Có gì bên trong gói cứu trợ khẩn cấp 2,000 tỷ USD vừa được Thượng Viện và Nhà Trắng Thông qua. - Chiemtinhtaichinh.com

Có gì bên trong gói cứu trợ khẩn cấp 2,000 tỷ USD vừa được Thượng Viện và Nhà Trắng Thông qua.

Theo thông báo từ CNBC, vào đầu giờ sáng ngày 25/3/2020 theo giờ địa phương (Mỹ), nhà trắng và các lãnh đạo Thượng Viện Mỹ đã đạt một thỏa thuận đột phá về gói cứu trợ virus corona trị giá 2,000 tỷ USD. Trước đó, vào đầu tuần, Fed đã tung gói QE KHÔNG GIỚI HẠN.

Vậy gói cứu trợ này bao gồm những gì.

  • Khoảng 500 tỷ USD phát trực tiếp cho mọi người. Mỗi người được nhận 1,200 USD, gia đình có em bé sẽ được nhận tổng cộng 3,000 USD cho tổng cộng 4 người.
  • Khoảng 500 tỷ USD để “hỗ trợ thanh khoản” cho các ngành đang bị kiệt quệ. Trong đó có ngành vận tải hàng không.
  • Khoảng 350 tỷ USD để hỗ trợ cho vay các doanh nghiệp nhỏ.
  • Khoảng 130 tỷ USD cho các bệnh viện.
  • Khoảng 250 tỷ USD cho việc mở rộng bảo hiểm thất nghiệp.
  • Khoảng 10 tỷ USD để phát triển thuốc, và 4 tỷ USD cho các dụng cụ y tế.
  • Khoảng 150 tỷ USD cho các bang và chính quyền địa phương.
  • Khoảng 45.8 tỷ USD cho các cơ quan liên bang.

Trên đây chỉ là sơ bộ theo Reuters, chi tiết phải chờ công bố chính thức

Trả lời