Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Mercury Rx tại cung Aquarius & VN-Index

Tôi tiến hành lọc những ngày Mercury Rx tại cung Aquarius. Kết quả phù hợp với khảo sát trước đây của tôi về ảnh hưởng của Mercury Rx lên VN-Index, thường mang những kết quả tăng điểm trong 3-5 ngày sau khi nghịch hành.

Tuy nhiên, lần Mercury Rx tại cung Aquarius này là khá đặc biệt. Mercury Rx vào ngày 21.1.2015, thời điểm mà thị trường tài chính toàn cầu có những tin đặc biệt như ECB sẽ ra quyết định về gói QE, Sun đã nhập cung Aquarius vào ngày 20.1.2015. Khi Thủy Tinh trở lại thuận hành vào ngày 11.2.2015, Sun và Mercury vẫn nằm ở cung Aquarius. Hiện tượng này diễn ra 7 năm một lần và lần gần nhất chính là vào tháng 2.2008.

VN-Index vẫn còn tăng nhẹ trong giai đoạn Mercury Rx nhưng sụp đổ ngay sau khi Direct. Trong Vietnam Stock Market Foreast_01.2015 cập nhật lần thứ 3, tôi bình luận chi tiết về hiện tượng này.

Trên TTCK thế giới, Timbost, một financial astrologer, USA nhận xét hiện tượng này giống với năm 1936. Chỉ số DJIA đã tăng 7% trong thời gian Mercury Rx.

Hình 1: Mercury Rx tại cung Aquarius


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét