[Nhật Báo IBD, 9/7/2020] Nasdaq tăng, Dow Jones giảm. Vì sao? - Chiemtinhtaichinh.com

[Nhật Báo IBD, 9/7/2020] Nasdaq tăng, Dow Jones giảm. Vì sao?

Coronavirus? Nasdaq? Software? Chíp? Biotech? China? The Fed? Vâng, tất cả đều được các nhà đầu tư để ý đến. Nhưng đừng bao giờ quên một yếu tố quan trọng trong CANSLIM: Lợi nhuận.

Chỉ só Dow rớt 1.4% trong khi Nasdaq tăng 0.6% và thiết lập đỉnh cao mới mọi thời đại. Khối lượng trên sàn Nasdaq tăng cao hơn. Sự khác biệt giữa Nasdaq và các chỉ số còn lại chính là ở chỗ Lợi Nhuận. Các công ty trên sàn Nasdaq đang có lợi nhuận cao hơn và tốt hơn.

Trong khi Nasdaq cao hơn 20% so với MA200 ngày thì Dow Jones vẫn đang lận đận quanh ngưỡng MA200 ngày đang nằm phẳng. Nasdaq mạnh bởi có nhiều công ty về Tech, Medical và internet, có mức tăng trưởng doanh số và lợi nhuận cao.

Trong khi SP500 có tới 5 ngày phân phối, Nasdaq vẫn 0 ngày phân phối. Theo CANSLIM, chúng ta ưu tiên xem số ngày phân phối ở sàn Nasdaq sau đó mới tới lượt SP500. Không theo dõi ở Dow Jones. Dù truyền thông hay quan tâm tới chỉ só này (vì thói quen) nhưng nó thực sự không có nhiều ý nghĩa trong CANSLIM.

Combo sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Cám ơn bạn đọc mua sách bản quyền để nhóm dịch giả có kinh phí duy trì hoạt động của website

 

Trả lời