Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

LỊCH KẾ HOẠCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015


Nhằm tạo sự thuận lợi cho các thành viên trong việc tham gia các chương trình hoạt động , VFA công bố lịch kế hoạch một số hoạt động trong năm 2015. Lịch này sẽ giúp các thành viên có thể nhanh chóng hoạch định thời gian và công việc để tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của VFA.

VFA ELITE COURSE (Ngày bắt đầu)
 • Thứ 3, Ngày 3.3.2015 
 • Thứ 3, Ngày 21.4.2015
 • Thứ 3, Ngày 28.7.2015
 • Thứ 3 Ngày 8.9.2015
 • Thứ 3, Ngày 3.11.2015

VFA CAFÉ (offline)


 • Chủ nhật 4.1.2015
 • Chủ nhật ngày 1.3.2015
 • Chủ Nhật, NGÀY 5.4.2015 (VFA Seminar lần 1*).
 • Chủ nhật, ngày 21.6.2015
 • Chủ nhật, ngày 9.8.2015
 • Chủ Nhật, Ngày 11.10.2015

Ghi chú: Nhân dịp kỷ niệm 3 năm hoạt động (21.5.2012 đến 21.5.215), VFA sẽ tổ chức một buổi hội thảo quy mô lớn từ 100-200 thành viên tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Buổi hội thảo sẽ có sự tham gia thảo luận của một số chuyên gia chứng khoán tại các CTCK hoặc quỹ đầu tư.

Việc tổ chức quy mô nhỏ ở Hà Nội cũng được xem xét. Chi tiết sẽ thông báo vào tháng 1.2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét