Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

(update) giá dầu vẫn tiếp tục tạo xu hướng đi lên

 Giá dầu đã chạm mức cao nhất 85.41 USD/thùng vào ngày 25 tháng 10 và hình thành đỉnh MT hoặc 1/2 PT. Cho đến khi giá dầu vẫn tiếp tục đỉnh sau cao hơn  đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, thì xu hướng dài hạn vẫn là uptrend. Giờ đây, giá dầu vẫn chưa hoàn toàn khớp với mục tiêu giá của chúng tôi cho đỉnh PT là 88-90 USD/thùng. Nhưng việc giá dầu ở mức đỉnh 85 thì cũng đã gần chạm tới mục tiêu giá cho thấy giới hạn của sự tăng giá trong ngắn hạn. Cho tới khi giá không phá thủng 74-76, xu hướng vẫn là uptrend, tức đỉnh PT chưa hình thành.

Về dài hạn, chúng tôi đang nghĩ tới mục tiêu 105-115 USD/thùng trong năm 2022. Chúng tôi đang muốn nhìn thấy đỉnh cao mới của giá dầu theo chu kỳ 17 tháng thứ hai trong chu kỳ 3 năm trong thời gian từ tháng 10.2022 đến tháng 4.2023. Giá dầu hiện đang ở tháng thứ 4 của hành trình chu kỳ 17 tháng, còn rất sớm cho trong một uptrend dài hạn.

Trong ngắn hạn, chúng tôi đang nghĩ tới việc giá dầu sẽ tạo đáy MB hoặc 1/2 PB ở thời điểm 12-15 tháng 11 +/-3 ngày giao dịch. Nếu không sẽ phải chờ đợi đến ngày 10.12.2021 +/-3 ngày giao dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét