Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2023

Kiến Thức Tarot- Lá số 11- The Justice (Công Lý)

Cô ngồi giữa hai trụ đá, một tấm rèm che phía sau cô. Trong chiếc áo choàng đỏ, cô ta cầm một thanh kiếm dựng đứng trong một tay và cân bằng trên tay kia. Chỉ thấy lấp ló phía sau tấm rèm tối là bầu trời màu vàng chói lọi.

Ý nghĩa là bài số 11: The Justice 


Chủ đề Công lý là sự cân bằng bên ngoài. Lá bài Justice có thể gợi ý rằng sự cân bằng sẽ được khôi phục trong cuộc sống của Người tìm kiếm hoặc có sự cân bằng với các điều kiện trong cuộc sống của anh ta hoặc cô ta, nhưng Người tìm kiếm khó có thể nhìn thấy điều đó vào lúc này. Kết quả mang lại sự cân bằng tốt nhất cho cuộc sống của Người tìm kiếm là kết quả nên xảy ra. Hãy xem xét chủ đề cân bằng hoặc phán xét và cách nó áp dụng cho tình huống hiện tại. So sánh: Lá số 14: Temperance cho thấy sự cân bằng nội tâm. Justice có thể cho thấy rằng công lý, công bằng và sự công tâm tách biệt là những ảnh hưởng hoặc yếu tố quan trọng trong tình huống hiện tại. Tấm rèm tượng trưng cho sự phân tách các trạng thái ý thức.

Theo cách giải thích truyền thống của lá bài Justice, đó là sự trình bày một quyết định mà Người tìm kiếm cần phải thực hiện. Người tìm kiếm được thúc giục đưa ra quyết định đó một cách công bằng, không thiên vị và trung thực. Giống như Lá số 6: Lá bài The Lovers, đạo đức có liên quan đến vấn đề đang được giải quyết. So sánh: Lá số 6: The Lovers là về việc đưa ra quyết định đạo đức liên quan đến Người tìm kiếm. Lá số 11: Justice là về việc đưa ra quyết định đạo đức liên quan đến một điều kiện bên ngoài, những người quan trọng với Người tìm kiếm hoặc một tình huống bên ngoài Người tìm kiếm. Lá bài Justice có thể cho thấy rằng các vụ kiện sẽ thắng hoặc tranh chấp sẽ được giải quyết. Khi nằm xuôi, phán quyết được đưa ra sẽ công bằng cho Người tìm kiếm. Ở lá bài ngược, phán quyết được đưa ra sẽ có vẻ không công bằng nhưng thực chất là quyết định khách quan, công bằng.


Hãy xem xét định luật chuyển động thứ ba của Newton: đối với mọi hành động, luôn luôn có một phản ứng bằng và ngược lại; hoặc lực của hai vật lên nhau luôn bằng nhau và hướng ngược nhau. Khi Người tìm kiếm đã tác dụng một lực cụ thể, sẽ có một lực khác tác dụng ngược lại với nó, một lực bằng nhau về độ lớn và ngược chiều về hướng. Điều đó sẽ tạo ra sự cân bằng bên ngoài trong cuộc sống của Người tìm kiếm là điều cần thiết trong tình huống nhất định.

So sánh: Lá số 10: Bánh xe may mắn, gợi ý về những bước ngoặt nghiệp của cuộc sống, sự cân bằng hoặc cân bằng vượt quá tầm kiểm soát ngay lập tức của Người tìm kiếm. Wheel of Fortune nói về sự tuân thủ các định luật chuyển động của vũ trụ; Justice nói về sự tuân thủ cá nhân trong phạm vi giới hạn của cuộc sống của Người tìm kiếm. Lá số 11: Công lý nói về sự cân bằng và cân bằng do con người tạo ra. Đó là về công lý do con người tạo ra. Do đó, trong một số trường hợp, nó có thể cho thấy các thủ tục tòa án hoặc pháp lý. Nó cũng có thể cho thấy hậu quả của những quyết định và hành động của chúng ta. Những gì công bằng sẽ cảm thấy công bằng.

Chú ý thêm bản chất của công lý là gì: đó là công lý do con người tạo ra, không phải công lý thần thánh. Luật pháp của con người đang được áp dụng, không phải luật pháp của tự nhiên hay luật pháp của thần thánh. So sánh: Lá số 10: Wheel of Fortune, gợi ý về một công lý thần thánh lớn hơn ảnh hưởng đến tình huống của Người tìm kiếm. Khái niệm hệ thống tư pháp do con người tạo ra được tượng trưng trong tấm rèm được treo phía sau hình ngồi, như thể che đậy hoặc che chắn ánh sáng vàng của thế giới tự nhiên. Do đó, nhiều học viên tarot giải thích lá bài Justice để gợi ý về ảnh hưởng của hệ thống pháp luật, về việc áp dụng luật pháp theo nghĩa đen. 

Yếu tố Không khí chi phối lá bài này; các thuộc tính liên quan đến Khí sẽ đại diện cho các lực lượng bên ngoài tác động đến tình huống của Người tìm kiếm. Năng lượng Dương là chủ đạo. Lá số 11: Công lý cũng có thể liên quan đến cung Libra và về mặt thời gian, biểu thị khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10.

Ý nghĩa lá bài ngược

Điều công bằng sẽ không cảm thấy công bằng với Người tìm kiếm. So sánh: Khi lá bài Justice nằm xuôi, nó cho thấy rằng những gì công bằng sẽ cảm thấy công bằng. Ngược lại, những gì công bằng sẽ không cảm thấy công bằng.

Khi lá bài Justice nằm ngược, có hai tầng nghĩa. Đầu tiên, Người tìm kiếm cảm thấy cuộc sống không công bằng với anh ta hoặc cô ta, nhưng lá bài khẳng định rằng thực tế không phải vậy. Kết quả là kết quả công bằng một cách khách quan, ngay cả khi nó khiến Người tìm kiếm thất vọng. Hãy nhìn vào nghiệp, quá khứ và thái độ và hành động của chính Người tìm kiếm để hiểu tại sao kết quả lại công bằng. Chìa khóa để tiến bộ của Người tìm kiếm là hiểu tại sao nó cảm thấy không công bằng và cách làm hòa với điều đó. Nếu Người tìm kiếm trung thực với chính mình, thì Người tìm kiếm sẽ thấy rằng những gì đã xảy ra thực ra là Công lý.

Tầng nghĩa thứ hai của lá bài Justice đảo ngược có thể cho thấy sự kỳ thị, hung hăng, nhiệt tình mù quáng trong một mục đích cụ thể có thể gây hại nhiều hơn lợi, hoặc những hành động có thể bất công thay vì công bằng. Những hành động này được thúc đẩy bởi cảm giác của Người tìm kiếm rằng những gì đã xảy ra không công bằng, trong khi một cách khách quan thì nó là công bằng. Ngược lại, lá bài có thể cho thấy sự gian dối. Sự phân biệt đối xử và thiên vị có thể đóng vai trò trong vấn đề đang được giải quyết. Lưu ý sự tiến triển từ Lá số 11: Justice đảo ngược, tức là cảm thấy bị oan ức khi thực tế không có sai lầm nào đối với Người tìm kiếm, đến Lá số 12: The Hanged Man nằm ngược, tức là sự tử vì đạo.


Tham khảo từ  Holistic Tarot: An Integrative Approach to Using Tarot for Personal Growth

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét