Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành bao nhiêu T-Bill thì không ảnh hưởng đến TTCK?

 Mặc dù thị trường ít bị tác động tại hoạt động tín phiếu T-Bill, qua 3 ngày đã hút 45,000 tỷ, lãi suất trung bình 1.4%/năm, nhưng admin cần note vài ý quan trọng. Tham khảo báo cáo mới nhất của BSC
NHNN thực hiện hút ròng trung bình khoảng 9.4 lần trong năm, số ngày trung bình/đợt hút ròng vào khoảng 13.4 ngày.
Giá trị hút ròng trung bình/chu kỳ đạt 47,647 tỷ.
Giá trị hút ròng lớn nhất/chu kỳ là 239,163 tỷ vào năm 2023 (giai đoạn 21/09 – 08/11/2023).
Do đó, 3 ngày vừa qua hút 45,000 tỷ là tương đương con số bình quân. Mức mới chỉ 3 ngày mà đạt con số bình quân thì khả năng còn tăng lên vì mỗi lần hút thường SBV hút trung bình 13 ngày.


Nhưng chú ý thống kê được tô vàng... Năm 2023, có hai nhịp hút bằng T-Bill. Nhịp đầu tiên vào tháng 2-tháng 3, vn-index chỉ giảm nhẹ -5%, và sau đó thị trường có cơn sóng tăng mạnh đến tháng 7.2023-tháng 9.2023. Quy mô nhịp hút này thậm chí lên tới 230,000 tỷ (tháng 2-tháng 3)

NHưng ở nhịp hút thứ hai (tháng 9-tháng 11.2023), giá trị hút khoảng 200 nghìn tỷ đồng, thì vn-index giảm đến -15%
Như vậy, có thể thấy việc hút T-Bill ngay trong trường hợp vượt 100,000 tỷ không phải là vấn đề trọng yếu. Mấu chốt là thị trường có lo sợ đảo chiều chính sách tiền tệ hay không mà thôi? Trong nhịp hút thứ hai (tháng 9-tháng 11.2023), sở dĩ thị trường sập mạnh là do lo ngại chính sách tiền tệ bị đảo chiều.
Trong các phân tích của admin về chính sách tiền tệ của FED và số liệu CPI vừa công bố, thì khả năng bị đảo chiều chính sách tiền tệ lúc này là thấp---> do đó TTCK Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi hoạt động phát hành T-Bill đâu.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét