Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

[DJIA] PHÍA TRƯỚC TÀU TITANIC LÀ TẢNG BĂNG TRÔI

[Update ngày 7.7.2015]. Take Profit. Mua sóng hồi ngắn hạn. Xem tại đây. 
----
Bottom Line: Crash đang ở phía trước. Nó đang rất gần. Tuy nhiên, nếu may mắn, chúng ta có thể có chút cơ hội lướt lát với đợt sóng từ ngày 8.6.2015 +/-3 TD cho đến ngày 21.6.2015 +/- 3 TD.

Chỉ số DJIA đã không đạt tới mục tiêu giá 18,500 cho đến thời điểm hiện tại. Trong phương pháp của tôi, giá không phải là yếu tố quan trọng. W.D.Gann nói: "TIME là yếu tố QUAN TRỌNG NHẤT trong tất cả các yếu tố". Sự thay đổi xu hướng của thị trường không phải do giá kháng cự hoặc mức giá chống đỡ mà là thời gian. Thời gian là yếu tố chi phối tâm lý thị trường.Việc DJIA không đạt tới mục tiêu giá 18,500 cho thấy lực của thị trường là yếu. Hay năng lượng không đủ lớn để thị trường vươn xa hơn. Trong bài viết gần nhất, tôi cảnh báo sự sụp đổ -CRASH của thị trường vào ngày 8.6.2015 +/-3 TD. Tuy nhiên, với dữ liệu hiện tại, đỉnh đã đạt đến vào ngày 19.5.2015, nằm trong biên độ +/-3 ngày giao dịch của ngày 15.5.2015. Đây là ngày mà Mercury Retrograde.

Mô hình sóng Elliott giải thích khả năng BIG DECLINE sắp tới. Giá đã phá vỡ đường xu hướng nối sóng 2 và sóng 4. Và có khả năng sắp tới là sóng sụt giảm A. Mức giá hỗ trợ của sóng A là 16,000 của sóng (4) như giải thích ở bài trước.

Về yếu tố chu kỳ, đỉnh ngày 19.5.2015 là đỉnh chu kỳ sơ cấp từ ngày 2.2.2015. Đồng thời có thể là đỉnh chu kỳ 50 tuần từ ngày 15.10.2014 và thậm chí là đỉnh chu kỳ 4 năm từ ngày 5.10.2011.

Tuy nhiên trong ngắn hạn, chỉ số DJIA có thể đảo chiều tăng trong vùng thời gian 8.6.2015 +/3 TD. Giá có thể tăng trong vài phiên tới. Có thể là đến ngày 21.6.2015 +/-3TD. Đây là thời gian tăng giá của chu kỳ major thứ ba trong chu kỳ sơ cấp bắt đầu từ ngày 2.2.2015. Mục tiêu giá thường là đường xu hướng nối sóng 2 và sóng 4. Đây có thể được coi là việc backtest đường xu hướng sau khi phá vỡ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét