[Phân tích sóng Elliott] Nhà đầu tư cá nhân Mỹ còn nắm ít tiền - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Nhà đầu tư cá nhân Mỹ còn nắm ít tiền

Dữ liệu từ Hiệp Hôi Các Nhà Đầu Tư Cá Nhân Hoa Kỳ (AAII) cho thấy tỷ trọng tiền mặt của các nhà đầu tư cá nhân còn khoảng 13.8%. Phần còn lại họ đã mua cổ phiếu và trái phiếu. Tỷ trọng tiền mặt này là rất thấp và chỉ bằng đúng đỉnh bong bóng Dotcom những năm 2000. Điều này cảnh báo về khả năng tâm lý của các nhà đầu tư đã lạc quan quá mức.

Trên đồ thị ngày, cấu trúc sóng của SP500 là vẫn đang tăng giá theo sóng (5) bên trong một khung giá.

Khung thời gian 90 phút cho thấy khả năng sóng 5 đã có đủ năm sóng đẩy nhỏ bên trong

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời