Bottom Reversal- Đảo Ngược Đáy. Case HBC - Chiemtinhtaichinh.com

Bottom Reversal- Đảo Ngược Đáy. Case HBC

Mô tả: bao gồm hai thanh giá. Thanh giá đầu tiên là thanh giá giảm đóng cửa gần đáy thấp nhất, được theo sau bởi một thanh giá tăng đóng cửa ở gần đỉnh cao nhất ngày mang tới hình dáng rõ ràng của việc đảo ngược đáy. Nếu đáy thấp nhất của thanh giá đầu tiên là thiết lập một đáy mới và khối lượng cao hoặc rất cao, thì đó có thể là một climactic action. Đó là điểm mà đám đông trở nên hoảng loạn và bán vì tin xấu. Nếu các nhà giao dịch chuyên nghiệp xem mức giá này là hấp dẫn và bắt đầu nhảy vào hấp thụ lực bán này sẽ tạo nên khối lượng lớn. Ngài ra, nếu đáy thấp nhất của thanh giá tăng thấp hơn đáy thấp nhất của thanh giá giảm cho thấy đó là dấu hiệu mạnh. Hãy cẩn trọng nếu thanh giá thứ hai là tăng giá nhưng đóng cửa rời xa đỉnh cao nhất với khối lượng lớn. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều lực cung và bạn nên kỳ vọng phải có cú test lực cung này.

Bối cảnh. Chỉ báo này xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá.

Kỳ vọng gì ở tương lai. Nên nhớ lực mua bắt đầu xuất hiện nhưng vẫn còn lực cung. Thị trường chưa thể hồi phục lâu dài với lực cung hiện tại. Kỳ vụng có cú shake out để loại bỏ những nhà giao dịch yếu. Chỉ khi đó thị trường mới có thể chuyển sang giai đoạn tăng giá.

Hãy cẩn trọng nếu bạn nhìn thấy khối lượng thấp ở thanh giá tăng, hoặc khối lượng cao nhưng đóng cửa ở giữa, đặc biệt là spread hẹp, tất cả đều cho thấy sự yếu ớt.

CASE HBC

Hai thanh giá ngày 2/2/2020 và 3/2/2020 tạo nên Bottom Reversal. Chú ý, đây là cú Double Bottom với đáy ngày 25/12/2019. Mẫu hình hai đáy có thể để xuất hiện với cổ phiếu HBC. Tuy nhiên, chưa có cú test nào sau đáy thứ hai. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi cú test.

Nhà đầu tư thận trọng về bối cảnh chuyển tiếp sang giai đoạn 2 chưa xuất hiện với HBC. Chúng tôi cần kiên nhẫn hơn để quan sát. Tuy nhiên, HBC đã giảm 2 năm và chúng tôi muốn theo dõi dấu hiệutích cực về một siêu cổ phiếu đã từng xuất hiện trong quá khứ.

Một cổ phiếu chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 trông như thế nào?

Đọc thêm về shake out và test cung

Xem thêm

Shake out qua 2 thanh giá. Case HDC

Test cung là gì? tại sao trước khi đẩy giá, thường xuất hiện các cú test cung. Case CTG

Trả lời