Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Dành cho các bạn đọc của tôi cuốn sách "TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ CHIẾN LƯỢC THEO SAU XU HƯỚNG"

VN-index và hiện tượng Delphic Buy (sách "tìm kiếm lợi nhuận từ chiến lược theo sau xu hướng")
trang 100 chương 3, là phần tôi viết về hiện tượng Delphic nhằm thực thi chiến lược theo sau xu hướng. Hiện tượng Delphic xuất hiện đối với VN-Index vào tháng 4.2016, sau ngày 21.4.2016 dựa trên ba đường trung bình di động MA 5, MA 20 và MA50..


Việc cập nhật là nhằm giúp bạn đọc nhận ra những ứng dụng mà cuốn sách mang lại. Điểm Stoploss cho chiến lược Trend Following từ tháng 4 là midpoint giữa đường MA20 ngày và MA50 ngày. Hiện tại, chỉ số VN-Index đã đạt đến điểm này. Ngoài ra, nếu bạn nào chấp nhận rủi ro lớn hơn, như đề nghị trong cuốn sách, chờ giá đóng cửa dưới MA50 ngày để chốt lãi toàn bộ. Lời khuyên của tôi có thể tách ra làm 2 phần, 1 phần chốt dưới MA20 ngày và 1 phần còn lại chờ chốt khi giá đóng cửa dươi MA 50 ngày.
Tks all


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét