Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

Phân tích chu kỳ của TTCK Mỹ- By Raymond Merriman

 CHU KỲ SƠ CẤP (PRIMARY CYCLE)

Bất kể liệu đây có phải là pha thứ hai của chu kỳ 16.5 tháng có thể vẫn đang tồn tại cho đến trước tháng 11, hoặc pha thứ ba của chu kỳ 23 tháng có thể tạo đáy trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, thì manh mối đầu tiên vẫn đến từ chu kỳ sơ cấp (thường diễn ra trong 18-19 tuần). Nói cách khác, một khi đáy bắt đầu chu kỳ sơ cấp, đó là cơ hội để đỉnh chu kỳ 16.5 tháng hoặc 23 tháng xuất hiện. Ngay bây giờ, chúng ta xem xét đáy 33,271 của ngày 18 tháng 6 là bắt dầu chu kỳ PB hiện tại ở chỉ số DJIA. Cách đánh nhãn có thể khác ở chỉ số SP500 và Nasdaq, điều này giải thích tại sao chúng ta vẫn chưa thể loại bỏ chu kỳ 16.5 đang diễn ra.

Hãy bắt đầu bằng chỉ số DJIA. Đáy ngày 12 tháng 7 bắt đầu tuần thứ tư của chu kỳ sơ cấp (diễn ra từ 13-23 tuần), là mức 33,271 của ngày 18 tháng 6. Hiện nay, DJIA đang tăng lên đỉnh chu kỳ mới và kiểm tra đỉnh cao mọi thời đại 35,091. Nếu đỉnh này bị vượt qua 1.5%, thì mục tiêu giá tiếp theo cho đỉnh PT là 38,815 +/- 857.

Đồ thị ngày cho thấy DJIA đang hồi trở lại để chạm vào đường xu hướng kéo dài qua các đáy PB, đã bị phá thủng vào ngày 18 tháng 6. Thực tế là  đường xu hướng bị phá thủng này là tín hiệu cho thấy đỉnh của chu kỳ lớn hơn đã hoàn tất. Đó có thể là đỉnh của chu kỳ 16 tháng. Và bây giờ, mức đỉnh này đang được kiểm tra lại một lần nữa. Đường xu hướng kéo dài qua các đáy PB đang tạo ra kháng cự hiện tại cho chu kỳ PB mới. 

Có ngày đảo chiều 3 sao trong tuần vừa qua 5.7.2021 +/-3 Ngày giao dịch, và nó trùng với đỉnh chu kỳ MT với mục tiêu giá từ 35,695 +/-286. Sau đỉnh này, đó là sẽ một cú điều chỉnh tìm kiếm đáy MB. Nếu chu kỳ này và các chu kỳ lớn hơn là tăng giá, sự sụt giảm sẽ diễn ra 2-8 ngày giao dịch và kiểm tra lại MA15 ngày.
Đáy MB có thể xuất hiện trong tuần tiếp theo, tức 19-28 tháng 7, khi Mars tiến hành tạo mẫu hình T-Square với đồ thị tử vi của sàn NYSE (thành lập ngày 17 tháng 5 năm 1792). DJIA thường có những cú sụt giảm nhanh, mạnh, bất ngờ trong giai đoạn này, đặc biệt lúc mới bắt đầu hợp góc. Nhưng nếu thị trường tăng giá vẫn đang còn tồn tại, mức sụt giảm sẽ không phá thủng điểm bắt đầu chu kỳ là 33,271 và dễ dàng tìm thấy hỗ trợ tại 34,145 của đáy ngày 8/7. Nếu đáy này được giữ, đó là tín hiệu mua. Nếu không, đó sẽ là dấu hiệu cảnh  báo.

Sau đáy MB, đợt hồi phục tiếp theo sẽ tạo nên đỉnh cao mọi thời đại. Nếu không, đây là tín hiệu cảnh báo cho Uptrend hiện tai. Trong thị trường tăng giá, đỉnh PT thường diễn ra sau ngày thứ 3 của tuần thứ 9. Trong thị trường giảm giá, đỉnh PT thường diễn ra ở tuần thứ 2-tuần thứ 5. CHÚNG TA HIỆN ĐANG Ở TUẦN THỨ 4. NẾU THỊ TRƯỜNG KHÔNG TẠO ĐỈNH PT TRONG 2-5 TUẦN TỚI, ĐÓ LÀ RỦI RO CHO MẪU HÌNH CHU KỲ SƠ CẤP CHUYỂN DỊCH TRÁI. ĐẾN BÂY GIỜ, VẪN CHƯA CÓ NHIỀU LÝ DO THUYẾT PHỤC ĐỂ CH OẰNG KỊCH BẢN NÀY DIỄN RA NHƯNG VẪN KO THỂ LOẠI BỎ NÓ.

Như nói lúc đầu, SP500 và Nasdaq có thể vẫn đang ở trong chu kỳ sơ cấp cũ. Các chu kỳ này có thể diễn ra từ 15-23 tuần. Đối với SP500, đây có thể là tuần thứ 19 của chu kỳ cũ và tuần thứ 9 của 1/2 PB thứ hai. Chẳng có gì là bất thường để nhìn thấy dỉnh các chu kỳ mới diễn ra sau tuần thứ 17. Do đó, từ tuần thứ 19,c húng ta sẵn sàng tìm kiếm đỉnh của SP500 và Nasdaq.  Giá thủng MA45 ngày để xác nhận và thường giảm 2-5 tuần sau đỉnh PT. Lúc này, sự sụt giảm của SP500 và Nasdaq đang cho thấy một cú sụt giảm lớn có thể diễn ra trong tháng 7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét