Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

HƯỚNG DẪN TRADING BẰNG CYCLES, ASTROLOGY VÀ TECHNICAL ANALYSIS [MINH HỌA ASM]

Đa phần các nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam vẫn còn xa lạ với Cycles và Astrology. Đây là hai công cụ market Timing, trong phân tích kỹ thuật mà các trader trên thế giới sử dụng khá nhiều.

Trong suốt 5 năm qua, tôi đã giới thiệu các khái niệm Cycle và Astrology đến Việt Nam. Tôi đã tổ chức các khóa học để huấn luyện các trader cách sử  dụng phương pháp này cùng với TA.

Trong bài viết này, tôi minh họa cách sử dụng kết hợp Cycles, Astrology và TA trong thực tế hoạt động trading của mình. 


A- Một số khái niệm cơ bản về chu kỳ

Chu kỳ, tức là sự lặp đi lặp lại mang tính tuần hoàn. Phần lớn các trader không nhận thấy sự hoạt động điều hòa trên TTCK, ngay cả tại Việt Nam cũng tuân theo quy luật tự nhiên này. Chu kỳ trên thị trường tài chính được đo từ đáy này đến đáy khác. Có nhiều chu kỳ tồn tại trên thị trường chứng khoán. Từ các chu kỳ dài hạn như 54 năm, 18 năm, 4 năm đến các chu kỳ trung hạn như 50 tuần, 18 tuần, 6 tuần cho đến các chu kỳ tồn tại trong vài ngày.

  • Khi phân tích chu kỳ trong hoạt động trading, chúng ta cần xác lập một khung thời gian giao dịch chính thức. Sau đó quan sát cả chu kỳ lớn hơn và nhỏ hơn. Đây được gọi là phân tích đa khung thời gian. Sở thích của tôi là trading theo chu kỳ 18 tuần hoặc 6 tuần. 


  • Điểm khó khăn khi phân tích cycle là chu kỳ ĐỘNG chứ không tĩnh. Nghĩa là chu kỳ không phải có định mà có tính biến động. Thường độ biến động có xu hướng lệnh 1/6 so với chiều dài trung bình.

 Ví dụ khi ta nói chu kỳ 18 tuần (thường gọi là primary-sơ cấp), thì từ đáy này đến đáy khác không phải chính xác kéo dài 18 tuần mà diễn ra trong khoảng 15-21 tuần. Nghĩa là đôi khi chiều dài chu kỳ sơ cấp là 15 tuần, đôi khi 21, đôi khi 19....Nhưng về cơ bản nó có xu hướng trung bình chiều dài 18 tuần.  Tương tự, nếu chúng ta quan sát chu kỳ chính (Major cycle) là chu kỳ con của chu kỳ 18 tuần, và thường có chiều dài trung bình 6 tuần. Chu kỳ này không phải luôn luôn diễn ra trong 6 tuần mà nó có thể diễn ra từ 5-8 tuần giữa hai đáy. Chính tính biến thiên của chu kỳ khiến các trader khó cảm nhận được yếu tố chu kỳ đang hoạt động trên thị trường tài chính.

Tôi khuyến nghị các trader đọc thêm tập sách của Raymond A.Merriman, một nhà phân tích chiêm tinh của Mỹ về chủ đề "Ultimate Book on Stock Market Timing" gồm 5 tập. Hiện nay, được sự cho phép của Raymond, tôi đã dịch tập 1 ra tiếng việt và đang bán trên thị trường.

  • Một khái niệm tiếp theo khi phân tích chu kỳ là mối quan hệ giữa các chu kỳ. Các chu kỳ lớn và nhỏ có mối liên hệ với nhau theo cấp số 2 và cấp số 3. Ví dụ chu kỳ sơ cấp (primary cycle) có thời gian trung bình là 18 tuần (và biến thiên từ 15-21 tuần). Chu kỳ con của chu kỳ sơ cấp nếu chia 2 thì có hai chu kỳ con kéo dài 9 tuần (gọi là half primary). Half primary thường biến động trong khung 7-11 tuần. Chu kỳ con của chu kỳ sơ cấp nếu chia 3 thì có ba chu kỳ con kéo dài 6 tuần (gọi là major cycle). Major cycle thường biến động từ 4-8 tuần.
Tóm tắt một số ký hiệu các chu kỳ thường dùng cho các trader

