Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

SẢN PHẨM MỚI: GOLD INSIGHT

Sau hơn 1 năm trì hoãn, VFA giới thiệu sản phẩm mới dành cho các trader trên thị trường: "GOLD INSIGHT". Báo cáo này phát hành 4 tuần/tháng.

"GOLD INSIGHT phân tích thị trường vàng dưới góc nhìn chiêm tinh tài chính và phân tích kỹ thuật


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét