Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Geo Mercury và điểm đảo chiều của VN-Index

Khi quan sát thị trường Mỹ, George Bayer kết luận: “Whatever the cause may be, why there are changes produced when Mercury passes certain geocentric degrees we do not know. The rule gives results. The values are 19°36’ Scorpio and Sagittarius, also 24°14’ in Capricorn ... While the first two values bring forth important changes of trend, the last value brings forth all tops in the five years’ period tested, which is quite encouraging to make commitments upon. The opposing places bring also changes: 19°36’ Taurus, 19°16” Gemini and 24°14’ Cancer.”[Trích từ: George Bayer (1940): Stock and Commodity Traders´ Hand-Book of Trend Determination. Carmel, California; trang 18]


Dịch là: “Bất cứ nguyên nhân có thể là gì hoặc tại sao nhưng có sự thay đổi được tạo ra khi Mercury di chuyển qua một số vị trí địa tâm nhất định. Quy tắc này có kết quả như sau. Tại vị trí 19°36’cung Bọ Cạp và Nhân Mã, cũng như 24°14’ cung Capricorn…Trong khi hai vị trí đầu tiên mang lại vị trí đầu tiên quan trọng tạo nên những sự thay đổi xu hướng quan trọng, vị trí cuối cùng đa phần trùng với các đỉnh lớn. Các vị trí của cugn đối ngược cũng tạo ra sự thay đổi: 19°36’ Taurus, 19°16” Gemini and 24°14’ Cancer.

Từ ý tưởng của George Bayer, tôi kiểm tra lại tác động Mercury địa tâm đối với các điểm đảo chiều ít nhất 5% của VN-Index và nhận thấy khi Mercury ở vị trí quanh 24° cung Song Sinh (Gemini) tạo ra điểm đảo chiều giảm điểm của VN-Index. Điểm đảo chiều thứ hai là khi Mercury địa tâm nằm ở cung Aquarius hoặc Pisces.

Đáng lưu ý là khi mở cửa giao dịch tuần tới, Geo Mercury sẽ ở gần vị trí 24° cung Song Sinh. Mercury là hành tinh chi phối cung Gemini đồng thời cũng sẽ giao hội với Mộc Tinh đang ở Mc vào ngày 27.5.2013. Do đó, nhà đầu tư và nhà đầu cơ nên cẩn trọng trong tuần tới.

1 nhận xét:

  1. Theo góc nhìn của TA thì VNI tuần tới cũng bắt buộc phải đảo chiều

    Trả lờiXóa