Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

VFA VIDEO 05: TÓM TẮT NỘI DUNG OFFLINE VFA CAFE LẦN THỨ 7

Tóm tắt những nội dung được trao đổi tại VFA Cafe lần thứ 7. Ở đây, chỉ trình bày lại quan điểm của Huy. Việc tham dự offline sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích từ tranh luận giữa các thành viên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét