Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Đọc biểu đồ tử vi của công ty

Chúng ta đã quá quen thuộc với phương pháp phân tích cơ bản được áp dụng khi phân tích về doanh nghiệp. Theo đó, các nhà phân tích cơ bản sẽ tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc tính sản phẩm, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, các loại rủi ro kinh doanh. Đồng thời, tính toán hàng loạt chỉ tiêu tài chính để định giá doanh nghiệp.

Chiêm Tinh Tài Chính (Financial Astrology) là một phương pháp khác hữu ích để tìm hiểu về yếu tố nội tại của doanh nghiệp cũng như cổ phiếu của doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp được ra đời, tương ứng sẽ có một biểu đồ tử vi thể hiện vị trí các hành tinh. Biểu đồ này được gọi là Incorporating Chart (biểu đồ ngày thành lập kinh doanh). Không dừng lại ở đó, bằng cách quan sát chuyển dịch của các hành tinh tại các nhà, chúng ta có thể dự báo được tương lai của doanh nghiệp cũng như cổ phiếu của doanh nghiệp đó.


1.     Incorporating Chart và First Trading Chart

Cần lưu ý rằng, có hai loại biểu đồ được sử dụng khi đọc biểu đồ tử vi của công ty. Loại thứ nhất là Incorporating Chart, là biểu đồ tử vi tại ngày doanh nghiệp được thành lập hoặc khởi nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ nội dung của ngày thành lập doanh nghiệp. Ngày thành lập doanh nghiệp phản ánh tính chất thay đổi pháp lý hơn là hoạt động kinh doanh thực tế. Nghĩa là, ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trở thành một pháp nhân. Thậm chí, nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trước đó thì cũng không quan trọng bằng ngày mà doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sự thay đổi pháp lý còn thể hiện ở cả việc thay đổi tên, thay đỗi nhãn hiệu sản phẩm chính của doanh nghiệp, ngày doanh nghiệp hợp nhất hoặc sát nhập với doanh nghiệp khác.

Tên tuổi cũng rất quan trọng. Nếu doanh nghiệp thay tên đổi họ và trở thành cái tên phổ biến, có thể sử dụng biểu đồ tử vi tại ngày doanh nghiệp đổi tên. Ngày thành lập doanh nghiệp cũng có thể là ngày mà doanh nghiệp trở thành công ty đại chúng. Điều này đặc biệt hữu ích với các công ty nhà nước hoặc các công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần hóa để trở thành đại chúng.

Loại biểu đồ thứ hai gọi là First Trade Horoscope, tức là biểu đồ vào ngày cổ phiếu công ty được giao dịch đại chúng. Ở đây cần lưu ý sự khác biệt giữa Việt Nam và nước ngoài. Ở quốc tế, ngày tổ chức IPO và ngày niêm yết trên sàn giao dịch là gần như sát nhau, chỉ cách vài ba ngày. Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngày tổ chức IPO và niêm yết là hoàn toàn tách biệt. Vì vậy, tôi có quan điểm sử dụng ngày IPO ở Việt Nam như là một thực thể pháp nhân mới trong khi ngày niêm yết đầu tiên là First Trade Chart.

Chúng ta cần phân tích cả hai biểu đồ để có góc nhìn đúng về doanh nghiệp.

2.     Ý nghĩa các hành tinh trong biểu đồ tử vi

Ý nghĩa của các hành tinh trên biểu đồ tử vi đã được giải thích ở bài http://chiemtinhtaichinh.blogspot.com/2012/06/khoa-hoc-nho-ve-chiemtinh-p_08.htmlTuy nhiên, trong bài viết này tôi bổ sung thêm cách tiếp cận của Lcdr.David.William:

            Mặt Trời: Vị trí của mặt trời trong bất cứ biểu đồ tử vi nào của công ty cũng là vị trí hành tinh quan trọng nhất cần được chú ý vì nó thể hiện cho công ty, tổ chức của công ty, ban lãnh đạo công ty và mục tiêu của công ty. Khi mặt trời nằm tại Ascendant và các góc giữa mặt trời với các hành tinh lớn, cả tại thời điểm khởi nghiệp và các ngày theo chuyển dịch, là góc quan trọng.

     Mặt Trăng thể hiên cho tính đại chúng và thái độ của công chúng đối với công ty cũng như sản phẩm và dịch vụ của nó. Góc giữa Mặt Trăng với các hành tinh khác là quan trọng thứ hai sau mặt trời. Do đó, một công ty khởi nghiệp vào ngày Mặt Trăng tạo góc tốt với Mặt Trời sẽ có được thành công lớn và thời gian sống dài.

     Thủy Tinh chỉ ra khả năng hoạt động thương mại và tổ chức khoa học trong việc quản trị doanh nghiệp.      Kim Tinh chỉ ra tiềm năng xuất hiện M&A của công ty.

     Hỏa Tinh chi phối hoạt động của chứng khoán công ty. Khi Hỏa Tinh, tại thời điểm khởi nghiệp hoặc ngày chuyển dịch, có góc nổi bật với Mặt Trời, Mặt Trăng và Mộc Tinh hoặc với chính nó, giá chứng biến động mạnh mẽ.

     Mộc Tinh chỉ ra khả năng kiếm tiền của công ty và tiềm lực tài chính đứng đằng sau và khả năng mở rộng.     Thổ Tinh chỉ ra những giới hạn đối với công ty.

     Thiên Vương Tinh chỉ ra khả năng của nhà quản trị trong việc khai thác những ý tưởng mới, phát minh mới cũng như các sự kiện bất ngờ.

     Hải Vương Tinh chỉ ra tầm nhìn của nhà quản trị có thể gặp phải ảo giác hoặc đánh giá sai lầm.

     Diêm Vương Tinh thể hiện quy mô sản xuất hàng loạt, tiêu dùng ở quy mô lớn.

Lời khuyên:
-         Xu hướng chứng khoán sẽ Tăng nếu Mộc Tinh hoặc Thiên Vương Tinh tạo góc tốt với Mặt Trời hoặc Mặt Trăng. Nên đầu tư vào chứng khoán chuẩn bị có góc tốt với Mộc Tinh hoặc Thiên Vương Tinh. Hoặc cả Mộc Tinh và Thiên Vương Tinh dịch chuyển đang có góc tốt với nhau trên biểu đổ ngày sinh và đang hợp góc tốt với Mặt trời hoặc Mặt Trăng (tử vi).

-         Xu hướng chứng khoán sẽ Giảm nếu Thổ Tinh và Thiên Vương Tinh đang có góc xấu với Mặt Trăng và Mặt trời. Không đầu tư lẫn đầu cơ vào chứng khoán có góc xấu đến Mặt Trời và Mặt Trăng (tử vi) bởi chuyển dịch của Thổ Tinh hoặc Thiên Vương Tinh, hoặc khi cả hai hành tinh này đang chuyển dịch tạo góc xấu với nhau và hợp góc với Mặt Trời và Mặt Trăng của công ty (tử vi).

-    Mua chứng khoán của công ty có Kim Tinh tử vi và Mộc Tinh tử vi đang tạo góc conjunct, sextile, hoặc Trine với Mặt Trời tử vi, Mặt trăng tử vi hoặc Ascendant.

-      Không mua chứng khoán của công ty có các hành tinh xấu như Hỏa Tinh, Thổ Tinh, Hải Vương Tinh và Diêm Vương Tinh đang giao hội, góc vuông hoặc đối ngược với Mặt trời tử vi, Mặt trăng tử vi hoặc Ascendant.

3.     Ý nghĩa các nhà trong biểu đồ tử vi

Sau đây là giải thích ý nghĩa của các nhà trong biểu đồ tử vi của Incorporating Chart. Ý nghĩa cũng có nét tương tự cho First Trade Chart.

Nhà thứ nhất thể hiện nơi công ty thành lập và mối quan hệ của công ty với công chúng. Vị trí, là nơi thường được ưa thích hoặc xung khắc. Thông thường, Thổ Tinh ở nhà thứ nhất thường cho thấy vị trí mà công ty thành lập gây trở ngại con đường đi tới thành công. Nhà thứ nhất cũng cho biết cách nhìn của các cổ đông tới công ty. Nói chung, với Mộc Tinh chuyển dịch ở nhà thứ nhất, công ty có thêm nhiều cổ đông mới và họ lạc quan về công ty. Nếu có kim tinh chuyển dịch, có thể xuất hiện một lớp nhà đầu tư trẻ tuổi. Nếu có Mặt trăng chuyển dịch, cổ phiếu công ty giao dịch nhanh. Thủy tinh chuyển dịch, nếu đang nghịch hành, sẽ ảnh hưởng đến những đánh giá không chính xác về công ty. Nhà thứ nhất giải thích mối quan hệ với cổ đông chẳng hạn như nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư ngoại hoặc các công ty sở hữu số lượng cổ phiếu lớn.

 Nhà Thứ nhất cũng ảnh hướng tới giá chứng khoán. Áp lực mua hoặc bán của các cổ đông lớn có thể liên quan trực tiếp tới sự lên hoặc xuống của cổ phiếu. Nhà thứ nhất cũng nói lên khả năng kiếm tiền của công ty. Nếu có Mộc Tinh nằm ở đây, công ty kiếm được nhiều tiên nhưng ngược lại nếu có Thổ Tinh nằm tại nhà thứ nhất, công ty có thể gặp thua lỗ. Bạn cần nhớ rằng, khi sử dụng các hành tinh dịch chuyển tương ứng với công ty, sử dụng Thổ Tinh như kim giờ, Mộc Tinh như kim phút và Thiên Vương Tinh như kim giây, yếu tố bùng nổ. Nếu Mộc Tinh tạo góc (hit) với Thiên Vương Tinh, sự bùng nổ là tăng giá. Nếu Thổ Tinh tạo góc với Thiên Vương Tinh, sự bùng nổ là xấu. Vì thế, giá cổ phiếu của công ty cũng chịu tác động. Vì thế, quan sát ảnh hưởng và của một hành tinh khi nó đi qua nhà thứ nhất. Nếu giá bắt dầu giảm vào ngày đầu tiên một hành tinh tham gia vào nhà thứ nhất, thật tốt để khuyên bạn nên bán chứng khoán nếu bạn đang có một mức lãi ngắn hạn với cổ phiếu, hoặc mua nếu có một chuyển động giá tăng.

Nhà thứ hai nói về Thu nhập và lợi nhuận của công ty. Nhà thứ hai cho biết khả năng kiếm tiền của công ty và điều này tác động đến vấn đề tiền bạc. Thật quan trọng để kiểm tra thu nhập hàng quý của công ty. Nếu một hành tinh xấu dịch chuyển đến nhà thứ hai và thu nhập bắt dầu giảm, lời khuyên là nên bán. Lợi nhuận hàng quý cũng sẽ liên quan đén chìa khóa ảnh hưởng của hoặc là mặt trời, mặt trăng hoặc hành tinh khác có tác động đến nhà thứ hai của doanh nghiệp. Nhà thứ hai cho biết công ty thanh lý các tài sản và kiểm tiền như thế nào? Mở rộng hoạt động sản xuất ra sao? Cách thức đầu tư?

Nhà thứ ba ảnh hướng đến mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh, hoạt động vận tải, truyền thông và quảng cáo. Nhà thứ ba đề cập đến tất cả các hợp đồng nội bộ bên trong doanh nghiệp về quyết định mới. Các hành tinh tích cực tạo ra chiều hướng tích cực và hành tinh tiêu cực sẽ tạo ra sự vội vàng và quyết định sai lầm trong những lĩnh vực cụ thể. Các quyết định này sẽ làm tổn hại đến doanh nghiệp. Nếu bạn phát hiện thấy công ty đang có kế hoạch chi tiêu nhiều cho quảng cáo ở những lĩnh vực sai lầm, đây là lúc nên bán chứng khoán.

Nhà thứ tư chi phối các tài sản hữu hình của doanh nghiệp và  chiều hướng cạnh tranh của công ty. Công ty có khoảng cách như thế nào với đối thủ cạnh tranh trong việc nghiên cứu. Khi có các hành tinh tiêu cực, đối thủ cạnh tranh sẽ vượt mặt bạn nhưng với hành tinh tích cực bạn sẽ vượt qua đối thủ. Nó cũng tạo nên rủi ro cho những tài sản. Điều này có thể là xuất hiện thời tiết xấu, bão, hỏa hoạn… hoặc bất cứ điều gì tương tự làm tổn hại đến tài sản hoặc hoạt động kinh doanh. Nhà thứ tư liên quan đến tòa nhà bất động sản hoặc đầu tư bất động sản của công ty.

Nhà thứ năm chi phối đến các công ty con, chi nhánh và nhượng quyền kinh doanh. Sư thành công hoặc thất bại của chiến dịch quảng cáo. Thu nhập từ vốn đầu tư. Nói cũng liên quan đến thu nhập, giá và những cải tiến trong bản thân doanh nghiệp. Nhà thứ năm là vị trí của hoạt động đầu cơ trong đó doanh nghiệp chi tiền hoặc là để mua chứng khoán khác hoặc là mua lại cổ phiếu của chính mình. Nhà thứ năm liên quan đến vị trí của nhà điều hành và từ đó ảnh hưởng đến doanh nghiệp?

Nhà thứ sáu chi phối đề cập đến vấn đề nhân công như đình công, và liên quan đến đặc điểm và sức khỏe của nhân viên làm việc trong doanh nghiệp nghiệp. Tương tự, công việc và thiết bị và sự cải tiến của doanh nghiệp đối với các phương tiện như thiết bị để mở rộng sản xuất, tạo ra lợi nhuân. Nhà thứ sau liên quan đến các kế hoạch sức khỏe hoặc bảo hiểm mà doanh nghiệp sẽ mua để bảo vệ bản thân công ty. Nhà thứ sau liên quan đến vấn đề nhân sự.

Nhà thứ bảy liên quan đến khối lượng giao dịch và chứng khoán đang được mua như thế nào. Thị trường chứng khoán nói chung sẽ tác động lên doanh nghiệp tại thời điểm có một hành tinh chuyển dịch đi qua nhà thứ ba. Khi chứng khoán có khối lượng tăng đột biến, nói chung thường liên quan đến nhà thứ bảy, và nếu khối lượng ròng là mua, đây là tín hiệu tăng giá và ngược lại. Nhà thứ bảy cũng liên quan đến các tổ chức bên ngoài công ty như công đoàn. Các vấn đề pháp lý với doanh nghiệp như luật sư?

Nhà thứ tám liên quan đến vấn đề tín dụng và công ty có bao nhiêu tiên. Nhà thứ tám tác động lên cổ tức. Nếu cổ tức không được chi trả, đây là tín hiệu để bán nếu có thêm ảnh hưởng của hành tinh xấu tại nhà thứ 8. Mộc tinh chuyển dịch nằm ở nhà thứ 8 là tín hiệu cho thấy cổ tức cao và ngược lại Thổ Tinh chuyển dịch nằm ở nhà thứ 8 là tín hiệu cổ tức bị trì hoãn, hoặc từ chối trả cổ tức. Đây cũng là nhà của những giao dịch bí mật. Nó liên quan đến ban lãnh đạo…, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp và những thông tin bí mật đối với công chúng. Nhiều lần, dưới ảnh hưởng của một số góc nhất định của Thủy Tinh, thông tin mật bị rò rĩ ra ngoài, và tác động lên khối lượng giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp. Nhà thứ 8 cũng liên quan đến cái chết. Bạn cần cẩn trọng với sự ra đi của các CEO quan trọng của doanh nghiệp.

Nhà thứ 9 liên quan đến những hợp đồng với các doanh nghiệp khác, hợp nhất và sát nhập, khoảng cách vị thế với các doanh nghiệp khác. Hầu hết các công ty đều merge dưới ảnh hưởng của nhà thứ 9. Nhà thứ 9 cũng liên quan đến vấn đề giáo dục, xuất bản và công ty bị báo chí đánh giá như thế nào, chẳng như các tạp chí đầu tư của phố Wall. Các bài báo viết về công ty là tích cực hoặc tiêu cực?

Nhà thứ 10 liên quan đến người đứng đầu doanh nghiệp, lãnh đạo mỗi phòng ban, mối liên hệ với chính phủ. Khi Thổ Tinh ở nhà thứ 10, bạn nhận thấy nhiều vị CEO sẽ từ chức hoặc nghỉ hưu khỏi công ty.

Nhà thứ 11 liên quan đến vấn đề quan hệ công chúng của doanh nghiệp, các liên kết chính trị, tài sản vô hình, nợ và thế chấp, tiền của chính công ty, Nhà thứ 11 cũng cho biết những nhóm lợi ích có ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh của công ty.

Nhà thứ 12 liên quan đến những thí nghiệm, nghiên cứu và giao dịch bí mật. Nếu Mộc Tinh xuất hiện ở đây, kỳ vọng công ty có một sản phẩm mới độc đáo. Nhà thứ 12 cũng ảnh hưởng đến việc kiện tụng và những vấn đề che dấu với công chúng. 

4.     Thử nhìn lại về câu chuyện lợi ích nhóm trong vụ thâu tóm Sacombank qua biểu đồ tử vi

Trước hết, quan sát biểu đồ ngày khởi nghiệp của Sacobank (tôi chọn ngày 13.1.1992 tại TP.HCM). Nhà thứ 11 rất nổi bật với Sacombank vì có cả Mặt Trời tử vi, Hải Vương Tinh tử vi, Thiên Vương Tinh (tử vi), Thủy Tinh (tử vi), Hỏa Tinh (tử vi) nằm tại cung này. Điều này cho thấy Sacombank sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi những nhóm lợi ích và liên quan đến chính trị. Chưa hết, Thổ Tinh tử vi nằm tại nhà thứ 12 và Kim Tinh tử vi nằm ở nhà thứ 10, Diêm Vương Tinh tử vi nằm ở nhà thứ 9, cho thấy mật độ tập trung dày đặc gần nhà thứ 11.

STB là mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn vì có Mộc Tinh ở nhà thứ 7.

Biểu đồ tử vi của Sacombank và ngày chuyển dịch 18.5.2012. Sự kiện chuyển giao quyền lực của Đặng Văn Thành tại Sacombank (26.5.2012) gần với ngày xảy ra hiện tượng Nhật Thực 21.5.2012.

Đặc tính này được thể hiện rõ bởi sự chuyển dịch của các hành tinh.

Từ đầu tháng 7.2011, Sacombank bắt đầu có nghi vấn về việc bị một đại gia bất động sản sẽ thâu tóm. Lúc này Thổ Tinh dịch chuyển đã nằm ở nhà thứ 8, “là nhà của những giao dịch bí mật. Nó liên quan đến ban lãnh đạo…, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp và những thông tin bí mật đối với công chúng.” Đến đầu tháng 5.2012, Thổ Tinh dịch chuyển đã vuông góc với Mặt Trời tử vi trong biên độ 30, một góc cho thấy sự sụp đổ đang tới. Trong khi đó, Mặt Trời tử vi của Sacombank nằm cuối tại nhà thứ 11, “là nhà thể hiện  nhóm lợi ích có ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh của công ty.”

Như vậy, có thể nhận thấy, cả Thổ Tinh chuyển dịch và Mặt Trời tử vi đều nằm ở các nhà mà các từ khóa liên quan như “lợi ích nhóm”, “giao dịch ngầm”, “thông tin bí mật” và những yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến Sacombank.

Tín hiệu cho thấy ảnh hưởng xấu của thế lực ngầm làm giảm giá cổ phiếu Sacombank, khi Diêm Vương Tinh chuyển dịch cũng đang nằm tại nhà thứ 11, phía trên đầu các hành tinh tử vi.

Chưa hết, Hỏa Tinh dịch chuyển giao hội với Mộc Tinh tử vi tại nhà thứ 7, cũng là nhà “khối lượng giao dịch”, “tổ chức bên ngoài” và “tính pháp lý”. Điểm lại, chúng ta thấy từ tháng 5.2012, khối lượng giao dịch của Sacombank sụt giảm mạnh. Thời gian này, “tổ chức bên ngoài” là một từ khóa khác cho thấy có sự liên quan của nhóm lợi ích ngầm. Tính pháp lý thể hiện ở chỗ nhóm Eximbank bất ngờ yêu cầu bầu lại Thành viên HĐQT của Sacombank vào tháng 2.2012.

Đỉnh của cổ phiếu Sacombank được thiết lập vào tháng 5.2012 khi Nhật Thực xảy ra vào ngày 21.5.2012 tại vị trí của Mc, đánh dấu một chuyển biến quan trọng. Đồng Thời, Mộc Tinh dịch chuyển đối ngược với Diêm Vương Tinh tử vi cho thấy tín hiệu của chuyển động giá lớn. Giá cổ phiếu của Sacombank sụt giảm mạnh cho đến cuối tháng 11.2012. Hiện tượng nhật thực xảy ra tại nhà thứ 10 báo hiệu sự ra đi của vị CEO lãnh đạo công ty. Hiệu ứng của Nhật Thực kéo dài trong 6 tháng và thậm chí là 1 năm. Quả thực, tại ĐHCĐ được tổ chức vào ngày 26.5.2012, chỉ cách vài ngày là sau nhật thực, Đặng Văn Thành có bài phát biểu chuyển giao quyền lực tại Sacombank và đến ngày 2.11.2012[1], ông chính thức thôi chức vị trí Chủ Tịch HĐQT của Sacombank. Vì Nhật thực xảy ra tại nhà thứ 10, nên sự ra đi của Ông Đặng Văn Thành có liên quan đến “chính phủ” theo như lý thuyết nói.

Cuối tháng 11.2012, Sacombank có đợt tăng giá mạnh theo xu hướng chung của thị trường khi Nguyệt thực giao hội với Diêm Vương Tinh tử vi. Diêm Vương Tinh tử vi là hành tinh của chuyển động giá lớn. Sự giao hội này cho thấy sẽ có chuyển động giá mạnh của Sacombank.

Tài liệu tham khảo
1.     “The Key to Speculation on the New York Stock Exchange” của Jack Gilen.
2.     “Financial Astrology” của Lcdr.David.William

2 nhận xét:

  1. Cách đây 01 năm, trang blog chiemtinhtaichinh được thành lập dựa trên ý tưởng của một đồng nghiệp. Thật tình cờ, bài viết đầu tiên trên blog là vào ngày Nhật thực 21.5.2012. Sau 1 năm phát triển, chiemtinhtaichinh đã có hơn 14,200 lượt truy cập. Mục tiêu của việc ra đời blog là nhằm phổ biến những kiến thức về một lĩnh vực phân tích mới-Financial Astrology. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các độc giả.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn anh Huy về bài viết rất hay và hữu ích. Niềm đam mê nghiên cứu của anh là động lực rất lớn cho lớp đàn em tụi em!

    Trả lờiXóa