6 điều bạn cần biết về một điều breakout đẹp - Chiemtinhtaichinh.com

6 điều bạn cần biết về một điều breakout đẹp

  1. Điểm breakout xảy ra sau khi cổ phiếu đã nằm trong một khung giá trong nhiều tuần, thậm chí đôi khi là nhiều tháng.
  2. Điểm breakout cần khối lượng lớn để xác nhận, thường là hơn 40% so với thanh khoản bình quân 50 phiên, nhưng tốt hơn hết là trên 100%. Ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, khối lượng đôi khi có thể thấp hơn.
  3. Hành động giá nên giữ cổ phiếu nằm trên khung giá cũ.
  4. Điểm breakout nên rõ ràng và không gây tranh cãi trên đồ thị.
  5. Điểm breakout nên đi kèm với triển vọng của thị trường chung là “XU HƯỚNG TĂNG ĐƯỢC XÁC NHẬN” (CONFIRMED UPTREND). Đi theo thuận chiều gió sẽ giúp cổ phiếu bay xa.
  6. Đối với cổ phiếu, sau điểm breakout, nó không nên giảm xuống thấp hơn 7%-8% so với điểm mua hợp lý. Nếu giữ được, đó có thể là một cú breakout đầy hy vọng.

Lưu ý: Cần có một nền giá kiến tạo trước khi một cổ phiếu tăng trưởng có điểm breakout

 

 

Trả lời