Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

NGÀY ĐẢO CHIỀU 18.5.2023 +/-3 TD, GIÁ VÀNG SẼ ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRONG THỜI TỚI LÀ CƠ HỘI MUA

 Giá vàng đạt đỉnh 2085.40 USD/oz vào ngày 4/5/2023, trong biên độ một ngày của thời gian midpoint Mercury Rx là ngày 2-3 tháng 5. Đây là điểm đảo chiều và giá vàng đã giảm sau khi tiến gần đến đỉnh 2089.20 của ngày 7 tháng 8 năm 2020.

Nên nhớ, giá vàng đã tăng 6 tháng rồi và đã chạm vào đỉnh chu kỳ 31.33 tháng, tại 2078.8 vào ngày 7 tháng 3 năm 2022. Đây là hành vi cho thấy thị trường đang ở một chu kỳ tăng giá dài hạn, chứ không phải là kết thúc của một chu kỳ dài hạn. Quan điểm của Raymond Merriman vẫn là bullish. Về dài hạn, giá vàng có thể tăng lên các đỉnh cao hơn là 2,662 +/-191 USD/oz theo chu kỳ 7.83 năm mới.

Tuy nhiên, vẫn nhớ rằng tình huống giảm giá dài hạn xuất hiẹn khi giá vàng thủng 1618 USD/oz.

Đối với chu kỳ sơ cấp, tuần bắt đầu ngày 15 tháng 5 là tuần thứ 11 trong chu kỳ sơ cấp (thường diễn ra trung bình 18 tuần, trong khung 15-21 tuần đối với vàng). Đáy chu kỳ sơ cấp sẽ không xuất hiện trong 4-10 tuần tới. 

Đỉnh ngày 4 tháng 5 tại 2085.40 là tuần thứ 9, đáp ứng quy tắc 8 Tuần.

Khả năng đầu tiên là đáy MB (trung bình 6 tuần, trong khung từ 5-7 tuần) đã xảy ra vào gnày 19 tháng 4, tức tuần thứ 7, tại 1980.90. Nó nằm đâu đó giữa MA15 ngày và MA45 ngày. 

Bây giờ, tuần thứ 4 của chu kỳ MB thứ hai. Đáy có thể xuất hiện trong 1-3 tuần nữa. Hiện tại, 1980 có thể là hỗ trợ. Mục tiêu giảm giá cho đáy MB là 1952 +/-15.7 USD.

Với ngày đảo chiều *** là 18.5.2023 +/-1 tuần, chúng ta không loại trừ khả năng đáy 1/2 PB có thể xuất hiện trong tuần này, tại tuần thứ 11. Nếu như thế, giá vàng có thể giảm về vùng 1,852-1,962. Vùng giá mục tiêu là 1,940-1,965 là trung tính hơn. Nếu giá vàng giảm, đó là cơ hội mua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét