[Phân tích sóng Elliott-intraday] Mua trần CTG liệu có hốt đúng đỉnh? VN-Index có "bún chả"? - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott-intraday] Mua trần CTG liệu có hốt đúng đỉnh? VN-Index có “bún chả”?

Đồ thị phân tích sóng Elliott trên khung thời gian H1 của CTG. Sóng 2 có dạng cấu trúc triangle (tam giác). Sóng 4 có dạng cấu trúc zigzag. Toàn bộ sóng đẩy hiện nay đang nằm trong một kênh giá (màu đỏ). Hiện sóng 5 đang chạm vào đường trên của kênh giá. Trong một số trường hợp, hiện tượng blow off xuất hiện và giá vượt qua đường kênh trên, sau đó quay trở lại đóng cửa dưới đường kênh trên.

Chỉ số VN-Index đang ở trong sóng hồi iv của sóng 3. Sóng iv là dạng sóng phức tạp và cần thời gian để hình thành. Hiện chưa đủ thông tin để dự báo cấu trúc iv diễn ra như thế nào. Tuy nhiên có một khoảng trống tăng giá khi phá đáy đỉnh sóng 1. Đó là dấu hiệu của sóng 3 đang hình thành.

Tìm hiểu về lý thuyết sóng Elliott tại đây 

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

Trả lời