VGI hoàn thiện mẫu hình chiếc cốc tay cầm bằng điểm mua pocket pivot - Chiemtinhtaichinh.com

VGI hoàn thiện mẫu hình chiếc cốc tay cầm bằng điểm mua pocket pivot

Như các bản tin tuần đề nghị, dòng cổ phiếu công nghệ đang là nhóm dẫn dắt thị trường. VGI là một trong những cổ phiếu dẫn dắt của ngành công nghệ.

Mẫu hình chiếc cốc-tay cầm được thiết lập với phiên breakout vào ngày 7/5/2020. Phiên ngày 18/5/2020, VGI tiếp tục có điểm mua Pocket Pivot.

Đây cũng là phiên VGI thiết lập điểm breakout ra khỏi MA150 ngày và MA200 ngày. MACD có tín hiệu bounce.

VGI vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 1.

GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN (TRADE LIKE STOCK MARKET WIZARD)

Trả lời