[Phân tích sóng Ellliott] SP500 đã tìm thấy điểm hỗ trợ, dự kiến đảo chiều tăng - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Ellliott] SP500 đã tìm thấy điểm hỗ trợ, dự kiến đảo chiều tăng

Ngay tại đúng đỉnh thị trường, bằng cách phân tích mô hình sóng chéo Diagonal trong Elliott, chúng tôi cảnh báo về sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ. Quả thực nó đã giảm, nhưng giảm tan nát 28% trong vòng 3 tuần thì thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi.

[Phân tích sóng Elliott] Cảnh báo SP500 có thể giảm theo sóng chéo

Trên đồ thị H4, chúng tôi thấy chiều dài sóng C bằng 1.27 lần chiều dài sóng A. Sóng C bao gồm năm sóng như hình dưới. Nếu thị trường hồi phục, thì mức giá mục tiêu là 2800 và 3100.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời