Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

[VFA Insight 15.4.2015] Jupiter Direct- Nguồn năng lượng lớn cho VN-Index.

Vào ngày 8.4.2015, Jupiter Direct và đây là hiện tượng địa tâm mà tôi đặc biệt chú ý. Trong cuốn sách "Ảnh hưởng Hiện Tượng Địa Tâm đến TTCK Việt Nam", tôi viết: 

"Một trong những phát hiện của tôi là chuyển động thuận hành (Direct) của Mộc Tinh có tương quan rất mạnh đối với các điểm đảo chiều của VN-Index. Có 9/12 lần chuyển động thuận hành của Mộc Tinh tạo nên các điểm đảo chiều Zigzag 5% trong vòng 9 phiên giao dịch. Trong đó, có 7/9 lần tương quan với điểm đảo chiều Zigzag 15%."


Tôi cho rằng, TTCK sẽ có những chuyển động rất mạnh trong thời gian tới. Mộc Tinh có tính chất là phóng đại. Hoặc là nó sẽ phóng đại xu hướng tăng hoặc là phóng đai xu hướng giảm. 

Chuyển động Thuận hành của Mộc TInh (Jupiter Direct) & VN-INdexKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét