Top Reversal- Đảo Ngược Đỉnh. Case BID - Chiemtinhtaichinh.com

Top Reversal- Đảo Ngược Đỉnh. Case BID

Mô Tả

Thanh giá đầu tiên là một thanh tăng giá đóng cửa ở gần đỉnh, theo sau là một thanh giảm giá đóng ở gần đáy, tạo nên tín hiệu đảo ngược.  Nếu đỉnh của thanh giá đầu tiên là một đỉnh mới và khối lượng rất cao thì đó có thể là hành động giá cao trào. Nếu đỉnh của thanh giá giảm cao hơn đỉnh trước đó càng là dấu hiệu yếu.

Bối cảnh: Nên có một đợt tăng giá trước khi có chỉ báo này.

Kỳ vọng gì trong tương lai: Đây là dấu hiệu của sự suy yếu. Tuy nhiên, thận trọng nếu khối lượng vào ngày giảm giá là rất cao so với thanh tăng giá tiếp theo. Điều này xác nhận có lực mua ở thanh gía giảm mặc dù vẫn có lực cung. Hãy quan sát các thanh giá sau để tìm kiếm sự xác nhận.

Các thanh giá tăng với khối lượng thấp vào vùng Top Reversal cho thấy No Demand và suy yeeuus. Các Upthrust và các thanh giá tăng với khối lượng cao nhưng đóng cửa ở giữa cũng là dấu hiệu yếu. Hãy thận trọng nếu theo sau chỉ báo này là những ngày giảm giá với khối lượng giảm, đặc biệt là giá đóng cửa nằm ở giữa với spread hẹp. Đó là dấu hiệu của sức mạnh.

Cũng quan sát xem các thanh giảm giá có đóng cao hơn so với đáy thấp nhất đi kèm khối lượng cao hay không, điều cho thấy có lực mua tiềm năng. Nhưng lực mua này cần được test. Nếu thị trường tăng giá vượt qua vùng cung, nó có thể quay trở lại test một lần nữa ( là thanh giá giảm với khối lượng thấp, đóng cửa ở giữa hoặc đỉnh cao). Test thành công là dấu hiệu bullish.

Top Reversal  xuất hiện ở BID qua hai thanh giá ngày 29/1/2020 và 30/1/2020. Thanh giá 29/1/2020 là thanh giá tăng đóng cửa ở đỉnh nhưng thanh giá ngày 30/1/2020 là thanh giá giảm, đóng cửa ở đáy thấp nhất ngày. Theo sau tiếp tục là phiên giảm giá vào ngày 31/1/2020

Sử dụng phần mềm TradeGuider để phân tích VSA

Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện vào ngày 3/2/2020 khi BID bật tăng từ MA20 ngày, chính là midpoint của dãi băng Bollinger Band. Giá quay trở lại vùng Top Reversal nhưng đó là những phiên giảm giá với khối lượng cao. Đây là dấu hiệu suy yếu.

Phân tích Bollinger Band cho thấy tiềm năng hình thành mẫu hình Double Top. Đỉnh 1 rơi vào mẫu hình Top Reversal của VSA khi giá bám sát băng trên của Bollinger Band. Tuy nhiên, việc giá quay trở lại vùng Top Reversal nhưng lại không chạm dãi băng trên của Bollinger Band là dấu hiệu của đỉnh thứ hai.

Lưu ý MACD đã có tín hiệu Sell ở BID.

Bắt đỉnh và đáy bằng Bollinger Band

 

Trả lời