Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

PHÂN TÍCH CHU KỲ GIÁ DẦU THÔ- MỤC TIÊU MỚI 140-150 USD/THÙNG

 

Dựa trên phân tích chu kỳ và các xung đột địa chính trị gần đây, chúng tôi kỳ vọng giá dầu có thể tiếp tục tăng và thiết lập đỉnh mới trong năm nay.

Tuần bắt đầu ngày 9 tháng 5 là tuần thứ 4 kể từ đáy chu kỳ sơ cấp (PB) được đo từ đáy ngày 11 tháng 4, tại ngưỡng 92.92 USD/thùng. Chu kỳ sơ cấp của dầu thường kéo dài 16-22 tuần, và các chu kỳ con có thể là ba pha (kéo dài từ 5-8 tuần) hoặc hai pha (kéo dài từ 8-11 tuần).

 Chúng tôi đánh nhãn đáy PB vào ngày 11 tháng 4 và PB cũ kéo dài 19 tuần. Với tuần thứ 4 hiện tại từ đáy PB, chu kỳ cho thấy xu hướng tăng của giá dầu vẫn còn rất bullish. Mặc dù chúng tôi không ngoại trừ đỉnh MT có thể xuất hiện ở đây và thị trường hiệu chỉnh 3-8 ngày về đáy MB (kéo dài từ 5-8 tần), nhưng kỳ vọng xu hướng chính vẫn là tăng giá.

Các chu kỳ lớn hơn như chu kỳ 3 năm (bắt đầu từ tháng 4.2020), hoặc chu kỳ 17 tháng thứ hai (bắt đầu từ tháng 12.2021) vẫn đang còn hiệu lực. HIện chúng ta đang ở tháng thứ 6 trong chu kỳ 17 tháng nên thời gian cho uptrend vẫn còn rất nhiều.

Về mặt kỹ thuật, nếu giá dầu vượt kháng cự 115 (đường màu đỏ trên đồ thị), đó là dấu hiệu bullish của giá dầu. Kịch bản lúc này giá dầu dễ chạm vào mức 140-150 USD/thùng. Hiện đang có mẫu hình tam giác đối xứng. Gí dầu nếu vẫn nằm trên 91 USD/thùng thì kịch bản uptrend vẫn còn. Ngược lại dưới 91 USD/thùng cảnh báo về xu hướng giảm.

Một lần nữa, việc giá dầu tăng lên 140-150 USD/thùng có thể dẫn tới cú sốc lạm phát-lãi suất.

CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỊA TÂM CHO THẤY DẤU HIỆU XUNG ĐỘT ĐỊA CHÍNH TRỊ

Jupiter giao hôi với Neptune ở Pisces, là một dấu hiệu hoàn hảo cho đáy PB có thể xảy ra ở giá dầu. Tuy nhiên, chúng ta có một khung thời gian đảo chiều khác là 6-9 tháng 5 năm 2022. Thời gian này tạo bởi Sun giao hội Uranus (ngày 5 tháng 5), Jupiter nhập cung Aries (ngày 10 tháng 5) và Mercury Rx (ngày 10 tháng 5). Do đó, chúng tôi thích tìm kiếm đỉnh MT và đáy MB vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. 

Có khung thời gian đảo chiều khác rơi vào ngày ngày 31 tháng 5. Bao gồm Mars nhập cung Aries (ngày 24 tháng 5), Venus vuông góc Pluto (27 tháng 5), Venus nhập cung Taurus (ngày 28 tháng 5), Mars giao hội Jupiter (29 tháng 5) và Mercury Direct (ngày 3 tháng 6), và Saturn nghịch hành (4 thagns 5). Đặc biệt Mars giao hội với Jupiter cho thấy khả năng dẫn tới leo thang xung đột chính trị, điều hỗ trợ cho giá dầu

Nguồn: Tham khảo MMA Cycles của Raymond Merriman

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét