Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

[Gold Update] Gold and Venus

Cập nhật đồ thị trong bài viết: "Có nên thử mua vàng vào ngày 23.4.2015". Cứ mỗi vạch đứng chúng ta lại thấy giá vàng đảo chiều.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét