VCB và 6 quy tắc vàng trong bán khống của O’Neil

Bạn đọc đã biết nhiều đến quy tắc mua theo trường phái của O’Neil trong bộ sách “Làm Giàu Từ Chứng Khoán”, nhưng O’Neil cũng là một bậc thầy bán khống. O’Neil cho rằng, bán khống là một kỹ thuật khó hơn so với mua. Trong thị trường con gấu, bạn chỉ có hai lựa … Đọc tiếp VCB và 6 quy tắc vàng trong bán khống của O’Neil