Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

VFA VIDEO 04: GIAO DỊCH THEO HIỆN TƯỢNG CHE KHUẤT

Nhằm chuẩn bị cho VFA Elite Course Khóa 2 và buổi Offline VFA Cafe lần thứ 7, VFA Video số 04 cung cấp những hướng dẫn về phương pháp giao dịch dựa trên hiện tượng che khuất.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét