Inside bar và outside bar: Công cụ đầu tư theo xu hướng đơn giản và mạnh mẽ của các Master Momentum - Chiemtinhtaichinh.com

Inside bar và outside bar: Công cụ đầu tư theo xu hướng đơn giản và mạnh mẽ của các Master Momentum

Inside Day

Trên đồ thị ngày, inside day là một ngày mà high (đỉnh) và low (đáy) nằm trọn bên trong high và low của phiên trước dó. Trên đồ thị tuần, chúng ta quan sát tương tự, nhưng sử dụng khung giá tuần.

Inside days mà sau đó là ngày tăng giá có khung giá rộng, khối lượng lớn là Bullish. Phiên inside cho thấy sự thắt chặt trong hoạt động giao dịch và phiên tăng giá mạnh break ra khỏi giới hạn của phiên inside cho thấy có áp lực tăng giá mạnh đi kèm vol lớn. 

Ví dụ. ServiceNow có ngày breakout khỏi mẫu hình Cup bằng phiên tăng giá mạnh, với khối lượng tăng 94%, vào ngày 30/4. Đường RS của NOW cũng thiết lập đỉnh mới, một chỉ báo cho thấy sức mạnh giá vượt trội.

Ngày hôm sau, (Thứ 6), cổ phiếu giảm 3% nhưng vẫn có khung giá (range) hẹp và khối lượng khá thấp (1). Đó là ngày Inside Day. Cổ phiếu đóng cửa tại gần đáy low của ngày hôm đó. Đường RS vẫn tăng.

Khi thị trường mở cửa vào ngày thứ hai, NOW vượt qua ngày Inside Day và đóng cửa ở gần đỉnh cao nhất ngày hôm đó. Tất cả đều diễn ra trong vùng mua hợp lý. Sau đó NOW tăng giá 15%.

Có một ví dụ ở Việt Nam mà tôi đã trải qua vào năm 2019, tại cổ phiếu FPT. Tại thời điểm này tôi đã lưu ý đến mô hình Chiếc Cốc-Tay Cầm lớn ở FPT. Ngày 25/6/2019, FPT có cú breakout thoát khỏi nền giá và nằm trong vùng mua hợp ý. Nhưng hai phiên sau đó, xuất hiện hai ngày Inside Day với vol thấp, khung giá nhỏ nằm trọn trong ngày 25/6. Đến ngày 1/7/2020, FPT có cú outside bar mạnh vượt ra khỏi các ngày inside bar. FPT sau đó tăng 34% trong vòng 4 tháng.

Outside Day

Outside Day là ngày có đỉnh và đáy vượt ra khỏi đỉnh và đáy của phiên hôm trước. Nhưng hành động giá này thường đánh dấu sự gia tăng bất thường trong độ biến động.

Vs dụ cổ phiếu Wayfair (W) vào ngày 11/8 có hai ngày 7/8 và 10/8 giảm gần 5% (điểm số 1). ngày tiếp theo, giá tăng 5% lấy lại toàn bộ khoản lỗ đã mất và đó là ngày Outside bar (2). Khối lượng tăng gấp 5 lần thanh khoản bình quân 50 phiên.(3)

Trong ví dụ trên của FPT thì ngày 25/6 cung chính là một ngày outside Bar (trùng với phiên breakout) vì hai ngày trước đó giá giảm, vol thấp, range hẹp. Phiên breakout bao trùm toàn bộ khung giá trước đó và vol lớn đột biến.

Tôi đã thấy O’Neil, các môn đệ của O’neil cũng như các Master Monetum (Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưởng) đều rất thông thạo inside bar và outside bar.

One thought on “Inside bar và outside bar: Công cụ đầu tư theo xu hướng đơn giản và mạnh mẽ của các Master Momentum

Trả lời