Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Mars đối ngược Jupiter có tác động như thế nào để VN-Index?

Trên Twitter, nữ chiêm tinh Olga Moracles (Người Úc) đã bình luận như sau. Kiểm định về mối quan hệ Mars Opposition Jupiter (Hỏa Tinh Đối Ngược Mộc Tinh), khi diễn ra ở trục Leo/Aquarius, giá cổ phiếu và hàng hóa thường giảm.


Olga đã kiêm tra lại năm 1951 và 1961 có kết quả tương tự.

 Năm 1951


Năm 1961


Tuy nhiên, dữ liệu kiểm tra tại VN-Index dựa trên phần mềm Timing Solution có kết quả khác hẳn. Năm 2015, VN-Index có một bối cảnh Mars đối ngược với Jupiter khi hành tinh này ở cung Leo/Aquarius, trùng với đáy của VN-Index.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét