Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014

[Oil] GÍA DẦU SẼ TĂNG MẠNH TRONG NỬA ĐẦU NĂM 2015

Từ tháng 6.2014 đến nay, giá dầu đã giảm hơn 45% và chạm mức đáy thấp 5 năm. Một số dự báo cho rằng, giá dầu sẽ trở về dưới mức 40 USD/thùng. Mọi người tỏ ra rất bearish về giá dầu.

Nhưng quan điểm của tôi cho rằng, giá dầu có thể đã chạm đáy ở mức 53.5 USD/thùng vào ngày 16.12.2014. Nó nằm trong trong biên đội thời gian 19.12.2014 +/-3 ngày giao dịch, là điểm đảo chiều liên quan đên oil và stock.

Bên cạnh đó, phân tích sóng Elliott trên biểu đồ tuần cho thấy giá đã hoàn tất sóng 3. Mục tiêu của sóng 4 có thể là 78-80 USD/thùng...

Chỉ báo RSI đã hình thành phân kỳ ẩn tăng giá. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đang nằm ở vùng bán quá mức.


[DJIA] TRỞ LẠI XU HƯỚNG TĂNG ĐIỂM

Quan sát sóng Elliott và chu kỳ kỹ thuật cho thầy chỉ số DJIA đã có mức chống đỡ tốt tại tỷ lệ Fibonacci 38.2%, tương ứng 17,200 điểm: Tôi viết trong bài ngày 12.12.2014

"Mức thoái lùi của chu kỳ chính nên là 38.2% tương ứng 17,200 điểm. Hoặc nếu sâu hơn là 50%, tương ứng là khoảng 16,900 điểm"

Hiện tại, chỉ số DJIA đã bật lên từ vạch 38.2%. Chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua. RSI đã hình  thành phân kỳ ẩn tăng giá với đường giá DJIA. Theo mục tiêu giá, chỉ số DJIA có thể vượt đỉnh ngày 8.10.2014 và chạm mức 18,400-18,500 vào những tháng đầu năm 2015.

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2014

[DJIA] Tiếp tục đánh xuống lần 2

[Update 15.12.2014]  Hit stoploss. Lãi 173 điểm.

[Update 15.12.2014]  Di chuyển Stoploss để bảo vệ lợi nhuận. SToploss bây giờ là 17,300

[Update 12.12.2014] Hit stoploss, chỉ lãi 64 điểm. Đánh thêm lệnh mới với Stoploss 17,700. Giá bán là 17,494. Target 17,200

[Update 12.12.2014] Di chuyển Stoploss để bảo vệ lợi nhuận. SToploss bây giờ là 17,500

Vào ngày 10.12.2014, Chỉ số DJIA có tín hiệu sell khi Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán. Đồng thời DJIA cắt xuống dưới MA 15 ngày cho tín hiệu sell khi đỉnh chu kỳ chính (major top) xuất hiện. Hiện tại, đây là tuần thứ 8 kể từ đáy chu kỳ sơ cấp (primary bottom) ngày 16.10.2014.

Bây giờ, lướt đánh xuống lần thứ 2 nên được thực hiện khi giá vẫn chưa đạt mục tiêu. Mức thoái lùi của chu kỳ chính nên là 38.2% tương ứng 17,200 điểm. Hoặc nếu sâu hơn là 50%, tương ứng là khoảng 16,900 điểm.

Đỉnh xuất hiện gần với New Moon, ngày 8.12.2014. Điểm đảo chiều tiếp theo có thể xuất hiện vào ngày 22.12.2014 +/-3 ngày giao dịch.

Stoploss là 17,780.


Thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014

[EUR/USD] Mua lần thứ 3

[Update 16.12.2014] Hit Stoploss. Lãi 70 pip.

[Update 16.12.2014] Stoploss bây giờ là 1.2500

[Update 15.12.2014] Vào lại lệnh mới theo xu hướng đã định. Stoploss 1.2400. Target 1.2630. Giá vào lệnh. 1.2430

[Update 15.12.2014] Hit stoploss. Lãi 46 pip.

[Update 12.12.2014] Di chuyển stoploss để bảo vệ lợi nhuận. Stoploss bây giờ là 1.2430.

[Update 12.12.2014] Di chuyển stoploss để bảo vệ lợi nhuận. Stoploss bây giờ là 1.2410.

Sóng (ii) dự kiến đã kết thúc. EUR/USD vào nhịp tăng của sóng (iii). Mục tiêu là 1.2630. Stoploss đặt tại 1.2335. Đây là đợt mua thứ ba của tôi từ đáy ngày 8.10.2014. Nhịp  mua thứ hai được công bố tại đây.

Thứ Tư, ngày 10 tháng 12 năm 2014

[Gold Trading] Mục tiêu 1260

Mục tiêu sóng tiếp theo của giá vàng là 1,260. Có thể đạt được vào ngày 15.12.2014 hoặc 22.12.2014. Các mốc thời gian được lý giải trong bài viết về EUR/USD

[EUR/USD] Buy signal

[Update 11.12.2014] Chạm stop loss. Lãi 64 pip

[Update 11.12.2014] Tình hình là EUR/USD chạy nhanh hơn dự kiến. Giá tiến sát 1.2495. Nên di chuyển stoploss để bảo vệ lợi nhuận. Tôi đặt stoploss tại 1.2430.

Vừa quyết định mua tại đáy sóng iv theo mô hình sóng Elliott wave. Mục tiêu của sóng v là 1.2500. Stoploss đặt tại 1.2340

Mục tiêu thời gian để đạt được mức điểm này là 15.12.2014 hoặc 22.12.2014. Lưu ý, đáy được tạo lập vào ngày 8,12,2014 gần với Full Moon. Ngày 22.12.2014 là New Moon.

[Gold Invesment] Sóng tăng mạnh của Gold

Buy gold cho một uptrend vài tháng tới (kéo dài 4-11 tháng). Mục tiêu giá 1463 +/-78 USD.

Đáy sóng (5) là vào ngày 7.11.2014. Tiếp theo sau là các sóng hồi (A)-(B)-(C)