Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

Thị trường Mỹ có sắp có đợt hồi phục ngắn hạn hay không?

 PHÂN TÍCH CHU KỲ SƠ CẤP

Tuần bắt đầu ngày 9 tháng 5 là tuần thứ 11 kể từ đáy chu kỳ sơ cấp -PB- kéo dài 13-23 tuần đối với DJIA, và cũng là tuần thứ 11 của dáy chu kỳ sơ cấp PB kéo dài 15-23 tuần đối với SP500, vào ngày 24 tháng 2, lần lượt tại các mức giá 32,272 và 4101. Cả hai chỉ số này giờ đây dều phá thủng đáy PB cũ, điều này có nghĩa chu kỳ sơ cấp hiện tại là giảm giá, và đáy cuối cùng sẽ không xuất hiện cho đến khi chu ky sơ cấp kết thúc.

Nhiều khả năng kết thúc chu kỳ sơ cấp hiện tại sẽ trùng vưới đáy chu kỳ 23 tháng, do đó nó có thể bị bóp méo (tức thu hẹp hơn bình thường, hoặc dài hơn so với bình thường). Nếu nó thu hẹp so với khoảng thời gian thông thường, tức ở tuần thứ 11-14, thì chúng ta đang ở đây. Do đó có khả năng đáy sẽ hoàn tất từ nay đến 3 tuần nữa.

Nếu là một chu kỳ sơ cấp bình thường, chúng ta quan sát đáy nửa chu kỳ sơ cấp 1/2 PB có thể xuất hiện đối với DJIA và SP500. Chúng ta kỳ vọng một đợt hồi phục 3-13 ngày lên đỉnh 1/2 PT, sau đó lại tiếp tục sụt giảm để tạo đáy PB. Tôi thì không cho rằng đây là một chu kỳ sơ cấp bình thường, tôi nghiêng về khả năng thu hẹp (11-14 tuần) hoặc mở rộng (22-26 tuần).

DẤU HIỆU ĐỊA TÂM

Các dấu hiệu địa tâm cho thấy khả năng có một đáy trong tuần này. Đặc biệt khung thời gian 6-9 tháng 5 +/-3 ngày giao dịch và thị trường đang giảm về đây.

Nguyệt thực toàn phần 15-16 tháng 5 sẽ diễn ra ở cung Taurus (tín dụng) và Scorpio (Nợ). Nếu nó vẫn không tạo đáy cho đến ngày 19 tháng 5, thì nó có thể quan sát mốc 22 tháng 5 +/-2 ngày giao dịch là midpoint của Mercury Rx (10 tháng 5 đến 3 tháng 6) hoặc cuối tháng 5 khi Mars giao hội với Jupiter ở cung Aries). Nói cách khác, có nhiều dấu hiệu địa tâm để hỗ trợ cho ý tưởng đảo chiều ở đây, ngày 6-9 tháng 5 +/-3 ngày giao dịch hoặc vào cuối tháng này. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chu kỳ lớn hơn 23 tháng vẫn đang có hiệu lực và rất có thể sẽ còn có đáy khác trong 15 tuần tới.

Nếu hồi phục, chúng tôi kỳ vọng giá hồi lên trên MA15 ngày, có thể chạm lại MA50 ngày. 

Phù thủy David Ryan cũng đang dự phóng một nhịp hồi phục 2-3 tuần

Tham khảo: MMA cycles của raymond Merriman


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét