Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Gold and Venus [Trích từ Olga Morales]

Trong "Tunnel Thru The Air", Gann nói rằng khi mỗi hành tinh thay đổi cung, sẽ tạo ra sự thay đổi trong giá hàng hóa. Vàng có chu kỳ Kim Tinh rất mạnh. Khi một hành tinh di chuyển đến trước cung mà nó chi phối, hành tinh đó sẽ bị suy yếu.Hình dưới cho thấy, giá vàng thường sụt giảm mạnh tại 11 độ cung Aries và tạo đáy tại 15 độ cung Taurus. 15 độ cung Taurus là khoảng vào ngày 27.4.2013. Ngày này rất gần với Nguyệt Thực.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét