Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

Tại sao giới hạn nợ không hoạt động?

(Theo Financial Times, 19/4/2024)

Trong bài báo "Cây nợ phải ngừng phát triển" (Ý kiến, ngày 10 tháng 4), Martin Wolf tuyên bố rằng giới hạn nợ của chính phủ tồn tại cho mọi nền kinh tế. Mặc dù điều này là đúng, nhưng thực tế vẫn là chúng ta không biết những giới hạn này là gì.

Những người tự cho là biết thường viện dẫn những bài học lịch sử, nhưng chúng không cung cấp hướng dẫn đáng tin cậy cho thời đại của chúng ta. Điều này là do hiện đang xảy ra một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, đó là việc thực dân hóa tương lai để tương lai gánh chịu những áp lực tài chính dư thừa của hiện tại.

Ý tưởng này có vẻ vô nghĩa vì tương lai là không thể biết trước và do đó không thể loại bỏ được sự không chắc chắn. Tuy nhiên, đây là đánh giá thấp tác động của sự minh bạch, quản trị và các ràng buộc hành vi mới hiện nay do các quỹ hưu trí và các nhà quản lý tài sản khác áp đặt lên chính phủ như một điều kiện để hấp thụ khối lượng trái phiếu chính phủ ngày càng mở rộng.

Những ràng buộc này có thể không loại bỏ được sự không chắc chắn và rủi ro đi kèm, nhưng chúng khiến nó có thể quản lý được đủ để biến tương lai trở thành một không gian phù hợp để sử dụng vĩnh viễn, nơi chính phủ có thể gửi các khoản nợ theo ngày đến khi thanh toán và nơi các nhà quản lý tài sản tổ chức có thể nắm giữ các trái phiếu này để đáp ứng các khoản nợ của chính họ khi chúng đến hạn.

Tất cả chúng ta đều nhớ đến lập luận của các nhà kinh tế học Harvard Kenneth Rogoff và Carmen Reinhart, những người cảnh báo rằng tăng trưởng sẽ giảm mạnh khi mức nợ công của một quốc gia vượt quá 90% tổng sản phẩm quốc nội. Giới thiệu này hiện đã phần lớn bị mất uy tín.

Chính tỷ lệ này đã được sử dụng để biện minh cho việc áp dụng các chính sách thắt lưng buộc bụng sau khủng hoảng tài chính, những tác động tiêu cực của nó vẫn đang được cảm nhận rõ rệt ở Anh.

Kinh nghiệm đó nên được coi như một lời cảnh báo cho bất kỳ ai cố gắng ấn định một giới hạn số học cho mức nợ công đang gia tăng.

Giáo sư Photis Lysandrou Khoa Chính trị Quốc tế, Đại học City, London EC1, Anh Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét