Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

[GOLD TRADING] BÌNH LUẬN GIÁ VÀNG TUẦN BẮT ĐẦU NGÀY 28.7.2014

Chiến lược giao dịch: Tiếp tục duy trì trạng thái mua được thực hiện vào ngày 24.7.2014 tại mức giá 1,290 (tôi đã mua tại mức giá này) với điểm cắt lỗ dưới 1,285 (dời từ mức 1,265 lên). Mục tiêu giá được kỳ vọng cho đỉnh chu kỳ sơ cấp là 1,445 +/-30 USD. Mục tiêu thời gian là 26.8.2014 +/-3 ngày giao dịch.


Ngày 28.7.2014 là tuần thứ 8 trong chu kỳ sơ cấp bắt đầu từ ngày 3.6.2014. Trong tuần trước, giá vàng chạm đáy 1285 vào ngày 24.7.2014. Điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi giá và thời gian mà tôi đề cập trong tuần trước.

Về mục tiêu giá, đáy chu kỳ chính được kỳ vọng ở vùng 1,293 +/-12.

Về mục tiêu thời gian, tôi kỳ vọng đáy được tạo lập trong vùng thời gian từ ngày 17.7-25.7.2014 khi Hỏa Tinh ở vị trí 24-28 độ cung Thiên Bình.

Nếu chu kỳ sơ cấp gồm ba pha, chúng ta kỳ vọng đáy chu kỳ chính đã kết thúc vào ngày 24.7.2014. Tuy nhiên, chưa có gì để khẳng định diễn ra kịch bản nửa chu kỳ sơ cấp. Lúc này, giá tiếp tục giảm và tạo đáy trong tuần thứ 9 đến tuần thứ 11. Mốc thời gian quan trọng tiếp theo là 8.8.2014 +/-3 ngày giao dịch.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng vẫn giữ được đường MA45 ngày, mở ra kỳ vọng kịch bản chu kỳ sơ cấp vẫn đang diễn ra (tăng giá ít nhất 8 tuần kể từ ngày 3.6.2014).

Đường Stochastic Oscillator và đường giá đang tạo ra phân kỳ dương. Đây là dấu hiệu kỹ thuật nhận biệt đáy chu kỳ sơ cấp có thể đã hình thành vào ngày 3.6.2014.


Với Hỏa Tinh ở cung Scorpio, căng thẳng tài chính và chính trị thường diễn ra. Điều này không tốt cho giá chứng khoán nhưng lại ủng hộ tích cực cho giá kim loại. 

NGÀY 26.8.2014 +/-3 NGÀY GIAO DỊCH QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NHIỀU THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TRONG ĐÓ CÓ GOLD.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét