 vẫn chưa bị phá vỡ và giá vàng hiện tại đang tiếp cận lại đường trendline này. Chương 3, nói về đường MA20 (màu đỏ) khi phân tích xu hướng. Đường MA20 đang dốc lên thể hiện xu hướng tăng và đường MA20 ngày có thể trở thành điểm hỗ trợ cho giá vàng. Bên dưới là đường MA50 (màu xanh) cũng có thể tạo thành điểm hỗ trợ. Chương 6 cho biết, đối với các đợt tạm dừng ngắn hạn, nhỏ, thường kéo ngược về đường xu hướng chính dài hạn trong 2-4 tuần. Hiện giá vàng đã điều chỉnh từ ngày từ ngày 29.4.2016, tức khoảng 8 phiên giao dịch. Do đó, cuối tuần này là thời gian xem xét cho sự tạm dừng ngắn hạn kết thúc.