- 50 week Bottom: Đáy chu kỳ 50 tuần.
- PT: Primary Top (Đỉnh chu kỳ sơ cấp)
- PB: Primary Bottom (Đáy chu kỳ sơ cấp)
- Half PT: Đỉnh nửa chu kỳ sơ cấp.
- Half PB: Đáy nửa chu kỳ sơ cấp.
- MT: Major Top (Đỉnh chu kỳ chính).
- MB: Major Bottom (Đáy chu kỳ chính )

Chi tiết mời các bạn đọc thêm cuốn sách: "Chu kỳ và mẫu hình trên các chỉ số chứng khoán"
B- Minh họa ASM

Tôi có thể cho các bạn xem cách tôi áp dụng Cycle, Astrology và TA để dự báo thị trường trong hoạt động trading của mình. Cụ thể ở đây là cách sử dụng Cycle và TA để mua ASM vào tháng 7.2015 Xem link.

Như các bạn thấy, vào ngày 30.7.2015, khi ASM vượt ra khỏi MA 120 ngày, tôi đã có dấu hiệu xác nhận kỳ vọng trước đó là đáy ngày 19.5.2015 là đáy chu kỳ 50 tuần (50 week Bottom). Một khi xác nhận xu hướng tăng bởi chu kỳ 50 tuần, lực tăng thường mạnh nên tôi đã chú ý đến mã ASM.

Chart sau phản ánh toàn bộ dữ liệu giá đến thời điểm hiện tại. Trong file phân tích đến ngày 30.7.2015, thời điểm tôi mua vào, có một số phân tích như sau:

- Từ ngày 19.5 đến 24.7.2015 là 8 tuần, đây là thời gian tạo đáy cho MB. Do đó, khi giá vượt MA 15 ngày là dấu hiệu xác nhận đáy MB hình thành.
- Thị trường mở gap.
- MACD và STochastic Oscillator đồng loạt cho tín hiệu mua vào.
- +DMI nằm trên -DMI, củng cố tín hiệu mua của MACD và STo.
- Giá phá vỡ trendline màu đỏ.

Ngay lập tức, tôi mua vào mới kỳ vọng mục tiêu MT là 10,600-11,000. Khi mức giá đạt được vào ngày 5.8.2015, tôi thực hiện bán ra.

Các bạn có thể thắc mắc tại sao từ ngày 24.7-5.8.2015 ASM liên tục có các điểm đảo chiều. ĐIều này có thể biết trước bằng cách sử dụng chiêm tinh học (Astrology). Bản báo cáo Vietnam Stock Insight lưu hành nội bộ hàng tháng chỉ ra các điểm đảo chiều. Ví dụ, báo cáo ra ngày 2.7.2015 chỉ ra điểm đảo chiều từ 26.7-4.8. Đó là lý do tôi mua tại 30.7 và nhanh chóng bán ra vào 4.8.2015
Chỉ hơi tiếc, khi giá tạo đáy vào ngày 25.9, tức 8 tuần kể từ đáy ngày 24.7, nó có thể xác nhận là MB thứ hai. Chúng ta biết rằng, một chu kỳ Primary có 2 hoặc 3 pha chu kỳ con. Tổng cộng là 16 tuần trôi qua từ ngày 19.5.2015 và là lúc chúng ta phải suy nghĩ về khả năng tạo đáy chu kỳ PB. Ở đây có hai khả năng hoặc là thị trường tiếp tục giảm dưới đáy MB vào ngày 24.7 hoặc là sẽ vượt đỉnh MT vào ngày 5.8.2015.

Về mặt trading, tôi có thể mua vào ngày 3.10.2015, khi giá vượt qua MA15 ngày với Stoploss dưới 9,000, nhưng tôi đã không thử. Thời gian này, tôi đã sơ ý không chú ý đến thị trường nên đã không thực hiện lệnh mua này. Tôi hơi tiếc vì điều này.

Nhưng ví dụ này giúp chúng ta hiểu rằng cycle hoạt động như thế nào về thị trường. Vì một PB có 2-3 chu kỳ MB nên tại ngày 24.7.2015, khi mới có một MB, chúng ta có thể mua cho MB thứ hai. Tại MB thứ hai vào ngày 25.9.2015, mua hay không mua thì tùy vào sự chịu đựng rủi ro của bạn.

Ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn biết được chu kỳ rõ ràng, ASM đang ở thế rủi ro vì có khả năng xác lập đỉnh PT. Sau đó là đợt giảm điểm mạnh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét