Thứ Hai, 17 tháng 4, 2023

Raymond Merriman và MMA Cycle nâng triển vọng thị trường vàng dài hạn thành tăng giá. Target 2,600-2,700 USD

 Trong báo cáo giữa kỳ vào đầu tháng 4.2023, MMA Cycle nhận định giá vàng đang ở nhịp tăng cuối với chu kỳ 16 tháng đã tạo đáy vào tháng 11/2022. Xem lại tại đây. Tôi thể hiện cách đánh nhãn chu kỳ theo báo cáo cũ. Đáy chu kỳ 16 tháng nằm trong chu kỳ 31.33 tháng cuối cùng của chu kỳ 7.83 năm.

Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhật mới nhất vào ngày 12/4/2023 do chính Raymond Merriman chấp bút, thì quan điểm của MMA Cycle đã lạc quan hơn đối với chu kỳ của giá vàng.

Theo đó, đáy tháng 11/2022 có thể là đáy của chu kỳ lớn hơn như 7.83 năm. Như vậy, sự thay đổi ở đây là đáy dài hạn của giá vàng theo chu kỳ 7.83 năm có thể kết thúc vào tháng 11/2023 và có thể hướng đến các mức mục tiêu giá là 2,172 USD +/-245, hoặc 2662 +/-190 và 2712 +/-290. Chúng ta chỉ mới ở tháng thứ 5 từ đáy chu kỳ 7.83 năm và đáy chu kỳ 16 tháng mới nên còn khá sớm cho việc lập đỉnh. 

Kịch bản cũ (tiêu cực cho giá vàng) sẽ được khôi phục nếu giá vàng phá thủng 1618 USD.CHU KỲ SƠ CẤP

Phía trên là những dự phóng dài hạn, để biết rằng, chúng ta nên đứng nhiều hơn ở vị thế buy vàng trong thời gian tới. 

Trong ngắn hạn, tôi đánh nhãn khả năng lập đỉnh MT và sell vàng. Giá vàng nếu không thủng MA50 ngày tại quanh 1950 USD thì vẫn không ảnh hưởng gì đến xu hướng tăng dài hạn.

Có mẫu hình sóng Elliott đủ 5 sóng từ cuối tháng 3 tới nay nên đợt điều chỉnh của vàng này chỉ là pullback ngắn hạn. Không nên ham ở vị trí sell vàng, và tôi lựa chọn giải pháp take profit sớm, canh chờ vùng 20.4.2023 +/-3 TD để mua vào trở lại


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét