Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

Liệu có khởi đầu cho một uptrend mới?

 CHU KỲ SƠ CẤP (PRIMARY CYCLE)

Chu kỳ lớn hơn đang chi phối chu kỳ giao dịch hiện tại là chu kỳ 23-24 tháng. Khi chu kỳ chi phối tạo đáy, nó thường dẫn tới hiện tượng bóp méo của các chu kỳ nhỏ hơn. Trong trường hợp này, chu kỳ sơ cấp có chiều dài 13-23 tuần, và khi bị bóp méo theo hướng thu hẹp, nó sẽ ít hơn 13 tuần, còn khi mở rộng, nó sẽ dài hơn 23 tuần. Có vẻ như trường hợp mở rộng đang diễn ra.

Chu kỳ sơ cấp hiện tại được xác nhận bắt đầu từ đáy vào ngày 24 tháng 2 ở cả DJIA và SP500 lần lượt tại 32,227 và 4101. Đáy mới của năm nay vào ngày 16-17 tháng sáu là tuần thứ 16 của chu kỳ sơ cấp, tức nằm trong khung thời gian cho phép để chu kỳ sơ cấp kết thúc. Tuy nhiên, chu kỳ sơ cấp này vẫn có thể được kéo dài đến 20 tuần. Các chỉ số đang kéo tăng đến sát MA45 ngày nhưng vẫn chưa vượt qua được.


Sự bóp méo trong các chu kỳ nhỏ hơn của chu kỳ sơ cấp cũng xảy ra. Chỉ số DJIA đã cho thấy hai chu kỳ chính (Major cycle) kéo dài từ 5-7 tuần, là đáy ngày 12 tháng 4 (ở tuần thứ 7, khi Jupiter giao hội với Neptune) và đáy ngày 20 tháng 5, tức năm tuần sau đó.. Nhưng đáy tiếp theo vào ngày 17 tháng 6 chỉ là tuần thứ tư, đó có thể là sự thu hẹp khi đáy chu kỳ sơ cấp xuất hiện. Trong đó, lưu ý đáy ngày 17 tháng 6 có thể là đáy chu kỳ sơ cấp (PB) kết thúc cả đáy chu kỳ 23-24 tháng. Nhưng hiện vẫn đang thiếu sự xác nhân. Đầu tiên, chỉ số này phải vượt MA45 ngày và đỉnh ngày 28 tháng 6. Sau đó chỉ số này phải tăng và lập đỉnh mới sau tuần thứ 8, cao hơn các đỉnh MT cũ vào ngày 1 tháng 6.


Sự bóp méo của các chu kỳ nhỏ bên trong chu kỳ sơ cấp thể hiện rõ trong SP500. Chu kỳ sơ cấp của SP500 kéo dài từ 15-23 tuần, không cho thấy ba pha mà là hai pha, mỗi nửa chu kỳ sơ cấp kéo dài 8-12 tuần. Nửa chu kỳ sơ cấp đầu tiên (1/2 PB) có đáy rơi vào ngày 20 tháng 5 tại 3807, là tuần thứ 12. Nửa chu kỳ sơ cấp tiếp theo nên kéo dài hơn 8-12 tuần. Thế nhưng đáy ngày 16 tháng 6 chỉ mới là tuần thứ tư. Nếu sử dụng 8 tuần của nửa chu kỳ sơ cấp thứ hai, vì thế nó cho phép giảm thêm 4 tuần nữa, và có thể kết thúc đáy chu kỳ 23-24 tháng. HƠn thế, chúng ta sẽ có ngày đảo chiều 4.8.2022 +/-10 ngày giao dịch cho các chu kỳ dài hạn. Với Mars và Uranus xuất hiện, có thể việc phá đáy ngày 16 tháng 6 hoàn toàn có khả năng.

Vì thế, dựa trên các dấu hiệu địa tâm, chúng tôi lo lắng sẽ có thêm một đợt giảm nữa trong 4 tuần tới. Các chu kỳ này hiện đang cho phép ngày 17 tháng 6 là đáy chu kỳ 23-24 tháng, nhưng cần vượt qua MA45 ngày để xác nhận. Cho đến khi đó, xu hướng vẫn là giảm giá, và dấu hiệu địa tâm vẫn còn nhiều rủi ro cho việc giảm giá.

Rất ngắn hạn, chúng ta có ngày trăng tròn ở cung Capricorn vào ngày thứ tư (13 tháng 7). Nếu có một cú pullback mà DJIA vẫn giữ trên 30355 và SP500 vẫn giữ trên 3740 thì kịch bản tăng giá vẫn còn, và cả hai thị trường vẫn phải vượt đỉnh 28 tháng 6 để cho thấy kịch bản tăng giá. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro với stoploss đặt ngày dưới ngày 16-17 tháng 6 dựa trên triển vọng chu kỳ, nhưng tôi vẫn thích ý tưởng hồi phục này đến đỉnh tháng 9 hoặc tháng 10 cho đỉnh chu kỳ 23 tháng. Dựa trên quan điểm địa tâm, tôi lo lắng thị trường có thể bị sập đổ bởi chu kỳ dài hạn như 90 năm. Nhưng hãy cứ bình tĩnh, trading bao giờ cũng phải đối diện với rủi ro, và quản trị rủi ro tốt luôn là bài học quan trọng nhất.

Để biết tác động đối với TTCK Việt Nam, vui lòng tham gia Room zalo 0977.697.420

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét