Năng lượng Archives - Page 2 of 5 - Chiemtinhtaichinh.com

Chuyên mục: Năng lượng

Oil có thể giảm theo mẫu hình sóng tam giác

Sóng tam giác (triangle) đang xuất hiện trên đồ thị H4 của Dầu. Một khi giá phá thủng đáy d của sóng 4) có thể giảm giá theo sóng 5).  — [update ngày 18/12/2018] Chốt lãi khi giá chạm mục tiêu giá của mẫu hình sóng tam giác Xem hướng dẫn giao dịch về sóng […]

Dầu có thể về 62 USD với mẫu hình cái nêm đang xuất hiện

Đang có sự phân kỳ giữa giá và RSI khi mẫu hình cái nêm xuất hiện. Mỗi lần độ biến động dầu tăng vọt, dầu thường hay giảm mạnh Dưới góc nhìn sóng Elliott, Dầu có mục tiêu giá tại vùng 62 USD./thùng của sóng IV. Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide […]

Dầu xuất hiện mô hình sóng dạng tam giác, kỳ vọng 79-80 USD/thùng

Trên đồ thị ngày, mô hình sóng Elliott phát hiện ra sự xuất hiện của dạng tam giác. Điểm vào lệnh và mục tiêu giá được xác định theo những chỉ dẫn tại cuốn sách “Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott”. Theo đó, mục tiêu giá đầu tiên là vùng 79-80 USD/thùng. Nếu lạc […]

Mô hình cây PinBar và zigzag trong kênh giá sẽ khiến giá dầu giảm trở lại

Giá dầu thô WTI giảm 1.5% xuống còn 68.63 USD khi bão nhiệt đới Gordon suy yếu ngoài vịnh nước Mỹ và lo lắng về căng thẳng thương mại toàn cầu. Ngày thứ ba, giá dầu tăng vọt khi cơn bão nhiệt đới Gordon mạnh lên làm lo ngại về việc nhiều nhà máy sẽ […]

Dầu đã kết thúc đỉnh dài hạn

Đồ thị đếm sóng Elliott cho Oil. Gãy kênh sóng coi như là xong…phim Đồ thị dưới cho thấy, ngày cả khi uptrend còn tồn tại, Oil sẽ test lại mức đáy dưới khoảng 64 USD. [Ngày 6/8/2018] Giá dầu dự báo giảm theo sóng v sau khi sóng iv có mẫu hình tam giác. […]

Dầu: Sóng Zigzag đôi trong kênh giá song song có thể khiến giá dầu rơi nhanh

Trên biểu đồ giá dầu(H4), tôi nhận ra sự xuất hiện của mẫu hình sóng zigzag đôi (Double zigzag) trong một kênh giá song song. Đây có thể là sóng 2. Đáy ngày 5.6.2018 (khi Venus, Jupiter và Neptune tạo ra mẫu hình Tam Giác) được đánh nhãn là sóng 1. Sóng zigzag trong kênh […]

[Sóng Elliott] Giá dầu dưới 70.2 là kích hoạt lệnh bán theo mô hình sóng chéo (Diagonal)

Theo nhà phân tích sóng Elliott, George Horvat, giá dầu đang hình thành mô hình sóng chéo (Digonal), dưới 70.2 là kích hoạt lệnh bán theo mô hình sóng chéo. Để biết thêm về cách thức thiết lập tín hiệu giao dịch, đặt lệnh dừng lỗ, xác định mục tiêu giá theo mô hình sóng […]

Giá dầu: Ngày tháng tươi đẹp sắp kết thúc, đừng bất ngờ nếu rơi tự do

Giá dầu đang được ủng hộ tích cực bởi việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, trên đồ thị giá, tôi đang nhìn thấy mẫu hình sóng chéo (Diagonal) xuất hiện ở sóng (5).  Theo Wayne Gorman và Jeffret Kennedy trong cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott […]