Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Phần 2: NHỮNG CẢNH BÁO TỪ LÝ THUYẾT CHU KỲ THỜI GIAN NGÔI SAO NĂM CÁNH


(“Pentagonal Time Cycle Theory-Cowan,2009”)

Khi những chuyển động của các hành tinh hoàn tất các biểu tượng thần bí như ngôi sao năm cánh hoặc liên quan đến con số của quỷ Satan, thận trọng với sự đảo chiều của TTCK toàn cầu và Việt Nam. Đây là những cảnh báo từ Bradley F.Cowan. Tôi khuyến nghị bạn dọc nên tham khảo kỹ cuốn sách của ông.

Theo Cowan, chuyển động 720 của Thiên Vương Tinh tạo nên mẫu hình ngôi sao năm cánh và trùng với điểm đảo chiều quan trọng của chỉ số DJIA. Đó là các điểm A, B,C,D,E trên hình vẽ. Chuyển động 720 của Thiên Vương Tinh tương đương với chu kỳ 17 năm của TTCK Mỹ. Chu kỳ 17 năm hiện tại bắt đầu từ năm 2000-2017. Đây là chu kỳ giảm giá.


Vào tháng 5.2012, tôi có cập nhật mẫu hình ngôi sao này và đưa ra dự báo TTCK thế giới còn đợt giảm giảm đến đáy tháng năm 2016[1].

Theo nguyên tắc hoán đổi (The law of alternation”) của ngôi sao năm cánh, chuyển động 1800 của Thiên Vương Tinh từ các điểm thuộc ngôi sao năm cánh bên ngoài vào các điểm thuộc ngôi sao năm cánh bên trong trùng với điểm đảo chiều quan trọng (xem đoạn BJ của hình dưới). Đỉnh của TTCK thế giới vào ngày 11.10.2007 là xấp xĩ 1800 dịch chuyển của Thiên Vương Tinh từ đỉnh ngày 9.2.1966.

Ngôi sao năm cánh lớn (Great Pentagram) đối với chỉ số DJIA.

Như đã nói ở trên, chuyển động của các lần giao hội giữa Kim Tinh và Trái Đất cũng tạo nên mẫu hình ngôi sao năm cánh.

Thời gian Kim Tinh hoàn tất vòng quay quanh Mặt trời là 255 ngày trong khi Trái Đất mất 365 ngày. Lấy tỷ số 365/255 = Phi (1.618). Thời gian tôn giáo giữa hai Kim Tinh và Trái Đất là 584 ngày. Chúng ta có thể biểu thị các khoảng thời gian này trên hình ngôi sao năm cánh như sau.


Con số 584 ngày, gần với Bình phương số 12 lần thứ 4 (fourth square of Twelve, là 144, 288,432,576) là 576. Hoặc chúng ta lấy khoảng thời gian của Kim Tinh nhân với Phi2, bằng 589, xấp xĩ với con số 576. Theo W.D.Gann, “bình phương số 12 lần thứ 3 hoặc lần thứ 4 giúp bạn phát hiện sự kết thúc của những con gấu hoặc con bò lớn”.
Như vậy, khi Four Square of Twelve của Trái Đất-Kim Tinh hoàn tất ngôi sao năm cánh tức chúng đã dịch chuyển tổng cộng 5760 x 5= 2,8800=3600x8= 667 tuần. Trong khoảng thời gian này, Kim Tinh di chuyển 13 chu kỳ và Trái Đất di chuyển 8 chu kỳ. Các con số 5, 8 và 13 đều là các con số Fibonacci.


Con số 667 chính là điểm thú vị ở đây vì nó gần với con số “666”, vốn được xem là con số của quỹ Satan. Tương ứng với 2,8800 của Kim Tinh-Trái đất, Mộc Tinh chuyển động 3900 và Trái Đất dịch chuyển 4,6080

Cũng nhận ra thấy rằng, 2 chu kỳ ngôi sao năm cánh của Kim tinh-Trái đất (mất 6 ½  năm tương ứng 1,4400) sẽ tạo thành 01 chu kỳ ngôi sao năm cánh Four four square of twelve của Kim Tinh-Trái đất (mất 13 năm tương ứng 2,8800). Nếu tính 2,8800 từ ngày 20.10.1987 là ngày 5.8.2000. Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) mở cửa giao dịch đầu tiên vào ngày 28.7.2000, tức chỉ lệch vài ngày sau đó. Vì vậy, thận trọng với 2,8800 tiếp theo từ ngày 5.8.2000, tức ngày 25.5.2013.

Cảnh báo quan trọng:

Nếu chúng ta sử dụng đáy của đợt sụp đổ của TTCK Mỹ vào ngày 20.10.1987 làm điểm khởi đầu và áp dụng những dịch chuyển của Kim Tinh-Trái Đất, Trái Đất và Mộc Tinh khi hoàn tất ngôi sao năm cánh, chúng ta có: khoảng thời gian từ tháng 5.2013-tháng 7.2013 là cực kỳ quan trọng cho sự kết thúc của một con bò (vì thị trường chứng khoán đang tăng). Có vẻ như tháng 5 vẫn là mốc thời gian quan trọng hơn.
Hỏa Tinh có liên quan đến chu kỳ của quỷ Satan vì sau mỗi 2,1600 Trái Đất-Hỏa Tinh trùng với 2,8800 Trái Đất-Kim Tinh. Sự trùng hợp này diễn ra trong mỗi 666-667 tuần (hoặc 12.8 năm).

Quay trở lại, với chu kỳ của Trái Đất- Kim Tinh. Bất kể góc giữa hai hành tinh Trái Đất và Kim Tinh, Trái Đất-Kim Tinh sẽ trở lại cùng vị trí kinh độ sau 5 vòng quay 360 độ. Do đó, vào ngày 20.10.1987, khi Kim Tinh và Trái Đất có góc 1440, sau 5 vòng 3600, Kim Tinh và Trái Đất đều trở lại vị trí kinh độ. Các lần lặp lại vị trí tiếp theo là ngày 17.10.1995; 15.10.2003;12.30.2006; 16.3.2010 và ngày 25.5.2013.

Như vậy, ngày 25.5.2013 đồng thời là vị trí mà Kim Tinh và Trái Đất có cùng vị trí kinh độ như đáy đợt khủng hoảng tháng 10.1987 mà còn hoàn tất dịch chuyển ngôi sao năm cánh của four square of twelve.

Tài liệu tham khảo
2.     Pentagonal Time Cycles Theory, Bradley F.Cowan, 2009.

1 nhận xét:

  1. cám ơn em rất nhiều, kiến thức về chiêm tinh tài chính của em thật tuyệt vời.

    Trả lờiXóa