Cách phát hiện các nền giá bị lỗi - Chiemtinhtaichinh.com

Cách phát hiện các nền giá bị lỗi

Biết khi nào sai còn quan trọng hơn cả biết khi nào đúng. Các trader theo trường phái CANSLIM phải học cách rút kinh nghiệm về các nền giá bị lỗi. Sau đây là một vài trường hợp thường gặp.

  1. Bên phải chiếc cốc tăng giá quá gấp gáp. Ví dụ có 7 tuần giảm giá nhưng chỉ có 1 tuần tăng giá đã vội hình thành tay cầm. Cú tăng giá này mạnh đến nỗi dốc thẳng đứng bên phải chiếc cốc. Điều này khiến các nhà giao dịch bắt đáy ko kịp rũ bỏ. Ví dụ của Boston Scientific Corp.

2. Phần tay cầm có hành động giá phân phối (stalling action). Đó là khối lượng lớn nhưng giá không tăng nhiều. Sự phân phối mạnh ở tay cầm khiến nền giá bị thất bại.

3. Không thể đóng cửa cao hơn điểm pivot là một dấu hiệu cho thấy big boy thất bại trong việc cố gắng đẩy giá cổ phiếu này để hình thành một breakout ý nghĩa. Xem hai ví dụ dưới

4. Quá trình tăng giá bên phải chiếc cốc có nhiều phiên đóng cửa ở nửa dưới khung giá với khối lượng lớn. Điều này cho thấy sự tăng giá rất gượng.

5. Mẫu hình rộng và lỏng. Tay cầm nằm ở nửa dưới mẫu hình.

Bạn có thể học nhiều hơn tại IBD Home Course, tài liệu dành riêng cho Trend Trader hoặc tại cuốn sách hướng dẫn thực hành Canslim

Combo sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

 

Trả lời