Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

[DJIA] BÁN KHỐNG TRỞ LẠI

[Update đêm ngày 16.1.2015] Chốt deal toàn bộ tại 17,300. Lãi 200 điểm.
---------
[Update đêm ngày 14.1.2015] Di chuyển stoploss xuống 17750 để bảo vệ lợi nhuận. Tổng lượng bán không đang là 1.5 lot

-----
[update sáng ngày 9.1.2015] Tối qua mạng bị treo nên không kịp update. Mặc dù stoploss vẫn chưa dính và tính toán lại sức chịu đựng, tôi di chuyển stoploss lên 1.5 ATR (daily) là 17,950. High đêm qua đang dừng đúng Fibonacci 78.6%. Tôi bổ sung thêm 0.02 lệnh short tại mức 17,900 (làm tròn), stoploss 17,950.
-------------------------

Sau khi tạm đóng lệnh đợt bán khống vào ngày 31.12.2014 tại mức 17,500, tôi bán khống trở lại 0.05 lot tại 17,600. Stop loss tại 17,900 và target là 16,500.
Trích thư Rosecast gửi cho tôi vào ngày 6.1.2015S&P 500

For the S&P 500 we have said that a top at 2093 points is imminent, unless the market rallies above 2093 until year-end - this alternative scenario has never happened. Since our call on December 29, the S&P 500 has fallen 72 points.

In our 2015 Annual Forecast - released on the evening of December 30, 2014 - we have forecasted a high for December 29 saying that there were two important Trine aspects on this day.
But which planets did form these important Trine aspects ?

It is revealed in our 2015 Annual Forecast.
The next forecasted date for the S&P 500 in 2015 Annual Forecast is January 7, 2015 - This date was primarily forecasted as a low - and we have given two squares aspects as reasons why the low in the S&P 500 will form on this date.

I am writing this now to update you that the low will indeed form on January 7 in the S&P 500. But it will already form before the US open at 9h30. On the big picture January 6 will become the last bearish day in the S&P 500 and on January 7 a rally will start shortly before or after the US open. Therefore Janauary 7 the market will likely close up. The rally that starts on January 7 will last until the end of the week or even January 12 - so it is forecasted in our 2015 Annual Forecast.
In our 2015 Annaul Forecast we have forecasted 20 dates for the S&P 500 in total - and 4 of those are for Janaury 2015. You can still order the amazing 2015 Annual Forecast at the strongly reduced preorder price (PayPal and cards accepted) until January 12.

Summary: After a low before the US opening on January 7, the S&P 500 will rally again until January 12. But then it will fall again - sorry for the bulls - but I am just reading the stars - I never try to be bullish or bearish in my own opinion of the market!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét