Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Vàng có thể trở lại xu hướng giảm trong ngày đảo chiều 17.1.2023 +/-3 ngày giao dịch

 Ngày 9 tháng 1 năm 2023 là tuần thứ 10 của chu kỳ sơ cấp, thường kéo dài 15-21 tuần đối với vàng, sau đáy chu kỳ sơ cấp (PB) vào ngày 3 tháng 11 tại 1618.30. Với đỉnh ngày mới vào ngày 9 tháng 1, thì vàng đã vượt qua bài kiểm tra của quy tắc 8 tuần. Nghĩa là, vàng sẽ lập đỉnh  chu kỳ mới sau ngày thứ ba của tuần thứ 9. Tuy nhiên, trong chu kỳ sơ cấp đầu tiên của chu kỳ lớn hơn chu kỳ sơ cấp, chúng ta kỳ vọng điều này xảy ra. 

Đỉnh ngày 9 tháng 1 là 1886.40. Mục tiêu giá của đợt tăng này là 1848+/-54.5 và 1892.50 +/- 32.40. Chúng ta đang ở vùng chồng lấn của hai mục tiêu giá này.

Ở góc nhìn chiêm tinh tài chính. Hỏa tinh (Mars) sẽ thuận hành (direct) từ ngày 12 tháng 1. Nó đã bắt đầu nghịch hành từ ngày 31 tháng 10 năm 2022, chỉ 3 ngày sau khi đáy chu kỳ 16 tháng tại 1618.30 vào ngày 3.11.2022. Có một vài trường hợp mà ở đó vàng vượt đỉnh mới hoặc phá đáy mới khi Mars nghịch hành và sau đó xuất hiện các chuyển động ngược xu hướng chính kết thúc trong vòng 1 tuần của ngày thuận hành. 

Ngoài ra, Mercury và Uranus sẽ trở nên thuận hành (trong đó Mercury thuận hành vào ngày 18 tháng 1 và Uranus thuận hành vào ngày 22 tháng 1). Cả ba hành tinh đang nghịch hành trở lại thuận hành trong vòng 10 ngày tạo nên một vùng thời gian đảo chiều, với biên độ thời gian +/-1 tuần cho cả hai phía. Do đó, chúng ta muốn nhìn thấy thị trường con gấu của vàng có trở lại, thậm chí trong tuần này.

Ở tuần thứ 10 của chu kỳ sơ cấp, có khả năng đỉnh 1/2 PT xuất hiện trong tuần này. Nếu thế, một cú giảm nhanh của giá vàng có thể xuất hiện với mục tiêu giá 1658-1766. 

Sự phân kỳ liên thị trường có thể là một dấu hiệu cần theo dõi. Trong khi vàng lập đỉnh nhiều tháng thì bạc lại thấp hơn đỉnh của tuần trước. Đây gọi là phân kỳ liên thị trường giảm giá.

Tham khảo MMA Cycle

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét