Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

TÍNH HỢP LÝ CỦA DỰ BÁO BẰNG CHIÊM TINH“Thay đổi từ “kinh tế học” trên đây thành từ “chiêm tinh học” và bạn có một định nghĩa hoàn hảo về nghệ thuật chiêm tinh hiện đại.”
Trích từ Financial Astrology-Lcdr David William.


Vũ trụ ảnh hưởng đến con người như thế nào?

Vào năm 1989, Svante Arrhenius, nhà khoa học người Thụy Điển công bố một nghiên cứu: “ Ảnh hưởng hài hòa của Hiện Tượng Vật Lý”, là nghiên cứu mặc dù bị hầu hết giới khoa học phớt lờ vào thời điểm đó, kể cả giới vật lý học thiên thể cũng như sinh học, nhưng được xem là điểm khởi đầu nghiên cứu khoa học về con người trong vũ trụ. Arrhenius lưu ý mối tương quan rõ nét giữa chu kỳ mặt trăng và kinh nguyệt, sinh đẻ, bệnh động kinh, cái chết và hiệu điện thế của khí quyển. Vào kỷ niệm lần thứ 60 nghiên cứu của Arrhenius, Tiến sĩ Walter Menaker và Abraham Menaker công bố kết quả phân tích thống kê hơn 500,000 ca sinh đẻ tại các bệnh biện thành phố New York từ ngày 8 tháng 1 năm 1948 đến ngày 26 tháng 1 năm 1957, xác nhận phát hiện của Arrhenius rằng nhiều ca sinh đẻ xuất hiện quanh thời điểm trăng tròn hơn là thời điểm trăng non. Nghiên cứu của Menaker được công bố trên Tạp chí Sản Khoa và Phụ Khoa Mỹ (American Journal of Obstetrics and Gynecology).

Khi nào đứa trẻ sơ sinh chịu tác động của các lực ngoài trái đất? Câu trả lời, theo W.J.Tucker, trong cuốn sách của ông, Nguyên tắc, Lý thuyết và Thực tiễn của dự báo khoa học (The principles, Theory and Practice of scientific Prediction-1939), như sau: “Tại thời điểm sinh ra, các điều kiện từ trường tổng hợp nhất định đang tồn tại sẽ tạo nên độ nhạy cảm và tính chọn lọc trong cơ thể được sinh ra, và khi cơ thể được mang điện tích (của hành tinh dịch chuyển) một lần nữa tham gia vào nơi mà từ trường cơ thể mang điện ban đầu (hành tinh tử vi) sẽ hoạt động như là nguyên tác động động lên cơ thể mà chúng đã đồng bộ hóa.

Một lần nữa, trong Các nguyên tắc của chiêm tinh khoa học (The Principles of Scientific Astrology-1938), Tucker viết: “Bản thân sinh khí gia nhập vào trong đứa trẻ tại thời điểm sinh ra. Sau đó, đây là thời điểm quan trọng các lực từ trường tổng hợp của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chạy qua cơ thể đứa trẻ, sắp xếp và cố định vị trí tương đối  của các hạt electron và hạt proton trong nguyên tử thịt, máu, và xương của đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Đây là lý do tại sao đứa trẻ sẽ có những đặc điểm được hình thành trong suốt cuộc đời, và tại sao những hình thể nhất định của các thiên thể trên bầu trời có vẻ như ảnh hưởng đến chúng. Loại từ trường hình thành do các hình thể hiện tại (của các hành tinh dịch chuyển) là phương tiện tác động.”

Tầm quan trọng đối với các nhà chiêm tinh là thời điểm sinh, nghĩa là khi đứa trẻ thực hiện hơi thở đầu tiên, có thể hiểu từ thực tế Tiến sĩ O.R.Wait thuộc Bộ phận từ trường trái đất của viện Carnegie tại Washington D.C minh họa chuỗi các thí nghiệm cực kỳ phức tạp cho thấy mỗi hơi thở của con người có ít nhất 700,000,000 phân tử mang điện tích, là các phân tử được tạo ra bởi sự va chạm của các tia vũ trụ và uranium và phát xạ thori từ đất trồng với phân tử khí quyển. Điện tích trong không khí mà chúng ta thở bị tác động bởi thay đổi trong từ trường điện tích bao quanh trái đất và do đó chúng tác động đến khía cạnh sinh học.

Hơn thế, cô M.Gosh, vào tháng 3 năm 1953 trên Tạp chí nghiên cứu địa vật lý nói rằng: “sự ion hóa của các tầng điện ly khác nhau thay đổi không chỉ theo ngày và theo mùa trong năm mà còn theo pha của hoạt động vệt đen mặt trời.” Những thay đổi này trong cường độ của từ trường điện tích quanh trái đất được cho rằng là do hình thể hình học của các hành tinh và dịch chuyển của trái đất quanh mặt trời. Vì chuyển động hành tinh có thể được dự báo chính xác nên chúng ta có một công cụ dự báo rất có giá trị.

Một trong những giải thích rõ ràng nhất về lý thuyết chiêm tinh là của Elbert Benjamine trong Đọc tử vi dành cho người khởi đầu (Beginner’s Horoscope Reader-1943). Ông nói, theo ngôn ngữ vật lý, năng lượng bị giới hạn bởi tốc độ ánh sáng theo Thuyết tương đối của Einstein  (186,000 dặn mỗi giây). Nhưng trong thế giới thực, có nhiều suy nghĩ tiềm thức, các suy nghĩ không nhận thức hoặc linh hồn, có năng lượng với vận tốc vượt quá vận tốc ánh sáng. Trong số các năng lượng này được biết đến là năng lượng chiêm tinh học, ảnh hưởng không chỉ từ năng lượng điện từ trong không gian tương đương với vận tốc ánh sáng mà còn năng lượng điện từ trong ơ thể sống có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Do đó, thông qua năng lượng điện từ không gian bên ngoài tác động lên không gian bên trong của con người và ngược lại, không gian bên trong tác động đến không gian bên ngoài.

Mỗi hành tinh bức xạ năng lượng thiên thể với tần số khác nhau, và do đó có các ảnh hưởng khác nhau tùy theo hình dạng thiên thể, giống như mỗi nốt nhạc có tần số dao động nhất định và mỗi màu sắc có một tần suất điện từ nhất định. Năng lượng hành tinh hội tụ tùy theo các góc khác nhau với trái đất và các góc này xác định cách thức năng lượng kết hợp trở nên hài hòa hoặc mất cân đối. Từ thời xa xưa, con người đã phát hiện thấy các góc sau giữa các hành tinh là có ảnh hưởng hài hòa là 600 (gọi là lục hợp-sextile) hoặc 1200 (gọi là tam hợp-trine). Các góc mất cân đối là 0 độ (hoặc gọi là giao hội), góc 900 (hoặc gọi là góc vuông) và góc 1800 (hoặc gọi là góc đối ngược).

Một trong những xác nhận lớn nhất của một nhà phi chiêm tinh về nền tảng chiêm tinh học được nêu trong bức thư sau của John J.O’Neill, Nhà biên tập khoa học của Diễn đàn sứ giả New York (New York Herald Tribune) vào ngày 8 tháng 7 năm 1951 viết cho nhà chiêm tinh Sydney Omarr: “giả thiết của các nhà chiêm tinh là các lực được truyền tới trái đất không bị suy yếu bởi khoảng cách và không thay đổi theo do chênh lệch khối lượng của Mặt trời, mặt trăng và các hành tinh tạo nên các lực đó, là hoàn toàn không hợp lý với lý thuyết vật lý cổ điển của Newton nhưng hoàn toàn khớp với lý thuyết quang điện của Einstein, cho rằng tác động của một hạt photton không bị thay đổi bởi khoảng cách và lý thuyết này được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi thay thế cho lý thuyết của Newton. Giả thiết của các nhà chiêm tinh cho rằng các ảnh hưởng khác nhau của các thiên thể là hoàn toàn phù hợp với phát triển của lĩnh vực hóa học hiện đại, cho rằng đặc điểm của vật chất được xác định theo hình thể cấu trúc của các nguyên tử trong phân tử và theo lý thuyết của các nhà khoa học nguyên tử thì đặc trưng của các nguyên tử lại do cấu trúc quỹ đạo của các hạt electron.”

Lý thuyết năm 1930 của nhà chiêm tinh Tucker cho rằng các cá nhân bị ảnh hưởng bởi thay đổi trong trường điện từ của nhiều hành tinh đã được thực nghiệm bởi giáo sư Ellsworth Huntington, một người phi chiêm tinh Đại học Yale, từng phát biểu trong số ra tháng 12 năm 1944 của The Frontier (Người tiên phong) được xuất bản bởi Armour Research Foundations (Tổ chức nghiên cứu quân sự) rằng: “Các nghiên cứu như của Adrian và được tiếp tục bởi Burr cho thấy cơ thể có trường điện tích riêng. Nếu điều này tồn tại, nhiều biến động trong trường điện tích bên ngoài nhất định có ảnh hưởng đến trường điện tích bên trong con người. Điều này là hiển nhiên nếu trường điện tích của mặt trời hoặc của thái dương hệ là một tác động tổng hợp thì phải có các biến động hỗn loạn trong trường điện từ của trái đất. Do đó, có mối liên kết hợp lý giữa họat động thái dương hệ, bầu khí quyển trái đất, phản ứng tâm lý con người, giá chứng khoán, sự thịnh vượng và suy thoái của nền kinh tế. Do đó, mặc dù thực tế này chỉ đang nằm ở giai đoạn giả thiết. Tuy nhiên, giả thiết này có vẻ như phù hợp với nhiều thực tế mà không thể giải thích được trước đây.

Ngoài bức xạ mặt trời, các nhà khoa học cũng phát hiện ra bức xạ từ các vì sao, được gọi là bức xạ thiên văn (sidereal radiation). Garfield A.Drew, trong Các phương pháp mới nhằm kiếm tiền trên thị trường chứng khoán (New Mothods for Profit in the stock market-1948), nói: “The Townsend Brown Foundation ở Los Angeles, Bang Carlifornia đã nghiên cứu bức xạ thiên văn trong 20 năm qua, ghi lại các lực đẩy bằng công cụ được phát minh trong 20 năm gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu hoàn chỉnh chỉ có từ năm 1937, ngoại trừ giai đoạn thế chiến thứ hai khi thiết bị này được quản lý bởi Naval Research Laboratory.

“Kết luận của Brown Foundation là các tia thiên văn không phải điện từ trong tự nhiên, mà là 1) khả năng xuyên phá rất lớn và 2) phụ thuộc vào thay đổi có thể xác định trong cường độ của các mẫu hình dạng sóng bất thường. Nghiên cứu của họ cho thấy mối tương quan giữa cường độ bức xạ thiên văn mà nhiều hoạt động của con người, bao gồm xu hướng giá chứng khoán-tất nhiên không phải hoàn hảo tuyệt đối nhưng ở một chừng mực nó cho thấy rằng có sự liên quan.”
Stuart Chase, trong Power of Words (1953) kết luận: “tia vũ trụ, khi tác động vào gen, có thể gây ra các biến đổi sinh học bất thường. Chúng ta bị tác động bởi khoảng 100 tia vũ trụ mỗi phút trong cuộc sống. Theo các nhà sinh lí học, mỗi một chúng ta tạo nên các mẫu hình trong nào, bắt đầu từ ngày chúng ta được sinh ra. Thế giới mà mỗi người hình thành tại bất cứ thời điểm nào được tạo dựng bởi các mẫu hình đó. Hơn nữa, mỗi người còn có khả năng học hỏi các kinh nghiệm mới, tạo nên mẫu hình mới, thậm chí thay đổi hình dạng thế giới của chính cá nhân đó.”
Rodney Collin, trong Lý thuyết về ảnh hưởng vũ trụ (The theory of celestial Influence-1954), tóm gọn lại mọi thứ, khi ông phát biểu: “Tất cả các hiện tượng trong tự nhiên là sản phẩm của ba lực-mặt trời, các hành tinh, trái đất. Nếu mặt trời là nguồn gốc của sự sống, các hành tinh là người tạo ra hình dạng và công năng. Kết quả là là toàn bộ thế giới tự nhiên. Tất cả thực thể đang xoay tròn trong vũ trụ tạo nên và được bao quanh bởi một trường điện từ. Tất cả điện từ ảnh hưởng đến các điện từ khác. Ảnh hưởng thực sự của các hành tinh đối với trái đất gần như là chắc chắn bởi bản chất tự nhiên của điện từ.”

Collin nói rõ hơn: “Nếu khả năng này tồn tại một hành tinh có thể kích thích một cơ quan nội tạng trong cơ thể con người, thì nó dường như là không thể tranh cải mối liên kết tương tự có thể kích hoạt cơ quan nội tàng trong hàng triệu con người, tạo ra làn sóng của hoạt động kinh tế hoặc suy thoái, chu kỳ chiến tranh, các biến động mang tính chất định kỳ trong tỷ lệ sinh và vân vân.”

Tương lai là do bạn quyết định chứ không phải thiên mệnh

Mặc dù các nhà chiêm tinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thời điểm sinh khi xác định yếu tố trong việc thiết lập các mẫu hình hành tinh nhất định, nhưng họ cũng thừa nhận sức mạnh của sự tự do. Nền tảng của sự tự do này được nhấn mạnh bởi nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, Edgar Cayce, người trong một bài phát biểu đã nói như sau: “Lực mạnh nhất ảnh hưởng đến số phận con người đầu tiên là mặt trời sau đó là đến các hành tinh gần Trái Đất, hoặc những hành tinh nổi bật vào thời điểm sinh của mỗi cá nhân. Giống như các đợt thủy triều bị chi phối bởi mặt trăng trong quá trình chuyển động của nó quanh trái đất, nó cũng có các hành động cao hơn bị chi phối bởi liên kết giữa các hành tinh quanh trái đất.”

“Nhưng cần phải hiểu ở đây: “không có hành động của bất cứ hành tinh nào hoặc các pha của mặt trời, mặt trăng hoặc bất cứ thiên thể nào, vượt qua vai trò sức mạnh cá nhân của mỗi người; sức mạnh này được tạo ra bởi tạo hóa lúc con người được sinh ra, khi người này trở thành một linh hồn sống với khả năng lực chọn cho chính bản thân chúng ta…”(Vide, Edgar Cayce về Sự tái sinh của Noel Langley, 1968).

Tương tự, G.De Purucker, trong Truyền thống huyền bí (The Esoteric Tradition ) nói: “Các cơn bão, chiến tranh,  bùng nổ của dịch bệnh, bệnh phá hoại mùa màng…tất cả đều có nguồn gốc nguyên nhân từ chuyển động lặp lại mang tính chu kỳ của Ánh Sáng Vì Sao (Astral Light). Nhưng nguyên nhân chính yếu xuất hiện trong vũ trụ rộng lớn của Mặt trời, mặt trăng và 7 hành tinh huyền bí, ảnh hưởng và hoạt động thông qua nguyên nhân gián tiếp kích thích các vùng của Ánh Sáng Vì Sao.

“Phát biểu này cho thấy rằng hai thể sáng và 7 hành tinh huyền bí là các đại diện nguyên nhân trong sản phẩm ảnh hưởng đến Trái Đất, mặc dù là hoàn toàn thực tế, nhưng không nên hiểu lầm rằng điều này có nghĩa con người là nạn nhân vô trách nhiệm của định mệnh từ vũ trụ, vì điều này không được thuyết giảng. Các ngôi sao thúc đẩy nhưng không bắt buộc. Do đó, bất cứ ai sở hữu các nguyên tắc huyền bí hoặc khả năng đặc biệt về sự tự do sẽ ở một mức độ nào đó, có thể phát triển theo bất cứ hướng nào trong cuộc sống của chính mình, và có thể cân bằng sự phát triển trong đời sống tinh thần của mình, lấn át các nghiệp chướng định mệnh từ các thiên thể trên bầu trời. Tinh Thần Huyền Bí (The Divine Spirit), trong ngực của con người, là mạnh hơn so với bất cứ lực vũ trụ nào có thể ảnh hưởng đến trái đất; và mặc dù con người không thể thoát khỏi nghiệp chướng của mình hoặc hệ quả nghiệp chướng của hành động và suy nghĩ do bản thân tạo ra nhưng mọi lúc trong cuộc đời con người đều có thể thay đổi theo hướng tốt hơn và thay đổi kết quả của tất cả hoàn cảnh mà con người gặp phải. Do đó, cứ mỗi một chút, bằng cách tuân theo ánh sáng bên trong, con người có thể tạo nên một loạt các hệ quả nghiệp chướng mà con người có thể gặp phải trong tương lai, chắc chắc sẽ là thiên thần của ánh sáng và hạnh phúc.”


Một tín hiệu hấp dẫn trên Le Concours Medical vào ngày 28 tháng 4 năm 1962, trong đó Frank Ivan Lenart công bố một bài nghiên cứu, “Ảnh hưởng khí tượng sinh học đối với Sự sống và cái chết-Biometeorological Influences on Life and Death”, đưa ra kết quả của một nghiên cứu thống kê về 7,695 cái chết trong khoảng thời gian 10 năm từ tháng 5 năm 1945 đến tháng 5 năm 1955, được xác nhận bởi phát hiện của các nhà khoa học Mỹ:  1) hầu hết cái chết xảy ra vào lúc sáng sớm và 2) chúng bị chi phối bởi các lực bên ngoài trái đất bắt nguồn từ mặt trời, mặt trăng, các vì sao hoặc tia vũ trũ từ không gian xa xôi.”

Thậm chí một giáo sư y khoa trầm tính bắt đầu thừa nhận giá trị của việc giảng dạy chiêm tinh, trên số ra ngày 15 tháng 2 năm 1965 của Hospital Focus, trong bài viết có tựa đề: “Chiêm tinh và Sinh học” cho rằng: “giả thiết chính có thể đơn giản là: các thiên thể trên bầu trời có ảnh hưởng rõ rệt đến các đối tượng sinh học. Với kiến thức hiện tại, giả thiết này có thể kiểm chứng được, và có vẻ như đã được xác nhận, ít nhất là ở những luận điểm chính…Ảnh hưởng thiên thể dựa trên một số trụ cột chính: hiện tượng điện từ phù hợp với quá trình sinh học, môi trường trên trái đất có nhiều hiện tượng điện từ (và ảnh hưởng chủ yếu từ đó): và môi trường điện từ trên trái đất phụ thuộc vào các biến động bị cảm ứng bởi các sự kiện điện từ khác trong thái dương hệ.” Bài báo kết luận: “nếu xác nhận rằng con người bị ảnh hưởng bởi tương tác trường điện từ và các thiên thể, và nếu người Babylon và Harappan không biết gì về cơ chế sóng, họ có thể nhận thức chiêm tinh như thế nào?”  Đối với câu hỏi này, chúng tôi trả lời “Có nhiều điều trên bầu trời và trái đất, Horatio, hơn là giấc mơi trong triết lý của bạn.”

Chiêm tinh học và dự báo chu kỳ kinh tế

Theo Luật Nhân Quả của Arne Fisher,  nền tảng của các dự báo khoa học: “Mọi thứ xảy ra và mọi thứ tồn tại, nhất thiết phải xảy ra hoặc tồn tại như là kết quả của tình huống trước đó.” Hơn nữa, tiến sĩ David F.Jordan cho biết: “Vì mọi thứ xuất hiện nhất thiết xảy ra như là kết quả tình huống trước đó, việc xác định trước sự phát triển của nền kinh tế được dự báo dựa trên hiểu biết đầy đủ về điều kiện hiện tại.”

Nhưng yếu tố con người cùng nên được xem xét. Tầm quan trọng của yếu tố con người được nhìn nhận bởi tiến sĩ Warren M.Person, giáo sư kinh tế của đại học Harvard, phát biểu trên Dự báo chu kỳ kinh tế (Forecasting Business Cycles-1931): “Thế giới chúng ta đang sống không phải là thế giới cơ học, mà là thế giới hỗn mang gồm tính bội số, tính phức tạp, sự tương tác, tác động trở lại, và biến động thất thường trong ước muốn con người, sợ hãi và lòng tham. Nó là một thế giới mà, vào lúc này, thực tế và tính lô gíc trở nên phụ thuộc vào cảm xúc con người. Vào những thời điểm như vậy, các cá nhân mà theo họ là lý trí, cùng với các cá nhân lý trí khác tạo nên một đám đông vô lý. Thế giới kinh doanh sau đó chịu tác động từ bệnh dịch lạc quan, với hy vọng, sự bất cẩn và lười biếng là các triệu chứng đầu tiên hoặc từ bệnh dịch bi quan với sợ hãi, rụt rè và trì trệ là đặc điểm đầu tiên. Nó cũng là thế giới của chiến tranh, hạn hán, lũ lụt, động đật và thay đổi tiền tệ. Trong một thế giới như vậy cũng không một hệ thống chữa cháy an toàn cũng không có một phương pháp thực sự đáng tin cậy để dự báo chu kỳ kinh tế.”

Tương tự, tiến sĩ Frederick R.Macauley, trong Chuyển động của lãi suất, lợi tức ngân hàng và giá chứng khoán ở Mỹ từ năm 1856 (The Movements of Interest Rates, Bank Yields and Stock Prices in the United States Since 1856; 1938), cho biết: “Bản chất của kinh tế học là nghiên cứu về hành vi con người, về cuộc sống của con người, và cơ bản hơn là về đời sống tinh thần của con người. Kinh tế học nhận thức thực tế thế giới bên ngoài vì mối liên hệ của chúng đối với suy nghĩ con người. Kinh tế học nghiên cứu một số nguyên nhân và hệ quả của các quyết định lý trí và phi lý trí mà con người không thể tránh khỏi thực hiện một cách hợp lý hoặc theo bản năng để kiếm sống và nhằm thỏa mãn ít nhất một số mong muốn của con người bằng cách điều chỉnh thế giới bên ngoài phù hợp với con người và có lẽ-do đó bảo đảm hạnh phúc và sức khỏe.” Thay đổi từ “kinh tế học” trên đây thành từ “chiêm tinh học” và bạn có một định nghĩa hoàn hảo về nghệ thuật chiêm tinh hiện đại.


1 nhận xét:

  1. Thường thì trí óc con người chấp nhận cách tư duy theo kiểu cơ học, máy móc. Những món phức tạp hơn thì thường bị từ chối do chưa có đủ cơ sở khoa học

    Trả lờiXóa